Nagroda im. Królowej Rychezy dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży | Polska-Niemcy – wymagające sąsiedztwo. Serwis DW po polsku | DW | 31.08.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polska i Niemcy

Nagroda im. Królowej Rychezy dla Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Prestiżowa nagroda ufundowana przez rząd Nadrenii Północnej Westfalii została wręczona PNWM na uroczystym zakończeniu Roku Polski w Nadrenii Północnej Westfalii 2011/2012.

Rainer Strattmann, członek Rady PNWM, Stephan Erb, dyr. niemieckiego biura PNWM, Markus Meckel (SD), laudator, Paweł Moras, dyr. warszawskiego biura PNWM

Rainer Strattmann, Stephan Erb, Markus Meckel, Paweł Moras (od l.)

Nagroda przyznawana jest co trzy lata. W 2009 roku jej pierwszym laureatem został minister prof. Władysław Bartoszewski. Patronka nagrody królowa Rycheza, pierwsza koronowana królowa Polski, której szczątki spoczywają w katedrze w Kolonii, symbolizuje historyczne więzi między Polską i krajem związkowym Nadrenią Północną-Westfalią. Nagrodą premier landu honoruje wyjątkowe zasługi dla rozwoju polsko-niemieckich stosunków.

Uroczystość odbyła się w Opactwie Brauweiler w obecności premier NPW Hannelore Kraft, Minister ds. Europejskich Angeliki Schwall-Düren, Sekretarza Stanu prof. Władysława Bartoszewskiego, Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza, Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, ambasadora RFN w Warszawie Rüdigera von Fritscha, niemieckiego deputowanego Elmara Brocka oraz licznych polityków i przedstawicieli organizacji i instytucji działających na rzecz stosunków polsko-niemieckich i sympatyków Polski.

Symbolika 31 sierpnia dla Niemców i Polaków

Abtei Brauweiler - Richeza Preis

Uroczystość wręczenia nagród. Od lewej: premier NPW Hannelore Kraft, Paweł Moras, dyr. warszawskiego biura PNWM, Stephan Erb, dyr. poczdamskiego biura PNWM, Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz

- Bardzo serdecznie witam Państwa u nas – przywitała po polsku gości premier NPW Hannelore Kraft i przypomniała o otwarciu w marcu 2011 Roku Polski w Nadrenii Północnej - Westfalii. 31 sierpnia 2012 w Opactwie Brauweiler obchodzono uroczyście jego zakończenie.

Hannelore Kraft wskazała na symboliczne znaczenie tej daty, na podpisane przed 32 laty przez Lecha Wałęsę Porozumienie Gdańskie i powstanie pierwszego niezależnego związku zawodowego w Polsce. - Obserwowałam tamte wydarzenia z uwagą i radością - powiedziała i podkreśliła, że „bez wielkiej odwagi Polaków niemożliwy byłby polityczny przełom w 1989 roku, nie byłoby zjednoczenia Niemiec i postępów w procesie integracji UE.” Kraft przypomniała, że 31 sierpnia jest nie tylko ważną datą w historii Polski, ale i Niemiec jak i całej Europy i wskazała też na znaczenie dnia 1 września, napaści Niemiec na Polskę. - Obie te daty uświadamiają nam, jak bardzo splatają się ze sobą historyczne losy Polaków i Niemców.-

Ludzie o polskich korzeniach tworzą wizerunek NPW

Ta wspólnota losów widoczna jest także w NPW, gdzie żyje najliczniejsza grupa ludzi o polskich korzeniach (112 tys.). - To oni współtworzą oblicze i tożsamość tego kraju związkowego. Bez nich nasz land byłby uboższy i nie odnosiłby takich sukcesów, ...także w piłce nożnej - powiedziała premier. To wszystko było impulsem do zorganizowania Polskiego Roku w NPW, który miał za cel zmobilizowanie jak największej liczby osób do działań na rzecz polsko-niemieckich stosunków. - Ich motorem są relacje międzyludzkie”, wskazała Hannerole Kraft. Na płaszczyźnie międzyludzkiej zbliżenie młodych Niemców i Polaków od 1991 roku wspiera Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. To jest to, czego nam potrzeba dla naszej wspólnej przyszłości - zaznaczyła polityk SPD.

Zasłużona nagroda dla zasłużonej organizacji

Abtei Brauweiler - Richeza Preis

Prezentacja 18 projektów nagrodzonych w ramach konkursu

To, co powiedział w wystąpieniu Senator Bogdan Borusewicz nobilituje działalność Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży – Jugendwerku. - Powinienem być w Gdańsku, ale stwierdziłem, że tym razem będę tutaj - przyznał. Bogdan Borusewicz powiedział, że Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży „to świetnie pomyślana organizacja i świetnie ulokowane pieniądze, świetna inwestycja”. Nagroda im Królowej Rychezy przyznana PNWP jest w pełni zasłużona i ma „wymiar polsko niemiecki i wymiar pokoleniowy; jest przeznaczona dla kolejnego pokolenia, które buduje dobre stosunki między Polską i Niemcami”.

- To bardzo trafny wybór - powiedział w wystąpieniu o tegorocznym laureacie, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, prof. Władysław Bartoszewski. -To jest widoczny znak zainteresowania budowaniem wspólnej przyszłości przy zachowaniu pamięci o najważniejszych wydarzeniach w przeszłości.-

„Jesteśmy dopiero w połowie drogi”

Abtei Brauweiler - Richeza Preis

Sekretarz Stanu prof. Władysław Bartoszewski w czasie wystąpienia w Opactwie Brauweiler

W laudacji Markus Meckel (SPD) wskazał nie tylko na zasługi i ważną rolę polsko-niemieckiego Jugendwerku ale także na problem, który istnieje od chwili powołania do życia organizacji. - Mówiło się w tedy, że PNWM, powinna się kierować przykładem Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży. Nie wzięto pod uwagę, że wyzwania stojące przed polsko-niemiecką organizacją są większe, i przyznano jej mniej środków - zauważył Meckel.

Posłuchaj audio 06:02

Posłuchaj rozmowy z Pawłem Morasem o działalności i problemach PNWM - MP3-Mono

Dziękując za nagrodę dyrektor warszawskiego biura Jugendwerku Paweł Moras powiedział: „Ta nagroda, za którą ogromnie dziękujemy, przypomina nam, że nasza praca w PNWM to nie tylko rutynowe czynności administracyjne, bo jesteśmy instytucją międzyrządową, ale przede wszystkim wielka misja budowy mostów. Do tych mostów dokładamy prawie 3 tys. cegieł - projektów, za którymi stoi prawie 60 tys. młodych ludzi.”. To blisko 2,5 mln uczestników młodzieżowych spotkań polsko-niemieckich. - Wiemy, że to nie jest jeszcze dzieło skończone, że jesteśmy w połowie drogi.- zaznaczył.

Stephan Erb, kierownik poczdamskiego biura PNWM poinformował, że nagroda w wysokości 10 tys. euro zostanie przeznaczona na sfinansowanie trzech projektów szkół z Nadrenii Północnej-Westfalii, na które zabrakło pieniędzy oraz na projekt kształcenia zawodowego dla młodzieży, który będzie realizowany w 2013 roku.

Barbara Cöllen

red.odp.: Małgorzata Matzke

Audio i wideo na ten temat