1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Kwarantanna w Niemczech: Saksonia-Anhalt

30 marca 2021

Obostrzenia - Kwarantanna - Ważne adresy i telefony.

https://p.dw.com/p/3miqe
Karte Deutschland Bundesland Sachsen-Anhalt

Ze względu na duży wzrost infekcji COVID-19 niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI), a za nim niemiecki rząd, umieścił Polskę na liście krajów wysokiego ryzyka. Dzieje się tak, kiedy w danym kraju lub regionie liczba nowych infekcji COVID-19 na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia przekracza 200.  

Zakwalifikowanie Polski (która wcześniej była „zwykłym” obszarem ryzyka) do obszarów wysokiego ryzyka znacznie skomplikowało podróże między Polską a Niemcami. Zarówno polski, jak i niemiecki MSZ apelują o unikanie podróży, które nie są niezbędne.  

Na granicy polsko-niemieckiej nie ma stacjonarnych kontroli granicznych, mają jednak miejsce wyrywkowe kontrole.  

Przyjeżdżając do Saksonii-Anhalt, trzeba zwrócić uwagę na przepisy dotyczące testu na koronawirusa, obowiązku izolacji oraz zgłoszenia przyjazdu.

Test na COVID-19 

Od 21 marca podstawowym warunkiem wjazdu do Niemiec jest posiadanie już przy wjeździe negatywnego wyniku testu na koronawirusa. Badanie nie może być starsze niż 48 godzin (czas liczy się od momentu pobrania próbki). Uznawane są testy PCR, LAMP, TMA i szybkie testy antygenowe. Te ostatnie muszą spełniać kryteria Światowej Organizacji Zdrowia – WHO (czułość ≥ 80 proc., swoistość ≥ 97 proc.).  

Wynik testu musi być podany w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. Badanie należy przechować przez co najmniej 10 dni po przyjeździe.  

Szczepienie przeciwko koronawirusowi lub posiadanie przeciwciał (w przypadku ozdrowieńców) nie zwalnia z obowiązku wykonania testu.  

Kto bez testu?  

Testu nie muszą robić osoby przejeżdżające przez Niemcy tranzytem, przy czym cel podróży należy wiarygodnie udokumentować. Podobnie test nie jest wymagany od osób, które przejeżdżały przez Polskę tranzytem, nie robiąc zbędnych postojów.  

Także osoby, które zawodowo przewożą ludzi i towary, nie muszą robić testów, jeżeli wyjazd do Niemiec zajmie nie dłużej niż 72 godziny (lub gdy tylko wracają z Polski, gdzie przebywali poniżej 72 godzin). Należy przestrzegać w tym czasie restrykcji sanitarnych.  

Z obowiązku wykonywania testu są zwolnione dzieci, które nie ukończyły szóstego roku życia.  

Obowiązkowa kwarantanna 

Przepisy w Saksonii-Anhalt przewidują dla osób powracających z obszarów wysokiego ryzyka obowiązkową 10-dniową kwarantannę. Można ją skrócić, jeśli po pięciu dniach wykona się kolejny test na koronawirusa i wynik będzie negatywny. 

W przypadku wystąpienia w ciągu pierwszych 10 dni po przyjeździe typowych dla koronawirusa symptomów (kaszel, gorączka, przeziębienie lub utrata zapachu i smaku) należy poinformować odpowiedni urząd zdrowia (Gesundheitsamt). 

Zwolnienie z kwarantanny  

Z obowiązku izolowania się po przyjeździe do Saksonii-Anhalt zwolnione są m.in. osoby, które: 

- przejeżdżają przez Niemcy tranzytem (należy opuścić land jak najszybszą drogą) 

- zawodowo przewożą przez granicę towary i ludzi 

- wykonują czynności niezbędne do funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej

- mieszkają w Polsce, ale regularnie jeżdżą do Saksonii-Anhalt do pracy lub szkoły/uniwersytetu i co najmniej raz w tygodniu wracają do domu (pracownicy transgraniczni). To samo dotyczy osób mieszkających w Saksonii-Anhalt i jeżdżących w tych samych celach do Polski

- w ramach małego ruchu granicznego przebywały w Polsce poniżej 24 godzin lub na taki czas przyjeżdżają do Niemiec

- przyjeżdżają do pracy w systemie opieki zdrowotnej, np. lekarki i pielęgniarze, ale także osoby pracujące w prywatnych domach w ramach tzw. opieki 24-godzinnej 

- odwiedzają rodzinę pierwszego i drugiego stopnia pokrewieństwa (rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki), małżonków lub partnerów nienależących na co dzień do tego samego gospodarstwa domowego. Izolacji nie muszą się poddawać osoby przyjeżdżające z tytułu opieki nad dzieckiem bądź kontaktów z dzieckiem 

- przyjeżdżają dla pilnego zabiegu medycznego lub dla opieki nad osobą wymagającą stałej pomocy 

nie są pracownikami transgranicznymi, ale z nagłych i niemożliwych do przesunięcia powodów zawodowych lub naukowych przyjeżdżają do Saksonii-Anhalt na maksymalnie pięć dni. Dotyczy to też powrotów do Saksonii-Anhalt po takim samym pobycie w Polsce. Należy posiadać potwierdzenie od pracodawcy lub szkoły/uniwersytetu 

W uzasadnionych indywidualnych przypadkach urząd zdrowia może zwolnić również inne osoby z kwarantanny. 

Pracownicy sezonowi 

Ostatni wyjątek od kwarantanny dotyczy pracowników sezonowych, którzy przyjeżdżają do Saksonii-Anhalt do pracy na co najmniej trzy tygodnie. Pracodawca ma obowiązek zapewnić w miejscu zakwaterowania i pracy odpowiednie warunki sanitarne i zgłosić przyjazd odpowiednim urzędom 

Przez pierwsze 10 dni można opuszczać miejsce zamieszkania tylko do pracy. Po wykonaniu drugiego testu 5 dni po przyjeździe i przy negatywnym wyniku można skrócić to obostrzenie i swobodnie opuszczać miejsce zamieszkania. 

Zgłoszenie przyjazdu  

Przed wjazdem do Niemiec trzeba zgłosić swój przyjazd na stronie Einreiseanmeldung.de i mieć przy sobie na wypadek kontroli dowód zgłoszenia (wydrukowany lub cyfrowo).  

Jeśli ktoś nie może wypełnić zgłoszenia w internecie, należy złożyć „deklarację zastępczą”. Chodzi o deklarację wjazdu, którą wręczają w wydrukowanej formie m.in. przewoźnicy. Jest ona także dostępna w języku polskim.  

Wypełnioną deklarację zastępczą należy oddać przewoźnikowi, a w przypadku podróży samochodem i kontroli – funkcjonariuszowi policji. W ostateczności można ją wysłać na adres: Deutsche Post E-POST Solutions GmbH, Aussteigekarte, 69990 Mannheim.

Deklaracja zastępcza jest przekazywana do właściwego urzędu zdrowia.  

Przyjazdu nie muszą zgłaszać osoby przejeżdżające przez Saksonię-Anhalt tranzytem i ci, który w ramach małego ruchu granicznego nie przebywały w sąsiednim państwie dłużej niż 24 godziny lub przyjeżdżają do Niemiec na nie dłużej niż 24 godziny.  

Stan: 30.03.2021