1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Prawda o muzułmanach w Niemczech

23 czerwca 2009

W Niemczech żyje znacznie więcej muzułmanów, niż do tej pory sądzono. Według analizy przedłożonej w Berlinie w Republice Federalnej mieszka od 3,8 mln. do 4,3 mln. muzułmanów, co stanowi 5 % ogółu ludności.

https://p.dw.com/p/IXcS
Kolońscy muzułmanie podczas modlitwy w meczecie organizacji DITIB
Kolońscy muzułmanie podczas modlitwy w meczecie organizacji DITIBZdjęcie: picture alliance/dpa

Jak dotąd - ze względu na brak dokładniejszych danych statystycznych - wychodzono z założenia, że muzułmanów jest od 3 do 3,5 mln.

Integracja wyznawców islamu w niemieckim społeczeństwie jest bardziej zaawansowana niż się powszechnie sądzi. Wyraźne deficyty na tym polu występują w grupie tureckich imigrantów, ze względu na powszechny wśród nich niski poziom wykształcenia. 45 % muzułmańskich imigrantów posiada niemiecki paszport, 55 % pozostało przy obywatelstwie kraju swego pochodzenia.

Minaret meczetu w Hassel / Gelsenkirchen. Turcy są po Rosjanach drugą co do liczebności grupą imigrantów w Niemczech.
Minaret meczetu w Hassel / Gelsenkirchen. Turcy są po Rosjanach drugą co do liczebności grupą imigrantów w Niemczech.Zdjęcie: AP

Analizę "Islam w Niemczech" opracował Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźctwa w Norymberdze na zlecenie Niemieckiej Konfernecji Islamskiej. Konferencja ta zbierze się już po raz 4. w najbliższy czwartek ( 25.06.09) w Berlinie na zaproszenie ministra spraw wewnętrznych Niemiec, Wolfganga Schaeublego.

O integracji decyduje wykształcenie

Analiza ta jest pierwszym reprezentatywnym opracowaniem, które rozpatruje życie muzułmanów w Niemczech w jego wszystkich aspektach. Na tematy związane z religią i integracją ankietowano 6004 osoby w wieku od 16-49 lat pochodzące z krajów, gdzie wiodącą religią jest islam. Natomiast informacji o życiu codziennym i strukturach gospodarstw domowych udzieliło 17 tysięcy osób. Prawie wszyscy muzułmanie żyją na terenie dawnej Republiki Federalnej łącznie ze wschodnią częścią Berlina.

Wykształcenie uważane jest za klucz do integracji.
Wykształcenie uważane jest za klucz do integracji.Zdjęcie: AP

Jak wynika z analizy społeczna integracja wyznawców islamu jest w Niemczech lepsza niż do tej pory sądzono. Ponad połowa z nich jest członkami jakiegoś niemieckiego zrzeszenia lub towarzystwa. Deficyty występuja natomiast na polu integracji językowej. Generalnie muzułmanie są gorzej zintegrowani z niemieckim społeczeństwem niż wyznawcy innych religii pochodzący z tych samych krajów. Z tego względu autorzy analizy zalecają, aby konsekwentnie forsować zabiegi oświatowe wobec dzieci z rodzin islamskich w okresie przedszkolnym, szkolnym i w zakresie aktywności pozaszkolnych.

Poprawa z pokolenia na pokolenie

Drugie pokolenie rodzin muzułmańskich, które urodziło się już w Niemczech jest lepiej zintegrowane niż pokolenie rodziców, którzy werbowani byli przeważnie z warstw niewykształconych. Największe deficyty przejawia w tym względzie społeczność turecka. W porównaniu z innymi grupami wypada ona szczególnie słabo pod względem poziomu wiedzy szkolnej - czynnik ten zaniża brak jakiegokolwiek wykształcenia u pierwszej generacji tureckich kobiet przyjeżdżających do Niemiec. 2/3 kobiet z 2,5-milionowej populacji muzułmanek w Niemczech ma tureckie korzenie.

"Dzień otwartych meczetów" - jak tu w Kreuzberg - pomaga w obalaniu stereotypów.
"Dzień otwartych meczetów" - jak tu w Kreuzberg - pomaga w obalaniu stereotypów.Zdjęcie: AP

Analiza udowadnia także, że z wyznaniowej struktury kraju pochodzenia nie wynika jeszcze automatycznie, jakiej religii wyznawcą jest imigrant mieszkający w Niemczech. Znaczna część migrantów z krajów islamskich nie jest muzułmanami - i tak na przykład 40 % przybyszy z Iranu podaje, że nie należy do żadnej wspólnoty wyznaniowej. Dla niemieckich władz oznacza to, że zabiegi integracyjne nie powinny być wycelowane w grupy wyznaniowe.

Wiara i zwyczaje

Większość muzułmanów jest wierząca i praktykująca. 1/3 podaje, że ich wiara jest bardzo silna, połowa twierdzi, że są "tylko wierzący". 13,6 % przyznaje, że jest "niewierząca", czy "słabo wierząca". Jedynie 20 % wyznawców islamu należy do religijnych zrzeszeń lub gmin, a jedynie ułamek czuje się reprezentowany przez organizacje dachowe. Jak wynika z odpowiedzi respondentów, 1/3 z nich bierze udział w imprezach o charakterze religijnym, większość z nich na imprezy takie nie chodzi – przy czym – jeżeli już to chadzają tam częściej mężczyźni niż kobiety. Wyraźnie artykułowane jest natomiast życzenie nauczania religii islamskiej w szkołach – popiera je 76 % ankietowanych

Turecka społeczność w Niemczech ma także współczesne oblicze
Turecka społeczność w Niemczech ma także współczesne obliczeZdjęcie: AP

Do noszenia chust - kontrowersyjnie postrzeganego w niemieckim społeczeństwie – przyznaje się 70 % muzułmańskich kobiet, przy czym niezauważalna jest właściwie różnica pomiędzy 1. i 2. pokoleniem. Jedynie ¼ muzułmanek pierwszej fali imigracji podaje, że chustę nosi zawsze.

Nie należy dramatyzować faktu, że uczenice z rodzin muzułmańskich częstokroć nie biorą udziału we wszystkim zajęciach szkolnych, co było zawsze krytykowane podczys społecznej debaty w Niemczech - radzą autorzy analizy. Jest to zjawisko marginalne i nie trzeba go przejaskrawiać. Jedynie 7% uczennic-muzułmanek nie uczęszcza na koedukacyjne lekcje pływania, a 10% nie jeździ na wycieczki szkolne. Jednak fakty te powinny zostać uwzględnione w zabiegach integracyjnych.

Jak wynika z analizy przeważająca większość (80,7%) muzułmanów stosuje się do rygorystycznych reguł odżywiania i postu. Przy czym 75% muzułmanów pochodzących z Iranu zasad tych zupełnie nie przestrzega. Liberalnie podchodzą do nich także szyici i alewici.

dpa/ma/bs