1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Sueddeutsche Zeitung: Polska przeżywa największą falę emigracji od 100 lat

Bartosz Dudek26 września 2014

Pomimo wysokiego poziomu rozwoju gospodarczego Polska jest konfrontowana z drugą co do wielkości falą emigracji w swojej historii - pisze Sueddeutsche Zeitung (SZ).

https://p.dw.com/p/1DLmx
Polen im Ausland - Polonia
Zdjęcie: DW/B. Cöllen

Monachijski dziennik przytacza liczby opierając się na danych GUS. Według nich w 2013 roku poza granicami Polski żyło 2,2 mln obywateli RP. W rzeczywistości liczba ta może wynosić 2,6 do 2,7 mln - twierdzi SZ. Dla porównania podaje, że na początku XX wieku z ziem polskich wyemigrowało do USA 3,5 mln osób. Niemiecki dziennik podaje, że obecnie najwięcej Polaków mieszka w Wielkiej Brytanii (650 tys.) oraz w RFN (550 tys.). Poza tym wielkie polskie skupiska znaleźć można w Irlandii (115 tys.), Holandii (103 tys.), Norwegii (71 tys.) oraz Francji (63 tys.).

SZ wyjaśnia niemieckim czytelnikom, że powodem emigracji jest znaczna różnica w poziomie płac oraz, że najwięcej osób emigruje ze słabo rozwiniętych gospodarczo regionów wschodniej Polski. Powołująca się na różne badania naukowe SZ stwierdza, że nadzieja niektórych polityków, że emigranci wrócą kiedyś do kraju i wzbogacą go swoimi nabytymi na Zachodzie umiejętnościami, nie znajduje potwierdzenia w faktach. Niemiecki dziennik zauważa przy tym, że wobec niskiego przyrostu naturalnego oznaczać to może dalszy spadek liczby ludności w Polsce. SZ dodaje, że podobny problem mają też inne kraje Europy wschodniej i południowej takie jak Estonia, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.

opr. Bartosz Dudek