Polacy za polityką Niemiec w Europie | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 27.03.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Polacy za polityką Niemiec w Europie

Polacy dobrze oceniają niemiecką politykę w Europie. Według nowego raportu 68 proc. badanych uważa, że Berlin jest dobrym rozgrywającym na europejskim boisku. Gorzej wypada ocena polityki Niemiec wobec Rosji.

Wymowa raportu jest wyraźna: relacje polsko-niemieckie są coraz lepsze, a Polacy oceniają politykę Niemiec lepiej, niż większość krajów w Europie. Zdaniem Jacka Kucharczyka, dyrektora Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie „Polacy postrzegają Niemców jako ostoję stabilności i ładu, a nie kraj, który pogłębia kryzys w Europie”.

68 proc. ankietowanych Polaków uważa, że Niemcy prowadzą dobrą politykę europejską. Tylko co piąty nie podziela tego zdania. Agnieszka Łada, politolog i autorka raportu interpretuje te wyniki jako rezultat podobnych poglądów Warszawy i Berlina, także jeżeli chodzi o konieczność przeprowadzania bolesnych reform w Europie. – Polacy wiedzą, co oznacza zacisnąć pasa i dlatego rozumieją Niemców, mówi Łada.

Rosja kością niezgody?

Russland Deutschland Gazprom Steinmeier bei Putin in Moskau

Frank-Walter Steinmeier i Władimir Putin (listopad 2014)

Gorzej wygląda zrozumienie dla niemieckiej polityki zagranicznej, zwłaszcza tej wschodniej. Wprawdzie kurs jest podobny, jednak Berlin wykazuje więcej zrozumienia dla Rosji, niż Warszawa. Najwyraźniej dlatego Polacy pytani o problemy w bilateralnych relacjach najczęściej wymieniają właśnie różnice zdań w polityce wobec Rosji (37 proc.). W porównaniu z rokiem 2010 problem wzrósł: wtedy dostrzegało go o 17 proc. mniej ankietowanych.

W relacjach dwustronnych wymienia się też nieufność wobec zachodniego sąsiada - co czwarty Polak twierdzi, że to właśnie stanowi jeden z najważniejszych problemów między sąsiadami. Prawa i przywileje Polonii w Niemczech, kultura pamięci o przymusowych wysiedleniach oraz polityka energetyczna to dalsze kwestie, w których są jeszcze niedomówienia. 23 proc. zapytanych obawia się niemieckich prób odzyskania majątków – ten odsetek jednak maleje (44 proc. w 2010). 13 proc. Polaków wymienia też „niewielkie zainteresowanie Niemców Polską” jako czynnik negatywnie wpływający na wzajemne relacje.

Polacy bardziej obawiają się niemieckich banków niż czołgów

Wladyslaw Bartoszewski Angela Merkel Besuch Polen

Także Władysław Bartoszewski podchodzi z szacunkiem do Angeli Merkel

Zadziwiająco wysoki jest sceptycyzm Polaków wobec niemieckiej gospodarki. Połowa badanych postrzega niemiecką gospodarkę jako potencjalne zagrożenie dla Polski i tyle samo jest odmiennego zdania.

Mniej obaw budzą natomiast niemiecka polityka i armia. 60 proc. Polaków deklaruje, że nie odczuwa politycznego lub wojskowego zagrożenia ze strony RFN.

25 lat po zjednoczeniu Niemiec i 11 lat po wejściu Polski do UE autorzy barometru mówią o pozytywnym nastawieniu Polaków do Niemców oraz dobrych relacjach dwustronnych. Nadal zwracają jednak uwagę na wysoką wrażliwość tych relacji. Wprawdzie 66 proc. ankietowanych oceniło stosunki dwustronne jako „raczej dobre” lub „bardzo dobre”, ale równocześnie prawie połowa (47 proc.) uważa, że Niemcy nie traktują Polaków jako „równorzędnych partnerów” albo rzadko. 39 proc. uważa, że między obydwoma krajami często panują stosunki partnerskie.

Zaufanie, ale ostrożne

Eurokita Europawahl Polen

Polsko-niemieckie przedszkole we Frankfurcie nad Odrą - wspólna nauka pomaga w lepszym poznawaniu siebie nawzajem

Silna pozycja Niemiec w Europie wywołuje mieszane uczucia. Wprawdzie Polacy wypowiadają się pozytywnie o niemieckiej polityce europejskiej i 38 proc. twierdzi, że dalszy wzrost roli Niemiec w UE może wyjść Polsce na dobre. 17 proc. jest przeciwnego zdania, a niemal co trzeci Polak wolał tego nie oceniać.

„Barometr Polska – Niemcy” opracowuje od 2005 roku Instytut Spraw Publicznych w Warszawie oraz Fundacja im. Konrada Adenauera. Ostatnie badania przeprowadzono w lutym 2015 r. na reprezentatywnej grupie tysiąca Polaków.

Róża Romaniec, Berlin

Redakcja poleca