1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Stypendia Fundacji Mummert

Barbara Cöllen11 kwietnia 2007

Prywatna fundacja Rochusa i Beatrice Mummertów nazywana jest „kuźnią talentów” dla Europy Srodkowej i Wschodniej. Fundatorzy stypendiów dla utalentowanych przyszłych kadr menedżerskich stawiają sobie za cel wspieranie pomyślnego rozwoju gospodarczego nowych członków Unii. W ich przekonaniu, od tego zależy sukces integracji europejskiej.

https://p.dw.com/p/BIdJ
Beatrice i Rochus Mummertowie ze stypendystami.
Beatrice i Rochus Mummertowie ze stypendystami.Zdjęcie: DW

Piotr Kenar jest jednym z pierwszych stypendystów nowej niemieckiej Fundacji. Przebieg jego kariery akademickiej i zawodowej jest zgodny z intencjami, jakie przyświecają Beatrice i Rochusowi Mummert, fundatorom stypendiów dla młodej kadry kierowniczej z 10 krajów środkowo - i wschodnioeuropejskich. Po sześciu semestrach na SGH w Warszawie, Piotr Kenar studiował 3 lata w Niemczech, gdzie zdobył na uniwersytecie w Kolonii tytuł magistra ekonomii. W tym czasie odbył dwie obowiązkowe praktyki w niemieckich firmach, Bayer Technology Services w Leverkusen oraz w amerykańskim oddziale Deutsche Telcom w Nowym Jorku. Polski stypendysta Fundacji Mummerta angażował się społecznie. Był między innymi inicjatorem niemiecko-polskiego studenckiego forum gospodarczego. Zgodnie z wolą fundatorów stypendium wrócił do Polski, gdzie pracuje w instytucji publicznej, w Ministerstwie Skarbu w Warszawie. Przez trzy lata pobytu w Niemczech miał także przydzielonego mu przez Fundację opiekuna, człowieka, który odniósł sukces zawodowy. Piotr Kenar mówi, że stypendium małżeństwa Mummertów przyniosło mu wiele korzyści i poszerzyło jego horyzonty. -

- " Ukończyłem jeden z najlepszych uniwersytetów niemieckich i miałem okazję poznać bardzo dobrze niemieckie społeczeństwo, niemiecką kulturę, stosunki panujące w Niemczech." - To także należy do katalogu celów fundatorów stypendiów, którzy pragną pogłębienia stosunków kulturalnych i gospodarczych nowych członków Unii z Niemcami. Piotr Kenar zwraca uwagę także na to, że jako stypendysta Fundacji Mummerta, był członkiem międzynarodowej społeczności, dzięki czemu miał okazję nabrać zdrowego dystansu do własnej kultury, do tego, co polskie.- "Miałem okazję poznać to jakby oczami troszeczkę obcokrajowca i po prostu zacząć to szanować z pewnej innej perspektywy."-

Intencją fundacji państwa Mummertów jest zapobieganie „brain drain” - odpływowi wykwalifikowanej kadry z państw unijnych Europy Srodkowej i Wschodniej. -

- " Chcemy kształcić utalentowanych młodych ludzi, chcemy, żeby wracali do swoich krajów jako wysoko wykwalifikowana kadra kierownicza, unowocześniali metody zarządzania przedsiębiorstwami, wspierali rozwój gospodarczy, oraz oddziaływali inspirująco na działalność administracji publicznej i wyższych uczelni" mówi Rochus Mummert. Jest on wybitnym specjalistą w dziedzinie doradztwa personalnego otraz nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania. Z własnego doświadczenia wie, że sukcesy gospodarcze każdego kraju zależą od sukcesów przedsiębiorstw i ich konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym. Ale jest to możliwe tylko dzięki wysokim kwalifikacjom kadry managerskiej oraz sprawnie i efektywnie działającej administracji.

Fundacja stypendialna państwa Mummertów, którą jej założyciele nazywają „rozsądną inwestycją” – zrodziła się nie tylko na bazie doświadczeń zawodowych, lecz także osobistych przeżyć wojennych małżonków Mummert.-

- " Moja żona przeżyła w dzieciństwie w Essen nocne bombardowania miasta. Ja natomiast pochodzę z Dolnego Sląska, który musiałem w skutek wojny opuścić jako młody człowiek. Pragnęliśmy i pragniemy z moją żoną, aby to się nigdy nie powtórzyło. W Europie Zachodniej otrzymaliśmy szansę życia w pokoju, we Wspólnocie Europejskiej. Koniec „zimnej wojny” pozwolił na zintegrowanie w niej krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich, na ustanowienie politycznej stabilizacji i budowanie dobrobytu."-

Mummertowie chcieli mieć w tym swój wkład i dlatego postanowili zabrać się za edukację na potrzeby tych krajów. O stypendium Fundacji Mummerta ubiegać się mogą studenci z wydziałów ekonomicznych i inżynieryjnych z bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego po ukończeniu sześciu semestrów studiów. Wniosek o stypendium, wymagane dokumenty, list motywacyjny oraz opinie profesorów składać należy w siedzibie Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD w Polsce. DAAD jest oficjalnie partnerem Fundacji Mummerta. Wspiera ją także Fundacja Roberta Boscha. Postępowanie kwalifikacyjne do stypendium odbywa się w kilku etapach. Ostatecznego wyboru 10 stypendystów na studia magisterskie i doktoranckie rocznie, z ogółem 10 krajów, dokonuje Fundacja Mummerta po rozmowach, które odbywają się w Bonn. Fundacja stawia stypendystom wysokie wymagania. Osoby ubiegające się o stypendium muszą być stanu wolnego i w wieku do 24 lat. Stypendyści zobowiązują się także do powrotu do swoich krajów na co najmniej 3 lata, żeby tam pomagać.

Szczegółowych informacji o stypendium Fundacji Mummerta zasięgnąć można w DAAD oraz na witrynie internetowej Fundacji www.mummertstiftung.de