1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW

Amunicja kasetowa

Amunicja kasetowa – amunicja zawierająca od kilku do kilkuset ładunków małego rozmiaru (subamunicji).