Raport: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia najbardziej tolerancyjne w podejściu do mniejszości seksualnych | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 30.06.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Raport: Niemcy, Wielka Brytania i Holandia najbardziej tolerancyjne w podejściu do mniejszości seksualnych

Stowarzyszenie ILGA Europe przedstawiło w dorocznym raporcie sytuację osób o odmiennej orientacji seksualnej w 40 państwach europejskich.

Według listy rankingowej tej organizacji żaden kraj nie uzyskał maksymalnej liczby 30 punktów.

Czołowe miejsca zajęły w rankingu Niemcy, Wielka Brytania i Hiszpania, uzyskując po około 20 punktów. W tak zwanej czerwonej (minusowej) strefie znalazły się takie państwa jak: Rosja, Ukraina, Mołdawia, Armenia, Azerbejdżan, Turcja, Macedonia i Białoruś.

Dokładnie te państwa Parlament Europejski potępił pod koniec czerwca 2012 roku za homofobiczne ustawy.

Juris Lavrikovs

Walczy z dyskryminają. Juris Lavrikovs

Dyskryminacja w państwach członkowskich UE

- Również na płaszczyźnie unijnej nie brak dowodów dyskrymincaji gejów - mówi Juris Lavrikovs, rzecznik organizacji ILGA Europe. Jest to europejska sekcja Międzynarodowego Stowarzyszenia Lesbijek, Gejów, Biseksualistów, Transseksualistów i Osób Interseksualnych.

ILGA, jako organizacja dachowa, zrzesza blisko 360 organizacji z 44 państw europejskich. Stowarzyszenie to ściśle współpracuje z instytucjami unijnymi. Juris Lavrikovs jest z dotychczasowej kooperacji zadowolony. Twierdzi, że "Unia Europejska i Rada Europejska poczyniły duży postęp w dziedzinie umacniania praw ludzi o odmiennej orientacji seksualnej".

Dyskryminacja na tle rasowym jest zabroniona w tych wszystkich dziedzinach, na polu których Parlament Europejski może uchwalać ustawy europejskie. Tymczasem dyskryminacja na tle orientacji seksualnej, religii, czy upośledzenia jest zakazana jedynie w dziedzinie zatrudnienia i pracy. - To musi się zmienić - uważa Lavrikovs. Domaga się równego dostępu do dóbr i usług; na przykład do mieszkań i edukacji.

Niepokojący krok wstecz

ILGA działa również na płaszczyźnie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Rady Europy w Strasburgu.

Łotysz Nils Muiznieks, komisarz Rady Europy ds. praw człowieka, wyraził ubolewanie, że państwa członkowskie chciały zabronić rozpowszechniania wiedzy na temat homoseksualizmu i przeciwko homofobii. - Jest to niepokojący powrót do czasów, gdy homoseksualistów traktowano jak przestępców - zżyma się Muiznieks.

Wszystkiemu winien macho?

Lavrikovs twierdzi, że w niektórych państwach Europy zachodniej jak Grecja, Malta i Włochy, osoby o odmiennej orientacji seksualnej dyskryminuje się w większym stopniu, niż w niektórych krajach byłego Bloku Wschodniego. Jego zdaniem nie można jednak całej winy przypisywać typowym dla Europy południowej patriarchalnym i tradycjonalistycznym strukturom społecznym o tendencjach homofobicznych, bowiem Hiszpania i Portugalia poczyniły duży postęp w dziedzinie zrównania szans płci i praw homoseksualistów i transseksualistów. Te kraje wykazały, że większości wyznaniowe albo tradycje kulturalne nie stoją na przeszkodzie zrównaniu praw osób o odmiennej orientacji seksualnej.

Daphne Grathwohl / Iwona D. Metzner

red. odp.: Małgorzata Matzke

Reklama