1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Ekspert: Polska dryfuje na peryferie UE

11 lutego 2017

Polska zaczyna dryfować na niebezpieczne akweny „szarej strefy” procesu integracji europejskiej i oddalać się od jej „trzonu” - mówi prof. Jan Barcz*.

https://p.dw.com/p/2XBvs
Prof. Dr Jan Barcz  - Polnischen Rechtsexperte
prof. Jan BarczZdjęcie: DW/M. Jaranowski

DW: Traktaty są jak róże; kwitną, przekwitają, więdną. Tak mawiał de Gaulle.  W jakiej fazie jest Traktat Lizboński, a w efekcie Unia Europejska?

Jan Barcz*: Przyroda ma swój cykl rozwojowy. Z traktatami jest podobnie. Kolejne, europejskie traktaty rewizyjne odpowiadały na, wciąż pojawiające się, nowe wyzwania. Spójrzmy na traktatowe początki integracji. Start był niezmiernie trudny – wstępne projekty z początku lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku zakładały utworzenie unii politycznej i wspólnoty  obronnej. To się nie powiodło, w związku z czym pionierzy budowy wspólnych struktur Zachodu zareagowali racjonalnie. Z jednej strony wzmocnili komponent bezpieczeństwa, przyjmując do NATO ówczesną Republikę Federalna Niemiec, a z drugiej,  tworząc solidne podstawy integracji ekonomicznejj – Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Po kilku latach uznali, że czas wzmocnić zwartość instytucjonalną i w tym celu zjednoczyli trzy, uprzednio powołane, Wspólnoty.  W miarę upływu lat stwierdzili, że mogą pójść krok dalej i podjęli próbę stworzenia integracji politycznej.  W 1993 roku, na mocy Traktatu z Maastricht, powstała Unia Europejska jako twór jeszcze ułomny, ze zróżnicowanym statusem poszczególnych obszarów działania. Nieprzerwanie toczyła się dyskusja w sprawie podniesienia efektywności owej Unii. W pierwszym podejściu – myślę o Traktacie konstytucyjnym – zakończyła się niepowodzeniem. Druga próba, przy wielkiej determinacji państw członkowskich, zwłaszcza Niemiec, przyniosła Traktat z Lizbony. Rozpoczął się nowy etap rozwoju integracji europejskiej.

DW: Ale w łonie Unii coraz wyraźniej emancypuje się strefa euro. Silnie Pan to akcentuje w swej książce „Główne kierunki reformy ustrojowej post-lizbońskiej UE”.

JB: Do chwili wejścia w życie Traktatu z Lizbony (2009) proces integracji rozwijał się w zróżnicowanych reżimach prawnych (tzw. filarach). Na mocy Traktatu z Lizbony  zostało to ujęte we wspólną strukturę spójnej organizacji międzynarodowej, a podzielona na trzy filary Unia stała się jednym organizmem. Powstał spójny system instytucjonalny, system decyzyjny i reżim prawny. W mojej ocenie, jest to wielki sukces  Traktatu z Lizbony.  Od pewnego czasu słychać jednak coraz więcej głosów, że znaczenie tej umowy wyraźnie zmalało, a „Unia lizbońska” należy do przeszłości. Tłem takich wypowiedzi stał się kryzys finansowy w państwach strefy euro oraz unijny program sanacji tejże strefy.

Lech Kaczynski unterschreibt in Warschau den EU-Vertrag
Prezydent RP prof. Lech Kaczyński podpisuje Traktat lizboński (10.10.2009)Zdjęcie: AP

W moim przekonaniu, takie stawianie sprawy jest błędne. Sytuacja byłaby znacznie trudniejsza, gdyby Unia musiała radzić sobie z kryzysem w dawnej kondycji ustrojowej. Późno, tak, późno, niemniej całkiem nieźle, Unia poradziła sobie z następstwami kryzysu finansowego. Dziś widoczne są postępy w konsolidacji strefy euro jako „trzonu” decyzyjnego procesu integracji. Istnieje też przejrzysty plan, co robić dalej. Krótko mówiąc, reagowanie było możliwe właśnie dzięki Traktatowi z Lizbony. Rzecz w tym, aby dalszy rozwój Unii odbywał się w – jak to mówią prawnicy – w ramach instytucjonalno-prawnych UE, czyli przy zachowaniu spójności procesu integracji europejskiej.

