Niemiecka prasa: Zakaz noszenia chust zapobiega konfliktom w pracy | Niemiecka prasa o Polsce i po polsku – komentarze i omówienia | DW | 01.06.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Prasa

Niemiecka prasa: Zakaz noszenia chust zapobiega konfliktom w pracy

Prasa komentuje opinię rzeczniczki generalnej Trybunału Sprawiedliwości UE ws. dopuszczenia zakazu noszenia chust w miejscu pracy.

„Muenchner Merkur” zaznacza: „Pracodawcy mogą zakazać muzułmankom noszenia chusty w pracy dopóki na równi będą traktować wszystkie religie. Jeżeli sędziowie Trybunału Sprawiedliwości przejmą argumentację generalnej rzeczniczki Trybunału, byłoby to odważnym sygnałem z Luksemburga. I jednocześnie właściwą odpowiedzią na wzrost fundamentalistycznych wykładni wiary, które – powiedzmy to otwarcie - dotyczą przede wszystkim islamu. Słusznym celem państwowej regulacji jest ochrona przynajmniej miejsca pracy przed religijnymi konfliktami i utrzymanie spokoju w firmie. W żadnym wypadku nie jest to, jak ubolewają niektórzy muzułmanie, końcem wolności religii, ale raczej stwierdzeniem, że nie istnieje ona w oderwaniu przede wszystkim ponad innymi prawami podstawowymi, które gwarantują pokojową koegzystencję ludzi różnych wyznań”.

„Frankfurter Rundschau” pisze: „Taki zakaz noszenia chust jest dopuszczalny tylko wtedy, kiedy jest wynikiem zakazu wszystkich widocznych znaków religijnych, politycznych lub filozoficznych.

Pracodawca, który zakazuje noszenia chusty, ale pozwala na krucyfiks, dopuszcza się dyskryminacji. Poza tym taki zakaz musi być uzasadniony w każdym pojedynczym przypadku przy uwzględnieniu wszystkich istotnych uwarunkowań np. rodzaju pracy muzułmanki, jej otoczenia czy kontaktów z klientami. Miejmy nadzieję, że będzie to podobnie rozsądne orzeczenie, jak wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku, który skasował generalny zakaz noszenia chust w szkołach i domaga się badania każdego indywidualnego przypadku. Generalnie potrzebne byłoby bardziej liberalne traktowanie muzułmanów żyjących w Niemczech. Jak do tej pory islam nie zawojował Zachodu przy pomocy chusty”.

„Koelner Stadt- Anzeiger" uważa: „Jeżeli Trybunał Sprawiedliwości UE potwierdzi ocenę rzeczniczki generalnej, wtedy pracodawcy będą mogli zabronić muzułmankom noszenia chust w miejscu pracy. Lecz w zasadzie decyzja ta nie jest niczym innym, jak stwierdzeniem, że każdy przypadek jest inny. Taki zakaz wymaga indywidualnej oceny”.

„Rheinische Post” zaznacza: „Kwestia ta jest bardzo kontrowersyjna w UE, bo istnieje cały szereg różnych narodowych regulacji. Z tego względu najwyższy czas, aby głos w tej sprawie zabrał Trybunał Sprawiedliwości UE. Opinia rzeczniczki generalnej jest umiarkowana i broni przede wszystkim ważnej zasady równego traktowania. Nie wszystkim to się spodoba. Taki zakaz musiałby bowiem obowiązywać wobec wszystkich symboli światopoglądowych. Nie może być zakazu chust i jednocześnie pozwolenie na wieszanie krucyfiksu. Do tego każdy zakaz musi być dobrze uzasadniony. Argumentem może być ochrona miejsca pracy przed religijnymi lub politycznymi konfliktami. Europejski wymiar sprawiedliwości w żadnym wypadku nie otworzył więc drogi dla generalnych zakazów chust. Ale stwierdził, iż mogą być one uzasadnione i wcale nie oznaczają ograniczenia swobód religijnych, jak niektórzy twierdzą. Są one raczej sygnałem przeciwko fundamentalizmowi”.

opr.: Małgorzata Matzke

Reklama