1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Brandenburgia przyjęła strategię sąsiedztwa z Polską

16 czerwca 2021

Do 2030 roku rząd Brandenburgii zamierza zrealizować konkretne cele we współpracy z Polską, dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia.

https://p.dw.com/p/3v1zi
Granica polsko-niemiecka
Granica między Polską a Niemcami we Frankfurcie nad Odrą i SłubicachZdjęcie: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/picture alliance

Brandenburgia to pierwszy wschodnioniemiecki kraj związkowy, który ma całościową strategię dotyczącą sąsiedzkiej współpracy z Polską. Dokument został przyjęty przez regionalny rząd w Poczdamie we wtorek (15.06.2021), dwa dni przed przypadającą w tym roku 30. rocznicą podpisania polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku. Zawiera ona konkretne cele dotyczące niemal wszystkich dziedzin życia i współpracy, które mają być realizowane do 2030 roku.

„Rząd krajowy Brandenburgii będzie dążyć w nadchodzącym dziesięcioleciu do systematycznego włączenia możliwie wielu dziedzin życia i polityki w sąsiedztwo polsko-niemieckie” – ogłoszono w komunikacie po przyjęciu strategii.

Lekcje z pandemii

Dokument określa region transgraniczny mianem „polsko-niemieckiego obszaru powiązań”, którego ogromną wartość unaoczniła wszystkim pandemia koronawirusa i związane z nią restrykcje.

„Mamy trzy główne cele: zapewnić transgraniczną spójność, osiągnąć zrównoważony wzrost we wspólnym regionie oraz zapewnić i zwiększyć jakość życia bez barier także dla przyszłych pokoleń. W tym celu chcemy dalej rozwijać współpracę z naszymi polskimi partnerami na wszystkich płaszczyznach – państwowej, regionalnej, komunalnej i społeczeństwa obywatelskiego” – oświadczyła landowa minister ds. europejskich Katrin Lange, która przedstawiła strategię.

Wśród konkretnych zamierzeń jest m.in. utworzenie portalu online, który ma ułatwić i umocnić istniejące bezpośrednie więzi pomiędzy instytucjami i organizacjami. Ministerstwo ds. europejskich w Poczdamie zamierza koordynować program mentoringu, aby wspierać wymianę doświadczeń i partnerstwa na szczeblu komunalnym.

Język polski od przedszkola do matury

Rząd Brandenburgii chce też m.in. umożliwić i wspierać u siebie naukę języka polskiego jako języka obcego „od przedszkola do matury”, a także jako języka ojczystego. Wśród celów wymieniono kształcenie nauczycieli na potrzeby dwujęzycznej, niemiecko-polskiej edukacji szkolnej.

Premier Brandenburgii i koordynator rządu RFN ds, współpracy z Polską Dietmar Woidke
Premier Brandenburgii i koordynator rządu RFN ds, współpracy z Polską Dietmar WoidkeZdjęcie: picture-alliance/dpa/M. Gambarini

Land będzie analizować nowe przepisy, strategie gospodarcze czy plany zagospodarowania przestrzennego z polsko-niemieckiej perspektywy i pod kątem wpływu na polskich sąsiadów. Chce wspierać przedsiębiorców zarówno polskich, inwestujących w Brandenburgii, jak i niemieckich zainteresowanych rynkiem polskim, jak również rozwijać ofertę dla pracowników polskich w Brandenburgii, w tym pracowników sezonowych.

Likwidacja barier

„Bariery na rynku pracy w brandenbursko-polskim obszarze powiązań zostaną zminimalizowane. Zrastanie się rynków pracy będzie kontynuowane, w szczególności poprzez ograniczenie przeszkód językowych oraz dostępność cyfrową” – czytamy w strategii. Wśród celów wymieniono też rozbudowę i modernizację połączeń kolejowych między Brandenburgią a Polską, jak również wskazano na możliwość wspólnego uruchamiania transgranicznych połączeń autobusowych.

W przygotowanie strategii zaangażowano przedstawicieli lokalnych społeczności po obu stronach granicy, samorządów, euroregionów oraz polskich województw przygranicznych i rządu centralnego. Latem 2020 roku odbyły się w tej sprawie konsultacje online.

Przy okazji przyjęcia dokumentu rząd Brandenburgi przypomniał, że jako jedyny kraj związkowy Niemiec ma współpracę z Polską zapisaną w konstytucji. Na początku czerwca do parlamentu landu wpłynęły dwa projekty w sprawie zmiany tej konstytucji i zamieszczenia w niej zapisu o przyjaźni z Polską.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>