Pełnomocnicy ds. współpracy z Polonią i Polakami w Niemczech. Kim są, co robią? | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 23.11.2014
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Pełnomocnicy ds. współpracy z Polonią i Polakami w Niemczech. Kim są, co robią?

W RFN powołano przedstawicieli ds. współpracy z Polonią i Polakami, lecz nie zdefiniowano ich zadań. Czym się zajmują? Jak Thorsten Klute kwestiami integracji imigrantów i wspieraniem ich samoorganizacji.

Thorsten Klute

Thorsten Klute, sekretarz stanu ds. integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych jest pełnomocnym przedstawicielem ds. Polonii i Polaków w Nadrenii Północnej-Westfalii. Należy on do młodego pokolenia Niemców, którzy mówią po polsku i dbają o rozwój relacji polsko-niemieckich

Tylko Polonia i Polacy oraz ich organizacje w Niemczech mają wyznaczonych reprezentantów swych interesów na poziomie regionalnym, zaznacza w rozmowie z Deutsche Welle Thorsten Klute. Sekretarz stanu ds. integracji w Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych w Nadrenii Północnej-Westfalii (NPW) jest „pełnomocnym przedstawicielem ds. współpracy z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami”. Do powołania takich „pełnomocnych przedstawicieli” na poziomie federalnym w niemieckim MSW oraz w ministerstwach odpowiedzialnych za integrację cudzoziemców w każdym z 16 krajach związkowych zobowiązała się strona niemiecka w podpisanym 12 czerwca 2011 roku w Warszawie „Wspólnym Oświadczeniu”. Dokument ten jest uwieńczeniem rozmów polsko-niemieckiego "Okrągłego Stołu" w ramach przygotowań do obchodów 20. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Mimo opublikowanej w 2012 roku imiennej listy z telefonami i adresami mailowymi „pełnomocnych przedstawicieli” nikt z Polonii i Polaków w Niemczech nie skontaktował się dotychczas z żadną z tych osób. Konkretnego zakresu zadań „pełnomocnych przedstawicieli” na rzecz środowisk polonijnych i polskich w Niemczech, nie zdefiniowano ani we „Wspólnym Oświadczeniu”, ani później. Większość Polonii i Polaków w Niemczech nie wie o ich istnieniu, nie wie, jak korzystać z ich wsparcia i jak do nich dotrzeć?

Integracja na poziomie landowym

Nadrenia Północna-Westfalia jest pierwszym krajem związkowym, w którym zadania integracyjne zostały w 2012 roku zapisane ustawowo (Intergrationsgesetz). Tam żyje też największe skupisko Polonii i Polaków w Niemczech.

Porta Polonica Dokumentationsstelle Polen und Deutschland

Thorsten Klute w rozmowie z przewodniczącym polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Landtagu NPW, Wernerem Josmeierem i konsulem generalnym RP, Janem Sobczakiem

Thorsten Klute zajmuje się wprawdzie też sprawami indywidualnymi imigrantów, ale do jego głównych zadań należy tworzenie programów integracyjnych, kampanii i projektów badawczych na rzecz imigrantów we współpracy z różnymi resortami. – Udana integracja imigrantów zależy w dużym stopniu od warunków, jakie zastają oni w miejscu zamieszkania. Dlatego wspieramy jako ministerstwo w pierwszej kolejności miasta i pgminy – tłumaczy sekretarz stanu ds. integracji.

Na przykład w ramach jednego z programów integracyjnych tworzone są w miastach i gminach Centra Integracji (Integrationszentrum). Jednym z kluczowych obszarów ich działania jest edukacja – zaznacza Klute. W związku z niespotykanym od 20 lat napływem imigrantów do NPW, instytucje te intensywnie zajmują się obecnie tworzeniem klas specjalnych przygotowujących do zajęć szkolnych nie znające niemieckiego dzieci z rodzin imigranckich. W ramach programu „Rucksack” (Plecak) Centra Integracji organizują też naukę języka ojczystego. Zajęcia takie można zorganizować w szkołach dla grupy co najmniej 15 uczniów w mniej więcej tym samym wieku, wyjaśnia Klute.

Ale spektrum działania Centrum Integracji jest znacznie szersze. Instytucje te wspierają miasta i gminy też m.in. w integracji imigrantów na rynku pracy i w tworzeniu pozytywnego klimatu społecznego wokół imigracji.

Warto się angażować

Thorsten Klute zachęca w rozmowie z Deutsche Welle środowiska polonijne i polskie w Niemczech, aby same podjęły pałeczkę i wpływały bezpośrednio na kształt niemieckiej polityki integracyjnej angażując się chociażby w tzw. Radach Integracyjnych (Integrationsräte) oraz w prace organizacji na poziomie lokalnym.

