1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Chcę studiować w Niemczech

Agnieszka Rycicka16 października 2012

Ile kosztują studia w Niemczech? Czy masz szansę dostać się na wymarzoną uczelnię w Niemczech? Co to jest AStA? – student pyta, Deutsche Welle odpowiada.

https://p.dw.com/p/14mva
Berufschüler lernen im Seminar einer Fachhochschule. #35641899
Zdjęcie: Fotolia/Robert Kneschke

A – jak aplikacja na studia

Dobrze przygotowana i terminowo złożona aplikacja to połowa sukcesu. Każda z uczelni wewnętrznie określa tremin, rodzaj dokumentów oraz formę, w jakiej dokumenty muszą zostać dostarczone komisji rekrutacyjnej. Standardowymi dokumentami są świadectwo ukończenia liceum lub technikum i zdania egzaminu dojrzałości (HZB - Hochschulzugangs-Berechtigung), oraz potwierdzenie znajomości języka niemieckiego, czyli "zakończony sukcesem" egzamin językowy DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber), Test DaF, lub niemieckiej matury. Niektóre z uczelni wymagają zdobycia określonej ilości punktów z ww egzaminu. Aby zaaplikować się na wybraną uczelnię należy wypełnić formularz aplikacyjny. Uczelnia pobiera najczęściej jednorazowę opłatę (ok. 30 €). Jeżeli uczelnia należy do stowarzyszenia uni-assist aplikację na studia składa się bezpośrednio w uni-assist.

Uwaga na terminy! 5-6 tygodni przed upłynięciem terminu to dobry moment na składanie dokumentów.

A jak AStA

„Allgemeine Studierendenausschuss” to Rada Samorządu Studenckiego reprezentująca studentów i zajmująca się ich bieżącymi sprawami. AStA oferuje też pomoc m.in. w sprawach socjalnych.

D – Dział Spraw Studenckich

Działy Spraw Studenckich, Studentenwerke, troszczą się o sprawy socjalne studentów w Niemczech. To one zajmują się akademikami, finansowaniem stołówek, organizują opiekę nad dziećmi, a także reprezentują i troszczą się o udogodnienia dla studentów. Zadaniem Działów Spraw Studenckich jest finansowe wspieranie studentów i umożliwienie im jak najlepszego dostępu do kultury. Dowiedz się więcej na stronie Studentwerke >>

D – jak dzieci i studia

Studiujących rodziców wspierają Studentenwerke. Mogą oni liczyć na pomoc w poszukiwaniu mieszkania czy miejsca w przedszkolu dla swojego dziecka. Uniwersytety, które chcą pozyskać najlepszych naukowców czy studentów oferują najczęściej specjalne pakiety socjalne. Należy do nich pomoc w znalezieniu żłobka, przedszkola, szkoły lub mieszkania. Szczegółowych informacji udzielają Akademickie Urzędy ds. Obcokrajowców (Akademisches Auslandsamt).

D – jak dododatkowy nabór

W Niemczech, podobnie jak na całym świecie, trudniej się dostać na popularne kierunki. Rekrutacja trwa tu zazwyczaj dłużej, a większość kandydatów przezornie składa podania na kilku uczelniach lub kierunkach. Ponieważ każdy student z ostatecznym wyborem uczelni czeka do zakończenia procesu rekrutacji, wiele miejsc zwalnia się na krótko przed rozpoczęciem semestru. Aby umożliwić kandydatom na studia szybką orientację w tym, gdzie zwolniły się miejsca do drugiego naboru, Konferencja Rektorów i Prezydentów Szkół Wyższych w Niemczech (HRK) utworzyła tzw. „Giełdę wolnych miejsc” (Studienplatzbörse). Dzięki niej osoby, które nie dostały się na studia za pierwszym podejściem mają jeszcze jedną szansę. Oferty last-minute znajdują się przed rozpoczęciem każdego semestru na portalu www.freie-studienplaetze.de. Również platforma www.studieren.de dysponuje aktualnymi danymi.

