Nie masz ubezpieczenia, nie jedź do Niemiec | Praca w Niemczech, rynek pracy, praca bez języka w Niemczech | DW | 04.05.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Praca

Nie masz ubezpieczenia, nie jedź do Niemiec

Tysiące Polaków przyjeżdża do Niemiec na studia, do pracy, jako turyści. W razie choroby nawet członkowie UE mogą mieć problemy. Wszelkie sprawy ubezpieczeniowe dobrze więc załatwić jeszcze przed wyjazdem.

Europäische Krankenversicherungskarte

Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych radzi przyjeżdżającym do Niemiec, żeby przed podróżą zawarli ubezpieczenie zdrowotne, obejmujące w razie potrzeby również transport chorego do kraju.

Ubezpieczenie studentów zagranicznych

Każdy, kto zamierza podjąć w Niemczech studia, musi być obowiązkowo ubezpieczony. Osoba nie ubezpieczona, nie zostanie immatrykułowana, zatem po przyjeździe do Niemiec należy jak najszybciej zawrzeć ubezpieczenie zdrowotne.

Do 30 roku życia, względnie do 14 semestru, studenci są zobowiązani do posiadania ubezpieczenia (ustawowego). W najgorszym przypadku nastąpi skreślenie z listy studentów.

Rund 400 ausländische und staatenlose Jugendliche, das sind knapp 10 Prozent der Studienanfänger, haben sich für das Wintersemester eingetragen.

Studiujący w Niemczech muszą być ubezpieczeni

Wiele organizacji zajmujących się w RFN sprawami studentów (Studentenwerk), oferuje pakiety usługowe dla zagranicznych studentów, w skład których wchodzi obok zakwaterowania i wyżywienia również ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli przyszli studenci są ubezpieczeni w swoim kraju w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego (chodzi o państwa członkowskie UE), powinni zwrócić się do jednej z niemieckich ustawowych kas chorych o uznanie ich ubezpieczenia. Również w kraju powinni też zasięgnąć informacji, jakie dokumenty będą im potrzebne.

Przeważnie chodzi o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), którą w Polsce wydaje bezpłatnie Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ).

Ponieważ własne ubezpieczenie może ewentualnie nie pokrywać wszystkich kosztów leczenia w Niemczech i innych państwach UE, należy jeszcze przed wyjazdem zasięgnąć informacji w tej sprawie.

Kto jest uprawniony do otrzymania Karty EKUZ

Ausstellung Who Cares? Geschichte und Alltag der Krankenpflege

EKUZ uprawnia do korzystania z świadczeń zdrowotnych w Niemczech

Kartę EKUZ i Certyfikat wystawia się osobom ubezpieczonym w NFZ i członkom ich rodzin w związku z:

-wyjazdem turystycznym za granicę

-wyjazdem związanym z pracą

-wyjazdem do szkoły, na studia lub na praktyki studenckie i uczniowskie

- a także w związku z poszukiwaniem pracy.

Otrzymanie Karty EKUZ wymaga złożenia, osobiście lub pocztą elektroniczną, wniosku w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze NFZ. Należy do niego dołączyć dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ.

Termin ważności EKUZ

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego wydaje się w związku z pobytem turystycznym w Niemczech i innych państwach UE na okres:

- 6 miesięcy dla osób ubezpieczonych w NFZ

- 5 lat dla emerytów

- 2 miesięcy dla osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

Osoby wyjeżdżające do pracy otrzymują Kartę EKUZ tylko na okres do chwili podjęcia pracy.

Uprawnienia dla posiadaczy EKUZ

EKUZ uprawnia do korzystania z niezbędnych świadczeń zdrowotnych na terenie Niemiec i innych państw UE „w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie zaplanowanego pobytu w bezpiecznych warunkach z medycznego punktu widzenia” (NFZ).

EKUZ nie daje żadnych uprawnień, jeżeli celem podróży jest odbycie planowanego leczenia.

Karta ta uprawnia do korzystania na terenie Niemiec i innych państw UE z opieki tylko w tych placówkach, które działają w ramach powszechnego systemu ochrony zdrowia.

Za leczenie prywatne pacjent musi zapłacić we własnym zakresie.

Sytuacja wyjątkowa

Gdy Polak przebywający w celach turystycznych w Niemczech potrzebuje nagle opieki medycznej i nie posiada karty EKUZ, musi, ewentualnie za pośrednictwem członków rodziny, niezwłocznie skontaktować się z Oddziałem Wojewódzkim NFZ, który wystawi Certyfikat Tymczasowo Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Chory uzyska niezbędną pomoc medyczną również bez tego Certyfikatu, ale będzie zobowiązany do pokrycia pełnych kosztów leczenia (należy zachować rachunki i dowody zapłaty).

Podróżni z Polski, którzy znaleźli się na terenie Niemiec w takiej sytuacji informują jednak, że pomimo braku Karty EKUZ szpitale udzieliły im niezbędnej pomocy, po czym administracja szpitala zwróciła się do członków rodziny z prośbą o przefaksowanie Certyfikatu.

Źródła: Niemiecki MSZ, Deutsches Studentenwerk, NFZ / Iwona D. Metzner

red. odp.: Elżbieta Stasik

Reklama