1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Land

Land, niemiecka nazwa kraju związkowego wchodzącego w skład Republiki Federalnej Niemiec.

Pomiń następną sekcję Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata

Pokaż więcej