Obchody 70. rocznicy wyzwolenia KZ Ravensbrück. ″Pamięć nigdy się nie kończy″ | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 19.04.2015
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Społeczeństwo

Obchody 70. rocznicy wyzwolenia KZ Ravensbrück. "Pamięć nigdy się nie kończy"

Na trenie b. obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück obchodzono dziś (18.04) 70. rocznicę jego wyzwolenia. W uroczystościach wzięło udział blisko 90 byłych więźniów, którzy przeżyli obóz.

Oranienburg Konzentrationslager Sachsenhausen Gedenktag Befreiung

Od lewej: Anna Komorowska, Annette Chalut i Daniela Schadt zasadzają róże na miejscu pamięci KZ Ravensbrück (19.04.2015)

Największy obóz koncentracyjny dla kobiet w III Rzeszy powstał w 1939 roku w Ravensbrück w pobliżu miejscowości Füerstenberg w Brandenburgii. Jak wynika z badań Fundacji "Miejsca Pamięci w Brandenburgii", więziono w nim przeszło 150 tys. kobiet i mężczyzn, reprezentujących ponad 40 narodowości. Ponad 25 tys.kobiet i ok. 2,5 tys. mężczyzn zostało w nim zamordowanych, zagłodzonych lub zabitych wskutek przeprowadzanych masowo pseudomedycznych eksperymentów.

Wśród uwięzionych było od 30 do 40 tys. Polek, z których ok. 17 tys. zginęło. Więźnairkami KZ Ravensbrück po Powstaniu Warszawskim były też żołnierki Armii Krajowej. Kiedy 30 kwietnia 1945 roku do obozu wkroczyli żołnierze Armii Czerwonej, zastali w nim jedynie ok. 2 tys. chorych więźniów. Przeszło 20 tys. więźniów SS-mani wyprowadzili z niego wcześniej w ramach tzw. marszów śmierci.

Gedenstätte Konzentrationslager Sachsenhausen Gedenktag Befreiung

Daniela Schadt i Anna Komorowska, w pierwszym szeregu od prawej, w czasie zwiedzania b. obozu

W uroczystych obchodach 70. rocznicy wyzwolenia KZ Ravensbrück udział wzięli przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń byłych więźniów oraz politycy z Niemiec i zagranicy oraz zaproszeni goście. Polskę reprezentowała małżonka prezydenta RP Anna Komorowska. Towarzyszyła jej pierwsza dama Niemiec Daniela Schadt.

Obowiązek pamięci

W wygłoszonych przemówieniach zwracano uwagę na obowiązek zachowania pamięci o zbrodniach hitlerowskich oraz zwalczania w zarodku wszelkich przejawów rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu. Honorowa przewodnicząca Międzynarodowego Komitetu Więźniów Obozu Ravensbrück, 90-letnia Annette Chalut, która tafiła do niego jako bojowniczka francuskiego ruchu oporu, powiedziała, że więszość byłych więźniów wskutek podeszłego wieku spotyka się zapewne po raz ostatni. - Nikomu i nigdy nie wolno zapomnieć o zbrodniach III Rzeszy - oświadczyła i zwróciła uwagę, że "obowiązek pamięci" spoczywa teraz na przyszłych pokoleniach. - Mamy obowiązek zachować absolutną czujność, zło może powrócić w każdej chwili - podkreśliła z mocą Annette Chalut.

Nie możemy milczeć

Minister oświaty RFN Johanna Wanka wezwała zgromadzonych na uroczystości do sprzeciwiania się wypowiedziom, postawom i działaniom nacechowanych wrogością wobec cudzoziemców. Z tragicznych doświadczeń przeszłości trzeba wyciągnąć właściwe wnioski, powiedziała. - Nie możemy milczeć, kiedy jesteśmy świadkami rasizmu, antysemityzmu i ekstremizmu. Hitlerowskie zbrodnie są przestrogą dla wszystkich i na zawsze. Uczą, że zło może powrócić, i że mamy codzienny obowiązek występować zawsze na rzecz godności człowieka, jeśli tylko zajdzie taka potrzeba - podkreśliła Johanna Wanka.

Niemiecka minister oświaty gorąco podziękowała przybyłym na obchody 70. rocznicy wyzwolenia obozu prawie 90 b. więźniom i ok. tysiącowi gości z całego świata za to, że znaleźli czas i siły, aby wspólnie zamanifestować opór przeciwko zbrodni ludobójstwa, obłąkańczej, rasistowskiej ideologii hitleryzmu i dać świadectwo prawdzie i godności.

Zawsze bądźcie czujni!

- Pamięć nigdy się nie kończy - podkreślił z naciskiem premier kraju związkowego Brandenburgii Dietmar Woidke. Nigdy też nie ustaje obowiązek zachowania czujności i energicznego przeciwstawiania się złu. A jest nim każdy przejaw niechęci i pogardy wobec cudzoziemców, próby podpalania schronisk dla uchodźców i groźby skierowane wobec tych, którzy angażują się na ich rzecz.

- Zawsze będźcie czujni! - zaapelował do zebranych. Ogrom zbrodni popełnionych przez hitlerowców w KZ Ravensbrück i innych obozach na terenie III Rzeszy i w innych, okupowanych przez nazistów państwach, sprawiają, że nie znajdujemy właściwych słów, aby o nich mówić, ale musimy o tym mówić, bo taki moralny obowiązek nakładają na nas i na przyszłe pokolenia ci, którzy cudem przeżyli obozowe piekło. - Pamięć nigdy się nie kończy - powtórzył Woidke.

epd, afp, dpa / Andrzej Pawlak

Reklama