– Warto się angażować – przekonuje Thorsten Klute – I to jest moja prośba do Polaków mieszkających w naszym kraju związkowym. Warto się angażować na rzecz własnego środowiska czy to w Kościele, w szkolnym komitecie rodzicielskim, ale i w innych organizacjach. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i brać udział w życiu publicznym – zaznacza.

Pomoc indywidualna

Thorsten Klute

Thorsten Klute był przez wiele lat cenionym burmistrzem miasta Versmold, gdzie żyje też wielu imigrantów

Agencje Integracyjne, które działają przy takich organizacjach jak Caritas, Czerwony Krzyż (Deutsches Rotes Kreuz), Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohlfahrtsverband i przy diakoniach, tworzą drugi filar pomocy integracyjnej w środowiskach lokalnych. – Są to organizacje, które niosą imigrantom bardzo konkretną, indywidualną pomoc integracyjną w różnych sytuacjach życiowych – zaznacza Thorsten Klute.

Na obszarze kraju związkowyego różne instytucje oferują tzw. kursy integracyjne. Udział w nich pozwala na poznanie zasad organizacji i funkcjonowania państwa niemieckiego na poziomie federalnym i landowym, naukę niemieckiego oraz uzyskanie po zdaniu egzaminu końcowego certyfikatu z języka. Wszystko to ułatwia korzystanie z instrumentów niemieckiej polityki integracyjnej.

Dofinansowywanie projektów

Program wspierający samoorganizację środowisk imigracyjnych w NPW tzw. „MSO-Programm” będzie kontynuowany. Wnioski na rok 2016 należy składać w 2015 roku. - Program ten adresowany jest do imigrantów, którzy chcą realizować swoje pomysły, ale potrzebują wsparcia – informuje Thorsten Klute. O dofinansowanie projektów z budżetu kraju związkowego może się ubiegać każde stowarzyszenie imigrantów, także polonijne. Projekty te mają służyć aktywizacji tych środowisk oraz ułatwiać ich samoorganizację i integrację. Zatem, powinny sobie one stawiać za cel podnoszenie kompetencji językowych i zawodowych imigrantów oraz ułatwianie im uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym, kulturalnym.

– Istnieje ponadto możliwość dofinansowania działalności biur silnych już organizacji kwotą nawet od 8 do 10 tys. euro – mówi Thorsten Klute w rozmowie z Deutsche Welle. Ubolewa nad tym, że dotychczas nie wpłynął żaden wniosek o wsparcie projektów ze środowisk polskich i polonijnych.

Thorsten Klute

Thorsten Klute, burmistrz Versmoldu i Marcin Pawlak, burmistrz Dobczyc przyjmują od Ambasadora RP Marka Prawdy nagrodę za wzorowe polsko-niemieckie partnerstwo miast

Informacje o dotacjach, zasadach ich przyznawania oraz terminach składania wniosków znajdują się na stronach Ministerstwie Pracy, Integracji i Spraw Socjalnych Nadrenii Północnej-Westfalii w zakładce „integracja” (Integration). Dofinansowanie projektów i innych działań stowarzyszenia imigrantów mogą otrzymać także w miastach i gminach.

Informacje o strukturze i mechanizmach działań integracyjnych zawiera pierwszy raport rządu NPW z 2008 roku nt. integracji, dostępny też w języku polskim.

Pełnomocny przedstawiciel Polonii i Polaków

Pełnomocni przedstawiciele ds. współpracy z obywatelami niemieckimi polskiego pochodzenia i Polakami w Niemczech oraz ich organizacjami zostali powołani na życzenie polskiego rządu.

Odpowiedzialny za kontakty z Polonią i Polakami w Nadrenii Północnej-Westfali Thorsten Klute zapewnia, że zamierza tę funkcję „traktować poważnie”. W Berlinie odbędzie się w listopadzie spotkanie wszystkich „pełnomocnych przedstawicieli” ds. współpracy z Polonią i Polakami w RFN. – Nie ma opisu zakresu działań tych osób, ale faktem jest, że Polacy są od kilku lat, nie tylko w naszym landzie, lecz w całych Niemczech, największą grupą nowej fali imigracji. Dlatego jest to ciekawe zadanie. Musimy dotrzeć do tej grupy, która dobrze się integruje, ale ma przecież swoje problemy. Chcemy podjąć z nimi wspólne działania, żeby ludziom, którzy teraz przyjeżdżają było u nas dobrze – mówi Klute.

Sekretarz stanu ds. integracji zamierza sprawdzić, jak zostały zrealizowane w Nadrenii Północnej-Westfalii zobowiązania wynikające z polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz ze Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu. Sprawa ta jest jednym z celów polsko-niemieckiej rezolucji uchwalonej niedawno w Landtagu w Düsseldorfie.

Barbara Cöllen

Audio i wideo na ten temat