Niemiecka uczelnia od A do Z | Matura i studia na najlepszych niemieckich uniwersytetach | DW | 25.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Studia

Niemiecka uczelnia od A do Z

Co to jest Schwarzes Brett? Gdzie szukać pomoc w razie potrzeby i jak funkcjonuje system Credit Points? Mały przewodnik po studenckiej codzienności.

AStA

„Allgemeine Studierendenausschuss”, czyli Rada Samorządu Studenckiego reprezentuje studentów i zajmuje się ich bieżącymi sprawami. Przedstawiciele wybierani są corocznie przez studencki parlament. Najczęściej działają oni w młodzieżówkach partii politycznych i udzielają się w polityce uczelnianej. AStA oferuje też pomoc doradczą dla studentów m.in. w sprawach socjalnych.

Posłuchaj definicji AStA po niemiecku >>

Audimax

Czyli Auditorium Maximum jest największą salą wykładową na uczelni. Odbywają się tam wykłady interdyscyplinarne, uroczystości i studenckie zgromadzenia.

Campus

Campus to teren własny uczelni, na którym znajdują się wyłącznie jej podlegające instytuty i budynki. W Niemczech często jednak uczelnie rozproszone są na terenie całego miasta. Szczególnie w przypadku najstarszych uniwersytetów, które z biegiem czasu znacznie się rozrosły, instytuty i placówki danego uniwersytetu znajdują się w różnych, czasami odległych częściach miasta.

Posłuchaj definicji CAMPUS po niemiecku >>

Credit Points

Credit Points lub Leistungspunkte są to tzw. punkty edukacyjne. Studenci otrzymują je za określone osiągnięcia. System ten zastępuje klasyczne oceny. Aby zdobyć dyplom uczelni należy zdobyć określoną liczbę punktów. Jeden Credit Point (CP) odpowiada nakładowi 30 godzin pracy.

c.t (cum tempore)/ s.t. (sine tempore)

Na te skróty trafia się najczęściej przeglądając wykaz wykładów - a dokładnie w miejscu, w którym podane są godziny zajęć. Niemcy są w zasadzie bardzo punktualni, ale w przypadku wykładów czy zajęć uniwersyteckich innego typu często zaplanowany jest pewien poślizg . Tzw. „akademicki kwadrans” (das akademische Viertel) oznacza, że zajęcia rozpoczynają się 15 minut później. Jest tak w przypadku, gdy przy godzinie rozpoczęcia zajęć znajduje się skrót „c.t” czyli „cum tempore”. Gdy w tym samym miejscu znajdzie się skrót „s.t”. oznacza to, że zajęcia zaczynają się punktualnie.

Posłuchaj definicji Cum Tempore po niemiecku >>

Eksmatrykulacja (Exmatrikulation)

Przed rozpoczęciem każdego semestru należy zgłosić się w określonym terminie na następny semestr (Rückmeldung). Jeśli nie nastąpi to w określonym czasie następuje automatyczna eksmatrykulacja, czyli skreślenie z listy studentów. Osoby, które ukończyły studia, muszą się (w zależności od uczelni) samodzielnie wypisać z uczelni.

Fachschaft

Wydziałowe Samorządy Studenckie, czyli Fachschaften reprezentują i troszczą się o sprawy studentów poszczególnych wydziałów. Do ich zadań należy też pomaganie nowicjuszom w organizacji studiów. Jeśli masz pytania dotyczące planu zajęć, spraw dotyczących wydziału, lub chcesz dowiedzieć się czegoś na temat życia studenckiego, zawsze warto zgłosić się do Wydziałowego Samorządu Studenckiego. Doradzają tam doświadczeni studenci wyższych semestrów.

Fakultet (Fakultät)

Fakultet to wydział składający się z jednostek naukowych, badawczych i zarządzających określonego obszaru nauk (np. przyrodniczych, filologicznych, medycznych). W skład fakultetów wchodzą instytuty, które zajmują się jednym, określonym kierunkiem studiów.