E – jak elitarne uniwersytety w Niemczech

W Niemczech jest dziewięć państwowych uniwersytetów uznawanych za elitarne. Uniwersytety te otrzymują dodatkowe środki finansowe za wybitną pracę badawczą. Do wyróżnionych placówek należą: Uniwersytet Techniczny w Monachium, Uniwersytet Ludwiga Maximiliana w Monachium, politechnika RTWH w Akwizgranie, Wolny Uniwersytet Berliński, Uniwersytet w Heidelbergu, Uniwersytet w Getyndze, Uniwersytet w Karlsruhe, Uniwersytet we Fryburgu i Uniwersytet w Konstancji.

Adresy internetowe 9 elitarnych uniwersytetów w Niemczech>>

Adresy internetowe wszystkich uniwerstytetów w Niemczech >>

F – jak finansowanie studiów

Osoby, które wybierają się na studia do Niemiec i nie uczestniczą w żadnym programie stypendialnym, muszą udowodnić, że mają zabezpieczenie finansowe na pełen rok studiów. Oznacza to, że na koncie trzeba mieć około 8000 euro. W ostatnich latach na niektórych uczelniach zostały wprowadzone opłaty dla wszystkich studiujących w wysokości 500 euro za semestr. Więcej informacji o obowiązkowych opłatach >>

Na pomoc ze strony państwa mogą liczyć studenci z niemieckim obywatelstwem. W niektórych przypadkach pomoc udzielana jest studentom z UE. Dzięki Federalnej Ustawie Stypendialnej (BAföG) studenci, których nie stać na finansowanie studiów mogą liczyć na pomoc finansową państwa. Osoby w trudnej sytuacji finansowej mogą zwrócić się o pomoc i radę do Działów Spraw Studenckich, a także do działających przy uczelniach duszpasterstw akademickich.

I – jak immatrykulacja

Na większość kierunków studiów w Niemczech wystarczy się po prostu zapisać. Prywatne uczelnie, akademie muzyczne i sztuk pięknych a także akademie wychowania fizycznego przeprowadzają rozmowę kwalifikacyjną i egzaminy wstępne. Na szczególnie oblegane kierunki przeprowadzana jest rekrutacja, która opiera się najczęściej na średniej ocenie z matury. Każdy, kto chce się zapisać na studia, musi udokumentować znajomość języka niemieckiego (jeśli studia prowadzone są w języku niemieckim), przedłożyć zaświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnym, a także, w przypadku gdy zaczął już studia w kraju ojczystym, zaświadczenie od swojej uczelni. Z immatrykulacją związane jest uiszczenie opłaty administracyjnej (lub za studia).

NC – jak Nummerus Clausus

Na szczególnie popularne kierunki jest zazwyczaj więcej kandydatów niż miejsc. W takiej sytuacji uczelnie wprowadzają tzw. Numerus Clausus. Oznacza to, że jedynie kandydaci z najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym zostaną przyjęci na studia.

Dobra wiadomość dla studentów z Polski: ponieważ większość studentów zza granicy przyjeżdża do Niemiec w ramach różnych programów stypendialnych Numerus clausus ich nie obowiązuje.

O jak online, czyli studia eksternistyczne

Studia, które można podjąć nie ruszając się z domu stają się coraz bardziej atrakcyjne, szczególnie dla osób pracujących. Niektóre kierunki zostały specjalnie zorganizowane tak, aby można było je studiować online – także przebywając za granicą. Uznaną, eksternistyczną uczelnią w Niemczech jest Uniwersytet w Hagen w Nadrenii Północnej-Westfalii. Uczelnia specjalizuje się w kierunkach związanych z ekonomią i zarządzaniem przedsiębiorstwem, ale obecnie można studiować również psychologię i pedagogikę. Materiały potrzebne do nauki wysyłane są przez uczelnię pocztą lub online.

