MOP: kryzys zniszczył miliony miejsc pracy na świecie | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 23.01.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Gospodarka

MOP: kryzys zniszczył miliony miejsc pracy na świecie

Dzień przed Światowym Forum Ekonomicznym w szwajcarskim Davos, MOP ostrzegła przed wzrostem bezrobocia na świecie. Eksperci przewidują, że w tym roku rzesza bezrobotnych zwiększy się dodatkowo o ponad 5 milionów osób.

Także w pięć lat po wybuchu kryzysu gospodarczego i finansowego jego skutki są nadal mocno odczuwalne na rynku pracy. Do tego wniosku doszła Międzynarodowa Organizacja Pracy MOP (ang. ILO) w swoim dorocznym raporcie na temat zatrudnienia.

MOP, wyspecjalizowana agenda ONZ, przewiduje w bieżącym roku dalszy wzrost bezrobocia i liczy się z tym, że na świecie likwidacji ulegnie 5,1 mln miejsc pracy. Tym samym, według prognozy MOP, w 2013 roku na świecie bez pracy będzie ponad 210 mln osób w wieku produkcyjnym.

Ponieważ ta sytuacja nie poprawi się w większym stopniu również w 2014 roku, eksperci rynku pracy nie odwołują alarmu. Liczą się bowiem z utratą, wskutek kryzysu, dalszych trzech milionów miejsc pracy. – Tworzy się coraz mniej nowych miejsc pracy, za to przedłuża się okres przebywania na bezrobociu – podkreślił szef MOP Guy Ryder.

Arbeitslosigkeit

Bristol w Wielkiej Brytanii: bezrobotni przed pośredniakiem

Niepokojące liczby

– Od 2007 roku prawie 28 mln ludzi na świecie straciło pracę - poinformował przedstawiciel MOP w ramach prezentacji dorocznego raportu. Ponadto blisko 39 mln ludzi zrezygnowało z szukiwania nowej płatnej pracy, ponieważ stracili nadzieję, że ją znajdą.

W najgorszej sytuacji są młodzi bezrobotni. Według definicji MOP są to osoby w wieku od 15 do 24 lat. Prawie 75 mln z nich nie jest w stanie wyżyć z pracy, a około 25 mln jest od sześciu miesięcy do roku bez zatrudnienia.

Co robić, żeby było lepiej

Griechenland Finanzkrise Schlange von Arbeitslosen in Athen

Kolejka do Urzędu Pracy w Atenach

Szef MOP zaapelował w związku z tym do rządów, żeby z większą determinacją podeszły do tego problemu. Powiedział, że powinny one zainicjować programy wspierające wzrost zatrudnienia, a jeśli fundusze prywatne nie wystarczą, powinny przeznaczyć na ten cel również środki publiczne

MOP zwróciła się także do banków, „żeby w większym stopniu zajęły się tym, co w zasadzie do nich należy, mianowicie przyznawaniem zwłaszcza średniej przedsiębiorczości kredytów na produktywne inwestycje, ponieważ średnie firmy mogą utworzyć stosunkowo dużo miejsc pracy”.

Poważny problem

Spanien Arbeitslosigkeit Arbeitsamt OVERLAY

Młodzi bezrobotni Hiszpanie w Madrycie

Międzynarodowa Organizacja Pracy podkreśla też w raporcie, że bezrobocie wśród młodych stanowi poważny problem społeczny. Ich kwalifikacje szybko się relatywizują, jeśli nie zaczną zdobywać doświadczeń w świecie pracy. „Po krótkim czasie zwłaszcza młodzi zaczynają uważać bezrobocie za coś normalnego” - twierdzą autorzy raportu MOP.

W tym kontekście MOP wyraziła uznanie Szwajcarii, Austrii i Niemcom za to, że utrzymuje bezrobocie młodzieży na stosunkowo niskim poziomie. Tymczasem w krajach strefy euro dotkniętych kryzysem ten problem przybrał niepokojące rozmiary. W należących do strefy euro wysoko zadłużonych krajach Europy Południowej już co drugi młody człowiek jest bez pracy.

dpa, epd, DW / Iwona D. Metzner

red. odp. Bartosz Dudek