1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Niemcy chcą aktywnego państwa - sondaż

28 kwietnia 2024

Niemcy oczekują aktywności państwa zwłaszcza ws. zwalczania przestępczości i zapewniania dostępu do oświaty, ale nie tylko.

https://p.dw.com/p/4fDj3
Niemcy mają bardziej pozytywny stosunek do państwa
Niemcy mają bardziej pozytywny stosunek do państwaZdjęcie: Matthias Balk/dpa/picture alliance

Większość Niemców ma dziś pozytywny stosunek do państwa – wynika z sondażu Instytutu Allensbacha dla dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tylko 18 procent ankietowanych przyznało, że państwo nie wzbudza w nich „przyjaznych skojarzeń”.

Państwo „przyjazne”

Niemcy oceniają państwo bardziej pozytywnie niż negatywnie. 44 procent respondentów ma pozytywny stosunek do państwa i chce, by przejęło ono więcej zadań. Przed 30 laty odsetek Niemców zadowolonych i niezadowolonych z państwa był podobny – podał Instytut Allensbacha.

Rolę państwa respondenci widzą we wszystkich dziedzinach życia. W skali priorytetów, na pierwsze miejsce wysuwają się zwalczanie przestępczości (94 proc. wskazań), w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego (odpowiednio 94 i 82 procent), rozwój gospodarczy (80 procent) oraz za hamulce inflacyjne (79 procent).

Wuppertal Deutschland 2024 | Spezialkräfte Einsatz an Schule nach Verletzung mehrerer Schüler
94% Niemców chce państwa, które dba o ich bezpieczeństwo Zdjęcie: Pressefoto Otte/dpa/picture alliance

Państwo „przyjazne” nie jest jednak dla Niemców tożsame z państwem opiekuńczym i przeregulowanym. W odpowiedzi na pytanie: „Czy ma Pan(i) wrażenie, że państwo reguluje coraz więcej i ingeruje coraz mocniej w sferę wolności obywatelskich?”, 61 procent respondentów odpowiedziało twierdząco. Odsetek osób, przekonanych o rosnącym interwencjonizmie państwa wzrósł znacząco na przestrzeni ostatnich lat. Dla porównania: w roku 2012 wyniósł tylko 43 procent.

Regulacje w polityce energetycznej

Deutschland Braunkohlekraftwerk Jänschwalde und Windrad
Regulacje państwa Niemcy akceptują silnie w zakresie energiiZdjęcie: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance


W ankiecie szczególnie wysoki poziom regulacji państwowych Niemcy postrzegają w obszarach  polityki mieszkaniowej oraz na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, zarówno w gospodarce narodowej, jak i w prywatnych gospodarstwach. Są to takie działania jak: efektywność energetyczna w domach, tworzenie ustawowych wymagań dla gospodarki i ekspansji odnawialnych źródeł energii.

Sondaż przeprowadził Instytutu Allensbacha w dniach 5-18 kwietnia na reprezentatywnej 1041 Niemców.

(AFP/schw)

Casting na mieszkanie