Posłuchaj definicji Fakultät po niemiecku >>

Jobvermittlung - pomoc w znalezieniu pracy

Osoby, które chcą podczas studiów pracować, mogą skorzystać z pośrednictwa pracy AStA (Stowarzyszenie Studenckie). Tam zgłaszają się firmy i osoby prywatne, które mają do zaoferowania miejsce pracy dla studentów. AStA przekazuje te oferty zainteresowanym studentom. Dosyć często pojawiają się oferty zatrudnienia na dłuższy okres czasu.

Posłuchaj definicji Jobvermittlung po niemiecku >>

Leistungsnachweis/Schein

Po zaliczeniu wykładu czy innego rodzaju zajęć student otrzymuje dokument potwierdzający uczestnictwo i wyniki, czyli tzw. „Leistungsnachweis” lub „Schein”. Na zaświadczeniu tym znajduje się m.in. tytuł wykładu i liczba uzyskanych punktów (Credit Points).Wiele uczelni wprowadziło elektroniczne systemy obsługi studiów i tradycyjne zaświadczenia wystawiane na papierze zostały zniesione.

Posłuchaj definicji Leistungsnachweise po niemiecku >>

Matrikelnummer

Podczas immatrykulacji każdy student otrzymuje numer immatrykulacyjny.”Matrikel” jest rejestrem osobowym danej uczelni. Numer ten służy do identyfikacji studentów i pojawia się na większości dokumentów.

Posłuchaj definicji Immatrikulation po niemiecku >>

Mensa

„Mensa” albo „Kantine” to inaczej stołówka studencka czyli miejsce, w którym można za niewielkie pieniądze w miarę dobrze zjeść. Stołówki w Niemczech prowadzone są przez Działy Spraw Studenckich Studentenwerke.

Posłuchaj definicji Mensa po niemiecku >>

Moduły (Module) i SWS

Wykłady, seminaria i ćwiczenia tworzą tzw. moduły tematyczne. Zaliczenie całego modułu następuje wówczas, gdy z powodzeniem zdane zostały egzaminy z wszystkich zajęć wchodzących w skład całego modułu. Oznacza to, że w trakcie studiów przeprowadzane są egzaminy, z których oceny znajdują się na świadectwie końcowym. Przy poszczególnych zajęciach pojawia się zapis SWS (Semesterwochenstunden). Zapis „2SWS” oznacza, że w danym semestrze określone zajęcia prowadzone będą przez dwie godziny (po 45 minut) tygodniowo. Na przestrzeni semestru jest to w sumie 30 godzin. Poszczególne kierunki studiów wymagają zaliczenia określonej regulaminem liczby godzin, które w przypadku niektórych uczelni muszą być zaznaczone w indeksie.

Rückmeldung

To inaczej potwierdzenie kontynuacji studiów, z którym należy się zgłosić w ściśle określonym przez uczelnię terminie. Najczęściej student deklaruje swą wolę powrotu na uczelnię po zakończeniu każdego semestru, uiszczając opłatę administracyjną na następny semestr. Osoby, które nie zgłoszą się w terminie mogą zostać eksmatrykulowane.

Schwarzes Brett

Również w czasach Facebooka i Twittera na uniwersytetach ciągle jeszcze istnieją tradycyjne tablice ogłoszeń. (Schwarze Bretter). Znajdują się na nich oferty mieszkań, pracy jak i ogłoszenia osób poszukujących zatrudnienia, a także informacje o organizowanych uroczystościach, spotkaniach studenckich czy imprezach.

Posłuchaj definicji Schwarzes Brett po niemiecku >>

Semester

Rok studiów w Niemczech podzielony jest na dwa semestry. Semestr letni zaczyna się w kwietniu i trwa do października. Semestr zimowy obowiązuje od października do kwietnia.