R – jak rekrutacja

Uniwersyteckie Działy Współpracy z Zagranicą sprawdzają, czy kandydat na studia spełnia wszystkie warunki i czy zostanie dopuszczony do rekrutacji. Jednym z najważniejszych kryteriów przyjęć jest posiadanie świadectwa maturalnego, które jest uznawane w Niemczech. Jeśli nie jest, uprawnienia do studiów w Niemczech można zdobyć zapisując się na Studium Przygotowawcze dla Cudzoziemców (tzw. Studienkolleg).

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, wymagań związanych ze znajomością języka niemieckiego, a także wszelkimi potrzebnymi dokumentami udziela Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD).Ważna uwaga: wszystkie dokumenty, np. świadectwa i ich tłumaczenia, powinny być notarialnie uwierzytelnione.

Procedury rekrutacyjne na niemieckich uczelniach opierają się najczęściej na dwóch sposobach postępowania: na mniej oblegane kierunki jak np. matematyka czy fizyka, wystarczy się po prostu zapisać. O przyjęciu na studia decyduje średnia ocen z wybranych przez uczelnię przedmiotów. Na bardziej oblegane kierunki liczba miejsc jest ograniczona. W tym przypadku obowiązuje tzw. Numerus Clausus.

Rekrutacja może być przeprowadzana lokalnie przez uczelnię (dzieje się tak w przypadku popularnych kierunków, jak np. ekonomia i dziennikarstwo) lub centralnie – przez instytucję SfH-Stiftung für Hochschulzulassung, w przypadku wyjątkowo obleganych kierunków, jak m.in. medycyna czy prawo. O przyjęciu na studia decyduje przede wszystkim średnia ocen na świadectwie maturalnym. Dodatkowym kryterium przyjęć może być np. sprawdzian indywidualnych predyspozycji.

W – jak Wellcome-Center

Działy Współpracy z Zagranicą pomagają studentom w kwestiach formalnych. Wellcome-Center, biura istniejące na każdej uczelni, mają za zadanie ułatwić studentom lepszą integrację w nowym miejscu. Niektóre uczelnie przydzielają studentom zza granicy starszych studentów (tzw. buddies), dobrze znających samą uczelnię i panujące na niej zwyczaje, organizują tzw. tygodnie integracyjne, podczas których organizuje się wycieczki po mieście, poznaje kraj, jego kulturę i ludzi. Również Wydziałowe Samorządy Studenckie (Fachschaften) przygotowują specjalne programy dla nowicjuszy.

Z – jak znajomość języka

Niemieckie uczelnie wymagają od kandydatów znajomości języka niemieckiego (jeśli studia prowadzone są w tym języku). Egzaminem upoważniającym do studiowania w Niemczech jest DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber). Egzamin DSH kosztuje przeciętnie ok. 120 € i można go zdać niemal na każdej niemieckiej uczelni kilka tygodni przed rozpoczęciem semestru.

W większości krajów można zdawać TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache). Osoby, które ukończyły niemiecką szkołę, albo posiadają dyplom Goethe Institut, nie potrzebują dodatkowych testów językowych. Szczegółowe Informacje o tym egzaminie dostępne są na stronie internetowej: www.testdaf.de.

Kursy przygotowawcze oraz sam egzamin językowy można zdać podczas kilkutygodniowego kursu organizowanego przez niektóre instytucje, w tym DAAD.

Już wkrótce:

"Zycie w Niemczech - kilka cennych wskazówek dla początkujących"

"Uczelnia od A do Z, czyli wszystko o systemie niemieckich uczelni"

"Jak sfinansować studia w Niemczech?"

*powyższy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg. Copyright: Uni Magdeburg
Campus uniwersytetu w MagdeburguZdjęcie: Uni Magdeburg

Bądź na bieżąco! Zaabonuj kanał RSS Redakcji polskiej Deutsche Welle >>

Bezpłatne kursy niemieckiego na wszystkich poziomach >>

Tu również test sprawdzający stopień zaawansowania językowego >>

Informacje o rynku pracy w Niemczech >>