1. Przejdź do treści
  2. Przejdź do głównego menu
  3. Przejdź do dalszych stron DW
Przewodnicząca Rady miasta Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska oraz nadburmistrz Dirk Elbers ratifikują partnerską umowę
Przewodnicząca Rady miasta Warszawy Dorota Malinowska-Grupińska oraz nadburmistrz Dirk Elbers ratifikują umowę o partnerstwie miastZdjęcie: DW

20-lecie partnerstwa miast: Düsseldorf-Warszawa

30 maja 2009

20 lat temu na tle przemian polityczno-historycznych w Polsce Warszawa i Düsseldorf podpisały umowę partnerską o bliskiej współpracy. Porozumienie to oba miasta ratyfikowały w piątek (29.05.09).

https://p.dw.com/p/I0Ga

Niemcy są liderem wśród państw, z którymi współpracują polskie miasta i gminy. Aktualnie istnieje ponad 600 partnerstw zarówno tych formalnych, jaki nieoficjalnych między samorządami Polski i Niemiec. Przykładem najstarszej współpracy są miasta bliźniacze Brema i Gdańsk, które dwa lata temu obchodziły 30-lecie partnerskich kontaktów. Współpraca Düsseldorfu i Warszawy ma dwudziestoletnią tradycję. Włodarze obu miast spotkali się w stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii, by ratyfikować partnerskie porozumienie oraz omówić szczegóły dalszej współpracy.

-„20 lat to dużo i mało. Naturalnie były fazy, kiedy współpraca nie była aż tak intensywna. Ważne jest jednak, by kontakt nie kończył się na podpisaniu umowy, lecz istniał w oparciu o konkretne działania. Przykładem jest współpraca izb rzemieślniczych obu miast, która trwa dłużej, niż partnerstwo. W naszym mieście działają konsorcja architektoniczne kierowane przez osoby polskiego pochodzenia. Jesteśmy także zainteresowani współpracą jeśli chodzi o konserwację zabytków. Prowadzimy aktualnie rozmowy na ten temat”- stwierdził nadburmistrz Düsseldorfu Dirk Elbers:

Niezła współpraca

Nadburmistrzowi Dirkowi Elbersowi zależy na pogłębieniu partnerskich kontaktów z Warszawą
Nadburmistrz Düsseldorfu Dirk ElbersZdjęcie: DW

W minionych latach podpisano np. pierwsze polsko-niemieckie partnerstwo muzealne między Muzeum Historycznym miasta Warszawy a Muzeum Miejskim w Düsseldorfie. Urządziły one dotąd liczne wystawy historyczne i artystyczne w obu miastach. W Warszawie stanął pomnik Popiełuszki autorstwa najbardziej znanego düsseldorfskiego rzeźbiarza Berta Gerresheima. Natomiast w nadreńskiej metropolii jedna ze stacji metra nosi nazwę "Oberbilker Markt/Warschauer Strasse". W 2003 roku w Warszawie odbyły się Dni Düsseldorfu. Małgorzata Naimska, dyrektor warszawskiego Biura Kultury uważa, że współpraca kulturalna miast całkiem nieźle się układa:

-„ ale mogłaby być lepsza. Düsseldorf jest dobrym, solidnym i rzetelnym partnerem. Zrealizowaliśmy różne projekty, których nie musimy już nadzorować. Przykładem może być współpraca muzealna. Również inne instytucje ze sobą współpracują, istnieje też intensywna wymiana artystów jazzowych"- mówi dyrektor.

Warszawscy włodarze liczą na niemieckie inwestycje

Dla przewodniczącej Rady Miejskiej Doroty Malinowskiej -Grupińskiej Warszawa jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestowania, szczególnie dla firm architektonicznych.

-„ Mamy tu ze sobą przedstawicieli biur i komisji w Radzie Warszawy zajmujących się rozwojem gospodarczym i architekturą. Warszawa ma mnóstwo niezagospodarowanych miejsc, dlatego jest niesłychanie interesującym miastem dla inwestorów. Lata komunizmu, które spowodowały, że mamy tyle do nadrobienia, powodują, że wszędzie musimy szukać inspiracji”- wyjaśnia Dorota Malinowska-Grupińska.

Tymczasem współpraca miast odbywa się na różnych poziomach i niekoniecznie w ramach oficjalnych porozumień. Przykładem jest projekt Mostu Północnego autorstwa düsseldorfskiej firmy Schüssler. Podobnie wygląda sytuacja ze stadionami Legii Warszawskiej oraz Narodowym. Zaprojektowało je biuro architektoniczne JSK z Düsseldorfu.

Düsseldorf mało znany warszawiakom

Ojcowie obu miast spotkali się w düsseldorfskim ratuszu
Ojcowie obu miast spotkali się w düsseldorfskim ratuszuZdjęcie: DW

Tymczasem w dalszej perspektywie planuje się organizowanie Roku Szopenowskiego 2010 oraz Dni Düsseldorfu 27 października w Warszawie. Zdaniem Małgorzaty Naimskiej ważne jest spopularyzowanie nadreńskiego miasta:

-„ Warszawiacy Düsseldorfu specjalnie nie znają, choć wiedzą, że to niemieckie miasto, położone nad Renem".

Lista wspólnych zamierzeń jest długa i na życzenie nadburmistrza Düsseldorfu Dirka Elbersa uwzględniono na niej również wymianę szkolną i sportową młodzieży, bo jak podkreśla nadburmistrz jest to najpewniejszy i najbardziej sprawdzony sposób przybliżenia obu miast ich mieszkańcom. Dotąd tylko dwie düsseldorfskie szkoły mają kontakt z bliźniaczymi placówkami w Warszawie.

Alexandra Jarecka

red. Iwona Metzner