OECD: Widoczny proces integracji w Niemczech | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 16.01.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

OECD: Widoczny proces integracji w Niemczech

Więcej zatrudnionych imigrantów, lepsze wyniki w szkołach - raport OECD wskazuje na postępy w integracji obcokrajowców w Niemczech.

Jak wynika z przedstawionego w Berlinie raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w Niemczech są widoczne „znaczne postępy”, jeśli chodzi o integrację imigrantów. Na szczególną uwagę zasługują osiągnięcia w szkole oraz na rynku pracy. Ekspert OECD Thomas Liebig podkreślił w rozmowie z DW, że „wyraźne postępy odnotowano nie tylko w przypadku nowo przybyłych, lecz także w drugim pokoleniu imigrantów".

„Tam dostrzegamy mnóstwo pozytywnych tendencji" – stwierdził Liebig.

Zanikają rozbieżności

Ekspert z OECD Thomas Liebig

Ekspert z OECD Thomas Liebig

Wg raportu, udział imigrantów w grupie zatrudnionych w Niemczech wzrósł w ubiegłych 10 latach niemalże o 8 proc., czyli do 67,3 procent, co w porównaniu z rdzennymi mieszkańcami oznacza podwójny wzrost. Tym samym zmniejsza się luka między Niemcami i imigrantami na rynku pracy. Zjawisko to nie jest jednak typowe dla wszystkich najbardziej uprzemysłowionych krajów. We Francji, która podobnie jak Niemcy jest krajem docelowym ruchów migracyjnych i krajem z dawno osiadłymi imigrantami o niskich kwalifikacjach zawodowych, wciąż utrzymują się duże rozbieżności między Francuzami a imigrantami, jeśli chodzi o szanse na zatrudnienie. „Patrząc globalnie, szczególnie dobrze wypadają takie kraje jak Kanada, która oprócz imigrantów (przyjęły ich też Niemcy), w tym niedawno wielu uchodźców, przyjęła także wysoko wykwalifikowanych pracowników migrujących" – powiedział ekspert OECD.

Testy PISA

Jak wynika z badań PISA, w latach 2006-2015, jeszcze przed napływem ponad miliona uchodźców do Niemiec, poprawiła się o 50 punktów - do 441 - umiejętność czytania u dzieci ze środowisk imigracyjnych. Wynik ten jest dużo lepszy od wyniku dzieci pochodzących z Niemiec, który poprawił się tylko o 17 punktów. Jak zaznaczył Thomas Liebig, różnice te zanikają jedynie w przypadku dzieci imigrantów o wyższych kwalifikacjach zawodowych. Nadal jednak bardzo duża część potomstwa imigrantów o niskich kwalifikacjach kończy najwyżej szkołę stopnia średniego (Realschule). Blisko jedna czwarta dzieci imigrantów w Niemczech nie ma matury ani wykształcenia zawodowego. Tym samym Niemcy wypadają w sumie gorzej od innych krajów OECD oraz krajów UE.

Więcej imigrantów w usługach publicznych

Odpowiedzialna za integrację w Niemczech federalna minister Annete Widmann-Mauz chce to zmienić. „Musimy być lepsi w uznawaniu kwalifikacji zawodowych oraz lepiej wspierać kobiety i ich prawa" – powiedziała. „Ważna jest nauka języka od początku, w przedszkolach i szkołach, by dzieci miały równe szanse. Trzeba również przyspieszyć proces otwierania służb publicznych na różne kultury" – uważa minister. Obecnie pracuje tam 8,5 proc. urodzonych w Niemczech dzieci imigrantów. Dla porównania, w grupie Niemców w wieku do 34 lat pracuje ponad 17 procent.

Wzorem dla Thomasa Liebiga jest Szwecja. „W przypadku drugiego pokolenia imigrantów relatywnie dobrze wypadają kraje, które od wielu lat prowadzą bardzo intensywną i aktywną politykę integracyjną" – uważa. Szczególnie wysoki jest tam także wskaźnik zatrudnienia kobiet z pochodzeniem imigracyjnym.

Mniej dyskryminacji

Jak wynika z raportu OECD, tylko 11 proc. imigrantów w Niemczech czuje się dyskryminowanych ze względu na pochodzenie, kolor skóry czy religię. Jeszcze 10 lat temu było ich ponad 15 procent. Niemcy pozycjonują się mniej więcej w środku grupy krajów, gdzie są wyraźne przejawy dyskryminacji.

Zdaniem eksperta, procesy migracyjne są teraz odbierane w Niemczech pozytywniej niż jeszcze 10 lat temu. Przy tym chodzi tu o imigrację w ogólnym znaczeniu, a nie o osoby szukające azylu. Wg raportu prawie 13 mln (16 proc.) ludzi żyjących w 2017 r. w Niemczech urodziło się poza granicami kraju.

Redakcja poleca