Cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego | Polska-Niemcy – wymagające sąsiedztwo. Serwis DW po polsku | DW | 14.05.2012
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklama

Polska i Niemcy

Cudzoziemcy będą mogli ubiegać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego

15 maja 2012 wchodzą w życie przepisy, umożliwiające przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy będą mogli starać się o obywatelstwo polskie, które w przeszłości posiadali i utracili je przed 1 stycznia 1999 roku.

15 maja br. wchodzą w życie przepisy ustawy z kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim oraz rozporządzenia z 8 maja 2012 roku w sprawie wzoru formularza wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego oraz fotografii dołączanej do wniosku.

Z procedury przywrócenia obywatelstwa polskiego będą mogły skorzystać m.in. osoby, które na przełomie sierpnia 1962 roku i grudnia 1998 roku nabyły obce obywatelstwo oraz uzyskały zezwolenie na zmianę obywatelstwa polskiego na obce, a tym samym utraciły obywatelstwo polskie.

Na wniosek zainteresowanego

Ein Mann hält am Freitag (16.10.2009) auf dem Flughafen in Frankfurt am Main seinen Reisepass in eine automatische Passkontrolle, genannt easy Pass. Reisende auf dem Flughafen können ihren Pass nun von einem Automaten überprüfen lassen. Die Bundespolizei nahm die neue Identitätskontrolle als bundesweit ersten Prototypen in Betrieb. Sie funktioniert nur bei Fluggästen, die bereits den neuen elektronischen Reisepass mit seinem Speicherchip für biometrischen Daten wie den Fingerabdruck besitzen. Foto: Marius Becker dpa/lhe (zu dpa 4188) +++(c) dpa - Report+++

Cudzoziemcy, którzy w przeszłości posiadali obywatelstwo polskie i je utracili przed 1 stycznia 1999 roku, będą mogli starać się o jego przywrócenie, zwracając sięz wnioskiem do ministra spraw wewnętrznych. W tym celu cudzoziemiec zwraca się do ministra spraw wewnętrznych ze stosownym wnioskiem. Natomiast cudzoziemiec, zamieszkujący poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego za pośrednictwem konsula właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Cudzoziemcy, którzy utracili obywatelstwo polskie po 1 stycznia 1999 roku, będą mogli występować o nadanie obywatelstwa polskiego przez Prezydenta RP.

Przywrócenie obywatelstwa polskiego jest nowym rozwiązaniem prawnym, umożliwiającym nabycie przez cudzoziemców obywatelstwa polskiego. Do tej pory cudzoziemcy ( z pewnymi wyjątkami) nie mogli starać się o przywrócenie obywatelstwa polskiego. Cudzoziemcy mogli nabyć obywatelstwo polskie m.in. poprzez nadanie przez prezydenta RP, poprzez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, czy też w uproszczony sposób poprzez związek małżeński z obywatelem polskim.

Szansa powrotu do obywatelstwa polskiego

Wniosek o przywrócenie obywatelstwa polskiego musi zawierać m.in. dane cudzoziemca, adres zamieszkania, oświadczenie o posiadaniu w przeszłości obywatelstwa polskiego, informacje o okolicznościach jego utraty, a także życiorys.

Do wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego cudzoziemiec dołącza m.in. dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo, dokumenty potwierdzające utratę obywatelstwa polskiego, a także fotografię.

Wnioski, oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym m.in. przez tłumacza przysięgłego lub przez konsula.

Minister spraw wewnętrznych wydaje decyzję w sprawie przywrócenia obywatelstwa polskiego w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy o obywatelstwie polskim.

Formularz wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego dostępny jest na stronie internetowej MSW.

MSW / Małgorzata Matzke

red.odp.: Andrzej Paprzyca