CSU: Pierwszeństwo dla chrześcijańskich uchodźców | Niemcy – bieżąca polityka niemiecka. Wiadomości DW po polsku | DW | 09.09.2016
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Polityka

CSU: Pierwszeństwo dla chrześcijańskich uchodźców

Bawarscy chadecy domagają się wprowadzenia zakazu noszenia burki, zniesienia podwójnego obywatelstwa i roztrzygania kwestii azylowych uchodźców już na granicy Niemiec.

W dokumencie opublikowanym przed posiedzeniem prezydium Unii Chrześcijańsko-Społecznej (CSU), bawarscy chadecy bardzo wyraźnie domagają się radykalnego zaostrzenia polityki uchodźczej i imigracyjnej.

Nowe i znane żądania

W dokumencie, który ma być uchwalony w Schwarzenfeld na zamkniętym posiedzeniu prezydium partii w piątek i sobotę (9./10.09.2016), zawarty jest cały katalog po części nowych, po części już znanych postulatów, takich jak np. ustawowe wprowadzenie górnego limitu 200 tys. uchodźców przyjmowanych rocznie do Niemiec, stworzenie stref tranzytowych na granicach i konsekwentne wydalanie cudzoziemców, którym nie przysługuje prawo do pobytu w Niemczech, zniesienie instytucji podwójnego obywatelstwa, zakazu noszenia burek i nikabów oraz przygotowanie ustawy o ograniczeniu imigracji.

Deutschland CSU-Logo & Deutschlandfahne - Parteizentrale in München

CSU domaga się drastycznego zaostrzenia polityki uchodźczej i imigracyjnej.

Zapis "wiodącej kultury" w konstytucji Bawarii

„W przyszłości musi obowiązywać zasada pierwszeństwa dla imigrantów z naszego, chrześcijańskiego, zachodniego kręgu kulturowego”, zapisano w dokumencie. CSU uważa, że taka ustawa powstrzymałaby nielegalną migrację.

„Każde państwo samo musi decydować, kogo przyjmuje u siebie - nie mogą o tym decydować migranci”, podkreśla się w dokumencie. „Niemcy muszą pozostać Niemcami” - to hasło, które już padło w środę (7.09.2016) z ust kanclerz Merkel na forum Bundestagu, także zapisano w dokumencie.

„Jesteśmy przeciwni temu, żeby nasz kraj szeroko otwarty na świat zmienił się pod wpływem migracji czy napływu uchodźców. To nie my mamy się dostosowywać do imigrantów, lecz odwrotnie”, precyzuje CSU.

Bawarscy chadecy dlatego chcą, by zapis o „wiodącej kulturze” („Leitkultur”), przeciwstawianej wielokulturowości, znalazł się w bawarskiej konstytucji.

Deutschland Dirndlgipfel - Auftakt zum Oktoberfest 2016

„Niemcy muszą pozostać Niemcami”

„Sytuacje takie, jak w ubiegłym roku, nie mogą się powtórzyć”, zaznacza bawarska CSU, domagając się, by już na granicy w tzw. strefach tranzytowej rozstrzygano, komu przysługuje prawo do pobytu w RFN a komu nie przysługuje.

„Ci, którym takie prawo nie przysługuje, będą natychmiast z powrotem odsyłani z tej strefy”.

Zakaz „munduru islamizmu”

Bawarscy chadecy domagają się zakazu noszenia burek i nikabów w przestrzeni publicznej, wszędzie tam, gdzie jest to uzasadnione prawnie. Burka jest w ich rozumieniu „mundurem islamizmu”.

„Kto nie chce zrezygnować z noszenia burki albo nikabu, ten powinien wybrać sobie inny kraj”, napisano w dokumencie, który zostanie uchwalony na posiedzeniu prezydium partii.

Ponadto bawarscy chadecy zaznaczają, że noszenie tradycyjnych islamskich chust powinno być zakazane zarówno w instytucjach służby publicznej jak i wymiaru sprawiedliwości.

Podsumowując, CSU przedstawia w dokumencie główne filary swojej polityki: humanitaryzm wobec osób naprawdę potrzebujących ochrony, porządek publiczny oraz jasne kryteria integracji i współżycia oraz ograniczenie imigracji umożliwiające skuteczną integrację.

Jak podkreślają bawarscy chadecy, „CSU, jako jedyna partia, od samego początku miała jasny i konsekwentny kurs polityki migracyjnej. Inne partie musiały najpierw zostać skonfrontowane z rzeczywistością”.

Przeciwni zniesieniu wiz dla Turków

Obok skutecznego zwalczania przyczyny uchodźstwa CSU domaga się także jak najszybszego odsyłania imigrantów do krajów pochodzenia.

„Kiedy nie będzie już powodów do ucieczek, trzeba będzie konsekwentnie odsyłać ludzi do krajów pochodzenia. Ludzie ci będą tam potrzebni do odbudowy kraju i byłoby niemoralne zatrzymywać siłę roboczą, która będzie potrzebna gdzie indziej”.

Bawarscy chadecy nie podważają umowy między Unią Europejską i Turcją w sprawie odsyłania uchodźców, ponieważ, "poza zamknięciem szlaku bałkańskiego, przyczyniła się ona do zmniejszenia napływu imigrantów do Europy i Niemiec". CSU odrzuca jednak zniesienie obowiązku wizowego dla Turków.

rtrd / Małgorzata Matzke