Największe banki pod lupą. Muszą przedstawić plany antykryzysowe | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 18.12.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Gospodarka

Największe banki pod lupą. Muszą przedstawić plany antykryzysowe

Niemiecki Urząd Nadzór Finansowy (BaFin) uznał 36 banków w Niemczech za instytucje, których działania mogą wpłynąć na destabilizację systemu finansowego w Niemczech. Nie ujawniono o jakie banki dokładnie chodzi.

Za banki ważne z punktu widzenia stabilności określonego systemu finansowego uznawane są te, których potencjalna upadłość zagraża funkcjonowaniu innych podmiotów finansowych, lub stanowi zagrożenie dla funkcjonowania sektora finansowego państwa. Tymczasem BaFin nie ujawnia nazw instytucji i nie precyzuje, które banki obecnie klasyfikuje jako istotne dla bezpieczeństwa niemieckiego systemu finansowego. Na początku listopada b.r. poinformowano jedynie o 15 zakwalifikowanych do tej grupy. Według informacji urzędu może być ich znacznie więcej.

W skali finansów światowych Deutsche Bank jest obecnie jedynym bankiem niemieckim oficjalnie zaliczonym do ważnych z punku widzenia stabilności światowych finansów. Jednak według ekspertów w przypadku Niemiec takimi instytucjami mogą być również Commerzbank, HypoVereinsbank (HVB) oraz duże banki regionalne: LBBW, NordLB i Bayern LB.

Koniec dopłacania do banków

Według BaFin państwo nie powinno dłużej wykładać na ratowanie banków. Na początku listopada (2012) pomysłodawca zaostrzenia nadzoru bankowego przedstawił projekt zarządzenia, które miałoby nakładać na „systemowo istotne” banki obowiązek przedstawienia planów działania kryzysowego do końca 2013 roku. Instytucje muszą sformułować taki plan, pokazujący w jaki sposób i jak szybko w przypadku zagrożenia upadłością bank byłyby w stanie zrestrukturyzować aktywa i pasywa, by odzyskać stabilność finansową bez jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz. To powinno wykluczyć konieczność wpompowywania kapitału przez budżet państwa, które w celu uniknięcia poważnych konsekwencje dla systemu finansowego, jakim byłby upadek banku, dotychczas niejako zmuszane były do finansowania bankruta.

W ramach tak zwanego "testamentu" banki będą musiały wskazać między innymi strategiczne obszary działalności, oraz sprecyzować jakie domeny ich działalności są istotne dla wewnętrznej stabilności finansowej, jak wygląda struktura biznesowa tychże domen, czyli ich wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne powiązania kapitałowe i prawne. Banki byłyby zobowiązane dostarczać informacji na temat tzw. wskaźników wczesnego ostrzegania, oraz o tym, jakie ewentualnie kroki zaradcze należałoby podjąć, aby rozwiązać potencjalny problem.

Deutsche Bank istotny dla światowych finansów

Zaostrzone podejście Niemieckiego Urzędu Nadzoru Finansowego to wynik globalnej reakcji na kryzys. Konsekwencją trwającego kryzysu w branży bankowej jest tendencja do zwiększania bazy kapitałowej, która znacznie podnosi bezpieczeństwo transakcji finansowych banku. Podnosi jednak także koszty.

Rada Stabilności Finansowej (FSB) regularnie publikuje listy globalnie ważnych banków, od których będzie wymagane dokapitalizowanie.W najnowszym rankingu FSR Deutsche Bank został zakwalifikowany do grupy banków „najistotniejszych systemowo”, czyli do najwyższej grupy ważności razem z HSBC i amerykańskimi bankami Citigroup i JP Morgan Chase. Dla Deutsche Bank oznacza to niekorzystną z punku widzenia konkurencyjności oferowanych produktów bankowych, bardzo wysoką, bo na poziomie 2,5 procent, premię za ryzyko.

Tageschau.de / Agnieszka Rycicka

Red. odp. Bartosz Dudek