Organizacja studiów w Niemczech | Matura i studia na najlepszych niemieckich uniwersytetach | DW | 14.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Studia

Organizacja studiów w Niemczech

W Niemczech kształci się ponad dwa miliony studentów. Co dziesiąty student jest obcokrajowcem. W ostatnich latach zrobiono wiele, by kandydaci na studia z krajów europejskich mogli studiować na niemieckich uczelniach.

Bachelor i Master – jak w całej UE

W 1999 roku Niemcy podpisały Deklarację Bolońską, której celem było ujednolicenie systemu szkolnictwa w Europie, czyli stworzenie spójnego i konkurencyjnego, europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Obowiązujący jeszcze kilka lat temu system jednolitych studiów zastąpiono w Niemczech dwustopniowymi studiami – licencjatem (Bachelor) i magisterskimi studiami uzupełniającymi (Master).

Zaletą dwustopniowych studiów jest możliwość budowania kariery zawodowej już po trzech latach nauki. Taki system ułatwia zmianę uczelni w trakcie studiów, oraz studiowanie za granicą. Dzięki dużej mobilności i możliwościom zdobywania doświadczeń w innych krajach zwiększają się szanse na znalezienie pracy po studiach.

Zobacz schemat: Porównanie poprzedniego i obecnego systemu szkolnictwa >>

Nowe kierunki

Program studiów dyplomowych w Niemczech obejmował, podobnie jak w Polsce, jeden kierunek, natomiast studia magisterskie umożliwiały studiowanie aż do trzech kierunków jednocześnie. W konsekwencji, gdy zaczęto wprowadzać studia dwustopniowe, na wielu uczelniach utworzono kierunki będące kombinacją kilku uzupełniających się przedmiotów. To spowodowało powstanie wielu nowych kierunków. Skutkiem "ubocznym" reformy jest tendencja tworzenia kierunków anglojęzycznych, szczególnie, gdy program studiów przewiduje tzw. wspólne dyplomy (Doppelstudiengänge/joint degrees). Są to studia podejmowane częściowo w kraju i na uczelni partnerskiej zagranicą. Kombinacje kierunków otwierają drzwi do zagranicznych rynków pracy, w szczególności na obszarze krajów, które odwiedza się podczas wymiany. Wyjazdy zagranicę wspiera Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD). Wprowadzanie w życie zapisów Deklaracji bolońskiej spowodowało powstanie wielu nowych kierunków specjalnie z myślą o wymianie studenckiej. Takim kierunkiem jest jeden z najstarszych kierunków Master na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie „SPRING (Spatial Planning for Regions in Growing Economies), którego przedmiotem jest rozwój koncepcji planowania przestrzennego na całym świecie. Ważna uwaga: przyszli nauczyciele, prawnicy, lekarze i farmaceuci muszą nadal w większości krajów związkowych zdawać egzaminy państwowe (Staatsexamen). Studia doktoranckie można nadal robić na uniwersytetach - wymogiem jest ukończenie studiów uzupełniających (Master) z bardzo dobrym wynikiem.

Krótko i zwięźle

Licencjat można zrobić już w trzy lata. Dalsze dwa lata nauki obejmują magisterskie studia uzupełniające (Master). Ale uwaga: absolwenci studiów licencjackich nie mają zagwarantowanego miejsca na uzupełniających studiach magisterskich. W zależności od kryteriów przyjęć mogą oni kontynuować naukę lub nie. Zamiast egzaminów głównych, zaliczanych zwykle po pierwszej fazie studiów (tzw. Grundstudium) i ostatniej (Hauptstudium), egzaminy przeprowadza się na koniec każdego semestru. Studenci zbierają punkty – Credit Points, które umożliwiają ocenę dokonań studenta. Odpowiednia ilość punktów gwarantuje zaliczenie całych studiów.

Zobacz: adresy internetowe niemieckich uczelni >>

Różnorodność ma swoją cenę

W Niemczech działa ponad 400 uczelni. Od 2006 roku w niektórych krajach związkowych na państwowych uczelniach pobierane są opłaty za studia w wysokości do 500 euro. Dla pocieszeniana – jest to mniej niż płaci się zwykle w USA, Anglii czy Francji.

Zobacz: opłaty za studia >>

Elita "made in Germany"

Odkąd rząd federalny w 2005/2006 r. rozpoczął program nagradzania tzw. Doskonałych Inicjatyw Badawczo-Dydaktycznych (Exzellenzinitiative) ożywił się znacznie krajobraz szkolnictwa wyższego. Inicjatywa zwiększyła konkurencyjność uczelni, czego celem było i jest podniesienie jakości badań naukowych. Obecnie mianem „elitarny” szczycić się może dziewięć uniwersytetów (TU Monachium, LMU Monachium, RWTH Akwizgran, FU Berlin jak i uniwersytety w Konstancji, Heilderbergu, Getyndze, Karlsruhe i Fryburgu) - innowacyjne pomysły i interdyscyplinarne projekty tych uczelni należą do najlepszych. Wyróżnione uczelnie otrzymały dotacje na dalszy rozwój dydaktyczno-badawczy, ale wspierane częściowo są również inne szkoły wyższe. Dla studentów z zagranicy konkurencyjność uczelni jest dużym atutem, tym bardziej, że coraz więcej kierunków studiować można w języku angielskim.

Zobacz: TOP 9 elitarnych uniwersytetów w Niemczech >>

Zobacz: Exzellenzinitiative >>

Bądź na bieżąco! Zaabonuj kanał RSS Redakcji polskiej Deutsche Welle >>

Bezpłatne kursy niemieckiego na wszystkich poziomach >>

Tu również test sprawdzający stopień zaawansowania językowego >>

Informacje o rynku pracy w Niemczech >>

Linki

Reklama