Semesterticket

Wiele uczelni oferuje tzw. bilet studencki. Dzięki niemu studenci mogą podróżować publicznymi środkami komunikacji (autobusy, kolej, tramwaje) w bardzo atrakcyjnej cenie. Opłaty za bilet uiszcza się wraz z opłatą administracyjną. W zależności od uczelni mogą być to bilety regionalne lub obejmujące kraj związkowy, w którym położona jest uczelnia.

Studentenausweis

Każdy student jest posiadaczem legitymacji studenckiej, czyli „Studentenausweis”. Uwaga: warto go mieć zawsze przy sobie, gdyż tylko tak można skorzystać ze zniżek na wstęp do teatrów, muzeów czy na koncerty.

Tutorium

To dodatkowe zajęcia, na których pogłębia się wiedzę z określonej dziedziny. Zajęcia prowadzone są najczęściej przez studentów wyższych semestrów (tzw. tutorów -Tutoren). Szczególnie na wyjątkowo trudnych kierunkach, jak np. prawo, studenci korzystają chętnie z tego typu ofert.

Unibibliotek

Każdy uniwersytet posiada własną bibliotekę (UB). Wykładowcy mogą zestawić dla studentów potrzebne skrypty na przeznaczonym do tego celu regale (Handapparat). Wiele bibliotek uniwersyteckich współpracuje ze sobą, co umożliwia wypożyczanie międzybiblioteczne na terenie całego kraju. Dzięki wspólnemu katalogowi można bardzo szybko sprawdzić w internecie dostępność książek w innych bibliotekach uniwersyteckich.

Posłuchaj definicji Unibibliothek po niemiecku >>

Vorlesungsfreie Zeit

Ferie to czas, w którym teoretycznie nie ma zajęć. Często rzeczywistość wygląda jednak tak, że właśnie podczas ferii organizowane są zajęcia blokowe, egzaminy lub prace zaliczeniowe.

Vorlesungsverzeichnis (Wykaz zajęć)

Uczelnie wydają na każdy semestr wykaz zajęć odbywających się na uczelni. W katalogu znajdują się nazwy przedmiotów, liczba godzin (SWS), czas i miejsce a także imię i nazwisko osób prowadzących. Ponadto Wydziałowe Samorządy Studenckie (Fachschaften) wydają własne rozszerzone katalogi dla poszczególnych kierunków. Omówione są tam dokładnie wszystkie zajęcia, ich program, sprawy organizacyjne, a także potrzebna literatura i liczba dostępnych miejsc.

Posłuchaj definicji Vorlesungsverzeichnis po niemiecku >>

Najważniejsze: kto jest kim na uczelni?

Na samym szczycie hierarchii znajduje się rektor. Kanclerz uczelni (Universitätskanzler) kieruje aparatem administracyjnym i sprawami finansowymi. Wydziałami zarządzają dziekani, którzy odpowiedzialni są za sprawy administracyjne i pełnią funkcję reprezentacyjną. Natomiast wydziałom podlegają katedry. Katedrą kieruje powołany na to stanowisko profesor. Prowadzi on badania naukowe, wykłady i seminaria. Profesorom podlegają docenci i adiunkci. Posiadają oni najczęściej tytuł doktora lub doktora habilitowanego i prowadzą różne typy zajęć na uniwersytecie.

Asystujący pracownicy naukowi pomagają profesorom w pracach badawczych i dydaktycznych, ale też prowadzą zajęcia dla studentów. Poza tym na uniwersytetach zatrudniani są też studenci wyższych semestrów (Studentische Hilfskräfte, Hilfswissenschaftler albo w skrócie HiWi). Asystują oni profesorom i adiunktom, pomagają w organizacji i przygotowywaniu wykładów a także pełnią funkcję tutorów.

Posłuchaj definicji Wissenschaftlicher Mitarbeiter po niemiecku >>

Zobacz: Chcę studiować w Niemczech – pierwsze kroki na uczelni >>

Zobacz: Życie w Niemczech – kilka wskazówek dla początkujących >>

Pobierz RSS >>

Linki

Reklama