1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Coraz więcej osób korzysta ze wspomaganego samobójstwa

Monika Stefanek opracowanie
27 lutego 2024

W 2023 r. z pomocy organizacji pomagających w popełnieniu samobójstwa skorzystało znacznie więcej osób niż w poprzednich latach.

https://p.dw.com/p/4cxIE
Wspomagane samobójstwo. Zdjęcie ilustracyjne
Rośnie liczba osób, które decydują się w Niemczech na tzw. wspomagane samobójstwo. Zdjęcie ilustracyjneZdjęcie: Christian Ohde/IMAGO

Jak ogłosiło we wtorek (27.02.2024) w Berlinie Niemieckie Stowarzyszenie na rzecz Humanitarnej Śmierci (DGHS), w 2023 r. przeprowadzono łącznie 419 wspomaganych samobójstw dla członków DGHS. W roku 2022 było ich 229, a w 2021 tylko 120 przypadków.

DGHS pomaga osobom w samobójstwie tylko pod pewnymi warunkami: obejmują one co najmniej sześciomiesięczne członkostwo w organizacji oraz konsultacje z prawnikami i lekarzami. Jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do wolnej woli śmierci danej osoby, pozyskuje się dalszą opinię specjalistów. 

W 2020 r. Federalny Trybunał Konstytucyjny uchylił istniejący w Niemczech zakaz wspomaganego samobójstwa i sformułował daleko idące prawo do samostanowienia o śmierci. Orzekł, że prawo to obejmuje również prawo do odebrania sobie życia i zwrócenia się o pomoc do osób trzecich.

Samobójstwo wspomagane polega na przekazaniu śmiertelnego leku osobie, która chce umrzeć – ale bez zaaplikowania go. To ostatnie byłoby zabójstwem na żądanie, które jest w Niemczech zabronione. 

Według DGHS średni wiek, w którym w ubiegłym roku proszono o towarzyszenie we wspomaganym samobójstwie, był dość wysoki. Największą grupę stanowiły osoby w wieku od 80 do 89 lat, następnie osoby w wieku od 70 do 79 lat, a dalej osoby w wieku powyżej 90 lat. Odrzucono łącznie 34 wnioski o wspomagane samobójstwo - poinformował prezes stowarzyszenia Robert Rossbruch.

Sprawy karne przeciwko lekarzom

Rossbruch odniósł się również do dwóch postępowań karnych toczących się w ostatnich miesiącach przeciwko lekarzom. Podkreślił, że w obu przypadkach lekarze działali z własnej inicjatywy i bez konsultacji ze stowarzyszeniem. W Berlinie 74-letni lekarz jest obecnie sądzony przed sądem okręgowym za przekazanie kobiecie cierpiącej na ciężką depresję leków w celu popełnienia samobójstwa.

1 lutego br. sąd okręgowy w Essen skazał lekarza na trzy lata więzienia w podobnej sprawie. Przewodniczący DGHS wyjaśnił, że jego zdaniem postępowanie pokazało, że „istniejące przepisy karne są wystarczające, aby wyznaczyć granicę, do której można udzielić pomocy”.

(EPD/stef)

***

Jeśli cierpisz z powodu poważnego napięcia emocjonalnego lub myśli samobójczych, nie wahaj się szukać profesjonalnej pomocy. Informacje o tym, gdzie można ją znaleźć, są dostępne na stronie internetowej: https://www.befrienders.org/ (m.in. po angielsku i ukraińsku, ale nie po niemiecku i nie po polsku). 

W Niemczech i Polsce można skorzystać z porady telefonicznej. W Niemczech można dzwonić na bezpłatne numery 0800/111 0 111 oraz 0800/111 0 222.

W Polsce działają m.in. takie bezpłatne numery: 800 70 2222 – Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, 800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka, 800 100 100 – telefon anonimowej pomocy dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom.

Monika Stefanek
Monika Stefanek Dziennikarka Polskiej Redakcji Deutsche Welle w Berlinie.