1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Brexit

Temat

Brexit, ang.: Brexit, złożenie słów British ‘brytyjski’ i exit ‘wyjście’

Pomiń następną sekcję Z kraju i ze świata

Z kraju i ze świata

Pokaż więcej