Coraz więcej dzieci pod opieką niemieckich Jugendamtów | Życie w Niemczech. Społeczeństwo, lifestyle, ciekawostki | DW | 23.08.2017
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Społeczeństwo

Coraz więcej dzieci pod opieką niemieckich Jugendamtów

Jak wynika z raportu Federalnego Urzędu Statystycznego, w Niemczech wzrosła liczba dzieci i młodzieży, którymi musiały zająć się Jugendamty.

Z przedstawionego w środę (23.08.17) w Wiesbaden raportu Federalnego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2016 r. odnotowano 84,2 tys. przypadków interwencji niemieckich urzędów ds. dzieci i młodzieży, tj. o 6,6 tys. (8,5 proc.) więcej niż rok wcześniej. Biorąc pod uwagę fakt, że cztery lata temu takich przypadków było 42,1 tys., liczba interwencji Jugendamtów od 2013 r. niemalże się podwoiła.

Za główny powód ingerencji urzędów w 2016 r. podaje się przyjazdy do Niemiec dzieci uchodźców bez opieki rodzicielskiej. Problem ten dotyczył 44,9 tys. przypadków, czyli o 2,6 tys. więcej niż w 2015 roku.

Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego 21,7 tys. nieletnich, które trafiły pod kuratelę Jugendamtów, miało mniej niż 14 lat.

Najczęstszym powodem przejęcia opieki nad dziećmi w tej grupie wiekowej były zaniedbania obowiązków przez obojga rodziców lub jednego z nich (45 proc.) oraz ochrona przed takim zaniedbaniem (19 proc.). Niebagatelną rolę odgrywał również przyjazd do Niemiec dzieci bez opieki dorosłych (15 proc.) oraz ochrona przed przemocą (13 proc.). 

Inaczej wyglądała sytuacja w grupie wiekowej między 14-17 rokiem życia. Najczęstszym powodem wkraczania Jugendamtów był w przypadku 62,5 tys. nieletnich z tej grupy wiekowej przyjazd do Niemiec bez opieki dorosłych (67 proc.).

Długość opieki

Według statystyk u 46 procent dzieci poniżej 14. roku życia kuratela urzędów ograniczała się maksymalnie do 2 tygodni. W przypadku 41 proc. opieka nad nimi kończyła się najczęściej powrotem do rodziców lub opiekunów prawnych oraz skierowaniem do rodzin zastępczych i domów dziecka.

W przypadku nieletnich powyżej 14. roku życia tylko 13 proc. wróciło do swoich opiekunów prawnych, a 26 proc. skierowano do rodzin zastępczych, domów dziecka oraz mieszkań z opieką. 24 proc. z nich trafiło do ośrodków psychiatrycznych lub szpitali. 

Niemieckie urzędy ds. dzieci i młodzieży są upoważnione do interwencji i podjęcia środków zaradczych w sytuacjach dla dzieci krytycznych oraz w sytuacjach zagrożenia. Często dochodzi do tego na prośbę samych dzieci, kiedy stają się ofiarami zaniedbań ze strony rodziców lub kiedy docierają do Niemiec bez opieki dorosłych. Do czasu, aż Jugendamty znajdą właściwe rozwiązanie, nieletni pozostają pod ich opieką i mogą zostać okresowo skierowani do domów dziecka lub rodzin zastępczych.

kna, epd / Alexandra Jarecka