Niemieckie MSW przygotowuje się do twardego brexitu. ″Realistyczna postawa″ | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 05.04.2019
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polityka

Niemieckie MSW przygotowuje się do twardego brexitu. "Realistyczna postawa"

Jeśli Wielka Brytania opuści UE bez umowy, jej obywatele mieszkający w RFN będą musieli uzyskać pozwolenie na pobyt. Na taką ewentualność przygotowuje się niemieckie MSW.

Niemiecki resort spraw wewnętrznych  przygotowywał projekt rozporządzenia przewidującego, że w ciągu trzech miesięcy po opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię obywatele Zjednoczonego Królestwa zamieszkujący w RFN będą musieli wystąpić do urzędu ds. cudzoziemców o pozwolenie na pobyt.

Jak powiedziała rzeczniczka MSW, możliwe jest nawet wydłużenie tego okresu o kolejnych sześć miesięcy, jeśli zgodzi się na to Bundesrat czyli Izba Krajów Związkowych niemieckiego parlamentu.

Specjalne ramy prawne?

Według unijnego prawa każdy obywatel Unii Europejskiej ma prawo osiedlić się w innym kraju UE. Jest to tzw. swobodny przepływ osób czyli jedna z podstawowych wolności gwarantowanych przez traktaty europejskie. W momencie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię, prawo to przestanie obowiązywać jej obywateli zamieszkujących na terenie innych państw UE. Dlatego, jak podało niemieckie MSW, brana jest pod uwagę także możliwość stworzenia specjalnych ram prawnych dotyczących pobytu obywateli Wielkiej Brytanii w RFN, jeśli miałoby dojść do bezumownego brexitu.

W opinii niektórych ekspertów może to być konieczne. – To dobrze, że niemiecki rząd przyjął teraz taką realistyczną postawę, ponieważ urzędy ds. cudzoziemców niektórych wielkich miastach nie miałyby nawet mocy przerobowych, by rozpatrzeć w ciągu trzech miesięcy podania wszystkich Brytyjczyków – uważa adwokat Marius Tollenaere, specjalista w dziedzinie prawa migracyjnego.

W samym tylko Frankfurcie nad Menem mieszka 7000 obywateli Wielkiej Brytanii.  Przejściowe zawieszenie obowiązku posiadania zezwolenia na pobyt przez trzy miesiące dotyczyć ma także Brytyjczyków, którzy wjadą na teren RFN tuż po oficjalnym opuszczeniu UE przez ich państwo. O udzielenie im pozwolenia na pobyt będą mogli wnioskować na terenie RFN, a nie - jak inni cudzoziemcy spoza UE - w niemieckich przedstawicielstwach konsularnych za granicą. Przywilej ten przysługuje tylko obywatelom nielicznych państw, takich jak Australia, Izrael, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i USA.

(AFP, DPA/ du)

Redakcja poleca