"Podstawowy dylemat dla Polski"

DW: Szkicuje Pan w swej książce m. in. scenariusz fragmentacji procesów integracyjnych. W praktyce oznacza to, że emancypująca się strefa euro może rozwinąć się nawet w drugą, równoległą do Unii Europejskiej, unię euro. Stąd już tylko krok do rozpadu

JB: Takie scenariusze są rozważane nie bez przyczyny.  Do przeszłości należy dziś paradygmat, który przez dziesiątki lat określał podejście do procesu integracji i wiązał jego efektywność z coraz mocniejszym ujednoliceniem współdziałania. Obecnie stało się jasne, że Unia różnicuje się wewnętrznie, nie wszyscy uczestniczą w jednakowym stopniu w różnych dziedzinach procesu integracji. Państwa członkowie mają różne priorytety, różną wydolność gospodarczą. Symbolem takiego rozwoju staje się strefy euro, która coraz bardziej emancypuje się w stosunku do „pozostałej” Unii. Istota problemu polega chyba na tym, aby taką różnorodność wykorzystać dla podniesienia dynamiki procesu integracji europejskiej, aby nie stała się ona przyczyną fragmentacji tego procesu. To jest podstawowy dylemat zwłaszcza dla państw naszego regionu, nade wszystko dla Polski.

DW: Do czego doprowadzi, Pana zdaniem, to zróżnicowanie?

Analitycy są mocno podzieleni, ja staram się traktować zróżnicowanie wewnętrzne Unii jako szansę dla rozwoju integracji. Warunkiem jest zachowanie spójności ustrojowej Unii Europejskiej. W początkowych latach kryzysu finansowego grupy euro, Polska stała się liderem państw spoza strefy, które zidentyfikowały  ów podstawowy problem. W negocjacjach w kwestii sanacji, a potem konsolidacji strefy euro (Traktat o unii fiskalnej czy "sześciopak"), baczyły, by nie wystawić na szwank spójności Unii i zachować dostęp do procesów decyzyjnych. Donald Tusk zyskał wówczas zaufanie państw członkowskich przede wszystkim tym, ze potrafił zespolić interesy różnych grup. Zaowocowało to jego wyborem na Przewodniczącego Rady Europejskiej.

Belgien EU Griechenland Krisengipfel in Brüssel Donald Tusk
Donald Tusk uważany jest za zręcznego negocjatoraZdjęcie: Reuters/E. Vidal

"Miejsce Polski jest w centrum"

DW: Pisze Pan, że w tamtym okresie Polska  robiła szpagat między UE i emancypującą się strefą euro. Ale drzwi do strefy były uchylone dzięki wsparciu Niemiec

JB: Głównie dzięki zrozumieniu Niemiec i wsparciu Wielkiej Brytanii. Zjednoczone Królestwo, ze swym funtem, było wtedy ważnym sojusznikiem Polski w staraniach o zachowanie spójności całej Unii. Niemcy parły do przodu z reformami strefy euro, ale zarazem dbały, by na tym tle nie doszło do podziału w Unii. Strategia szpagatu zaczęła jednak szybko tracić sens, bo jak długo można trwać w tej pozycji? A strefa euro nie traci czasu i staje się „trzonem” (owym „twardym jądrem”) integracji europejskiej i, głównych decyzji politycznych i gospodarczych.

Z drugiej strony, mieliśmy narrację o „zielonej wyspie” czyli o tym, jak Polska szczęśliwie przeszła przez kryzys finansowy, ,,bo nie była w strefie euro…”. Narracja przyniosła fatalne skutki w świadomości społecznej. Poparcie dla przyjęcia wspólnej waluty europejskiej spadło w Polsce drastycznie. Obecnie zaś, strategia zbliżenia do strefy euro, nie mówiąc już o akcesie do niej, zanikła w planach rządu. Polska zaczyna dryfować  na niebezpieczne akweny „szarej strefy” procesu integracji europejskiej i oddalać się od jej „trzonu”. 

Przeciwwagą dla aktywnego udziału w tym procesie  nie są ani małe konstelacje regionalne jak Grupa Wyszegradzka, choć mieć pewne znaczenie w doraźnych sprawach, ani pomysły Międzymorza, które nie mają wsparcia ani w realnym układzie sił, ani w zainteresowaniach politycznych potencjalnych partnerów. W analizach reprezentuję jasne stanowisko:  miejsce Polski jest w centrum procesu integracji europejskiej, jak najszybciej powinniśmy się znaleźć w strefie euro. W dyskusjach prowadzonych w Polsce zapomina się, że wspólny pieniądz to nie tylko projekt gospodarczy, to przede wszystkim projekt polityczny, o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Zrozumiały to bardzo dobrze państwa bałtyckie.

rozmawiał Michał Jaranowski

*Prof. dr Jan Barcz, ekspert prawa międzynarodowego i UE, b. dyplomata (ambasador RP w Austrii), współautor ekspertyzy (2004 r.). która położyła kres wysuwaniu roszczeń wobec Polski przez ziomkostwa. Obecnie profesor w Akademii im. Leona Koźmińskiego.