Raport UNICEF: 50 mln dzieci ucieka przed wojną | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 07.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Raport UNICEF: 50 mln dzieci ucieka przed wojną

Co drugi uchodźca nie osiągnął pełnoletności. Coraz więcej dziewcząt i chłopców samotnie opuszcza strony rodzinne uciekając przed wojną. Najnowszy raport UNICEF to przerażający dokument.

Griechenland Unbegleitete Jugendliche Flüchtlinge

Dzieci bez opieki dorosłych w Idomeni na grecko-macedońskiej granicy

Wg raportu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) opublikowanego w środę (7.09.2016) pod znamiennym tytułem „Wykorzenieni”, 28 mln dziewcząt i chłopców na całym świecie ucieka przed wojną i przemocą. 17 mln z nich szuka schronienia we własnym kraju, 11 mln poza jego granicami.

Kolejne 22 mln dziewcząt i chłopców opuszcza rodzinny kraj z powodu skrajnego ubóstwa, wysokiego poziomu przestępczości lub z innych przyczyn, np. zagrożeń dla środowiska.

Co drugi uchodźca nie ukończył 18 lat, przy czym ta grupa wiekowa stanowi tylko jedną trzecią ludności świata. Większość dzieci i młodzieży udaje się w drogę razem z rodzicami, ale coraz częściej także samotnie. 100 tys. nieletnich uchodźców bez opieki dorosłych złożyło wnioski o azyl w 78 państwach – trzykrotnie więcej niż w 2014 roku.

Większość dzieci uchodźców w Turcji

UNICEF powołując się na dane statystyczne Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) pisze w raporcie, że od 2014 roku do lipca 2016 roku odnotowano 15 tys. zgonów lub zaginięć uchodźców. Jedna trzecia z nich zatonęła podczas przeprawy do Europy w Morzu Śródziemnym. Ocenia się, że jedną trzecią uchodźców, którzy zatonęli w Morzu Egejskim, stanowiły dzieci.

70 procent dzieci, które w I połowie 2016 roku złożyły wniosek o azyl w krajach europejskich, przybyło z Syrii, Afganistanu i Iraku. Przeważająca liczba dzieci uchodźców szuka jednak schronienia we własnym kraju – podkreśla w raporcie UNICEF.

10 państw, które przyjęły większość uchodźców znajduje się w Azji i Afryce. W Turcji wg. danych UNICEF, znajduje się przypuszczalnie największa populacja dzieci uchodźców na świecie.

Potrzeba większej ochrony dzieci

UNICEF opublikował swój raport przed szczytem, który 19 i 20 września będzie obradował w Nowym Jorku na temat uchodźców i ruchów migracyjnych na świecie.

Ze szczególnym naciskiem oenzetowska organizacja pomocy dzieciom domaga się otoczenia ochroną zwłaszcza dzieci bez opieki dorosłych. Trzeba je lepiej chronić przed przemocą i wyzyskiem oraz z większą determinacją zwalczać przemyt ludzi - napisano w raporcie. UNICEF domaga się też, aby skończyć z aresztowaniami dzieci. Trzeba zadbać o to, aby przy kontrolach paszportowych lub w czasie trwania procedur związanych z rozpatrywaniem wniosków o udzielenie azylu dzieci nie były rozłączane od rodziców. Trzeba też sięgnąć po „wszystkie możliwe środki”, aby umożliwić łączenie dzieci z rodzicami - postuluje UNICEF.

Organizacja apeluje do rządów i społeczeństw obywatelskich o zagwarantowanie dzieciom prawa do edukacji, dostępu do opieki zdrowotnej, żywności i wody jak i opieki prawnej i psychologicznej. Równocześnie należy zwalczać przyczyny konfliktów i skrajnego ubóstwa oraz podjąć konieczne środki przeciwko szerzeniu się ksenofobii, dyskryminacji i wykluczenia – napisano w raporcie UNICEF.

DW / Barbara Cöllen