Mit dobrobytu. Niemcy biedniejsi niż społeczeństwa krajów kryzysowych | Niemiecka gospodarka, fakty, analizy, dane, prognozy | DW | 22.03.2013
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Gospodarka

Mit dobrobytu. Niemcy biedniejsi niż społeczeństwa krajów kryzysowych

Analizę trzeba brać poważnie, bo jej autorem jest nie byle kto, tylko Niemiecki Bank Centralny. Wynika z niej, że przeciętny Niemiec posiada majątek nie dorównujący stanowi majątkowemu przeciętnego Hiszpana czy Włocha.

Niemiecki Bank Centralny dokonał porównania stanu majątkowego mieszkańców państw UE szczególnie dotkniętych kryzysem z tym, czego przez życie dorobił się przeciętny Niemiec.
Z analizy przedstawionej w czwartek (21.03) we Frankfurcie nad Menem wynika, że przeciętne gospodarstwo domowe w RFN posiada majątek wartości 51 400 euro (brutto 67 900) - po odjęciu ewentualnego zadłużenia. We Francji porównywalna wartość wynosi 113 500 euro, w Hiszpanii 178 300 euro, a we Włoszech 163 900 euro.
Mniej własnych nieruchomości

#41076482 - Einfamilienhaus in der Abenddämmerung © Alterfalter

Niespełna połowa Niemców mieszka we własnych czterech ścianach

Powodem takiej dysproporcji w stosunku do krajów Europy południowej jest fakt, że w Niemczech dużo mniej osób jest właścicielami nieruchomości. Podczas gdy w Niemczech 44,2 proc. mieszkańców ma własne cztery ściany, we Francji ten udział wynosi 57.9 proc., we Włoszech 68,4 proc, w Hiszpanii wręcz 82,7 proc.
Różnice zauważalne są także wewnątrz niemieckiego społeczeństwa. Właściciele nieruchomości są zdecydowanie zamożniejsi niż ludzie bez własnych mieszkań czy domów. -Średnia wartość netto majątku osób posiadających nieruchomości bez obciążenia hipotecznego wynosi w RFN 255 600 euro. W przypadku domostw obciążonych hipoteką wartość ta wynosi 160 200 euro, natomiast gospodarstwa domowe wynajmujące mieszkania czy domy posiadają majątek wartości 10 300 euro.
Biednemu zawsze wiatr w oczy

Italienisches Restaurant in einer engen Gasse in Como © Harald Biebel #34981405 - Fotolia.com

Kraje południa Europy nie są takie biedne, jak się wydaje

Statystycy posługiwali się przy tym wartością medianową. Mediana (zwana też wartością środkową) jest wartością cechy, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa liczba obserwacji, czyli w tym wypadku bardzo biednych i bardzo zamożnych domostw. Czyli nie uwzględniano w niej przypadków ekstremalnej biedy czy bogactwa.
W badaniu tym stwierdzono także bardzo nierównomierne w Niemczech rozłożenie bogactwa. W posiadaniu 10 procent najbogatszych gospodarstw domowych znajduje się prawie 60 procent ogólnego majątku netto, podczas gdy 73 procent społeczeństwa ma majątek netto poniżej przeciętnej.
Dysproporcja wschód-zachód

Fassade eines Hauses, fotolia 27186623

Trzy czwarte Włochów posiada nieruchomości

W zachodniej części Niemiec nieruchomości posiada 47,1 proc, domostw, we wschodniej części Niemiec udział ten wynosi 33,7 proc.
Jeszcze większa jest ta różnica w przypadku majątku netto: na wschodzie RFN jest to 21 400 euro, na zachodzie 78 900 euro.
Na potrzeby tej analizy ankietowano w roku 2010 i 2011 3565 gospodarstwa domowe. Na uwzględniany majątek składają się posiadane dobra, prywatnie nabyte uprawnienia emerytalne, oszczędności oraz dochody. Nie uwzględniano w obliczeniach świadczeń z puli ustawowych ubezpieczeń społecznych.

dpa / Małgorzata Matzke
red.odp.:Bartosz Dudek