Отсега полесно до работа во Германија | Свет | DW | 29.02.2020
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Свет

Отсега полесно до работа во Германија

Од 1 март во Германија стапува во сила нов Закон за доселување стручњаци. Тој се однесува на квалификувани работници од земји надвор од ЕУ, значи и од С. Македонија. Што се регулира со овој закон и што се менува со него?

Да се живее и работи како странец во Германија не е лесно. Сојузна Република Германија никогаш не се гледала себеси како доселеничка земја. Но, во меѓувреме овде недостигаат повеќе од милион стручњаци. Лекари, медицински работници, инженери и информатичари и порано можеа да доаѓаат олеснето на работа во Германија преку т.н сина карта, но услов беше доста висока плата. Владата мораше да дејствува и усвои закон кој ја олеснува миграцијата од т.н. трети земји, односно држави надвор од ЕУ. Законот стапува во сила утре, 1 март 2020. Еве што е најважно:

Што во законот се подразбира под стручњак?

Како стручњаци веќе не се сметаат само луѓе со висока стручна подготовка, туку и квалификувани лица чие стручно образование траело најмалку две години и е еквивалентно со германското образование. Дипломите мора да бидат признати во Германија.

Забрзано признавање дипломи

За признавање на дипломи е одговорна Централна меѓународна служба за вработување (ЦАВ) со седиште во Бон, која припаѓа на Сојузната агенција за вработување. Како функционира тоа е објаснето на интернет порталот  „Make it in Germany", каде исто таа можат да се најдат соодветни линкови.

Нема веќе бескрајно чекање

Целта е признавањето на дипломите да заврши во рок од три месеци по предавањето на сите потребни документи. Процесот на издавање на визи за стручњаци во иднина би требало да трае најдолго 4 до 6 недели.

Гледај видео 02:28

„Чекањето на визата за Германија е најтешко“

Кога ќе ве  ангажира работодавач

Законот кој важи од 1 март подразбира и забрзана процедура според која идниот германски работодавач, со полномошно од работникот, може да ги застапува неговите интереси и да преговара со надлежната Служба за странци. Кога ќе се соберат сите потребни дозволи, Службата за странци мора да ја информира германската амбасада која во рок од три дена треба да издаде виза.

Во кои професии може да се  работи?

Во принцип, ќе важи следното: било кој стручњак од земја надвор од ЕУ, кој може да докаже дека има договор за работа во Германија и одредени стручни квалификации, може да дојде да работи во Германија.

Со новиот закон не се опфатени помошните дејности за кои не е потребна стручна квалификација. Но, ако поседувате основна професионална квалификација и можете да докажете дека поседувате договор за работа или понуда за работа во Германија, можете да се доквалификувате. Меѓутоа, идниот работодавач мора да се обврзе на доквалификација и таа мора да доведе до призната квалификација во рок од две години.

Гледај видео 03:23

Расте интересот за учење германски јазик

Дозвола за престој

Секој кој има договор за работа или конкретна понуда за работа ќе добие дозвола за престој на четири години или онолку колку што трае договорот за работа. По четиригодишен престој, стручњаците можат трајно да се населат во Германија, односно стекнуваат право на неограничен престој.

Секој кој сака да бара работа во Германија, ќе добие виза на шест месеци. Предуслов: мора да имате пари да ги покриете трошоците за живот во текот на тој период и да бидете во состојба доволно да зборувате германски (ниво Б2).

Arbeitende Migranten in Deutschland

Зголемени шанси за наоѓање работа во Германија

Студирање и стручна обука

Новиот закон се однесува и на странци кои сакаат да студираат или стручно да се образуваат во Германија. Покрај наведените услови, мора да се поседува свидетелство од некоја германска школа во странство или завршена школа која дава право да се студира на универзитет – не смеете да имате повеќе од 25 години. Ако две години по дипломирањето сте работеле во Германија, имате право на постојан престој. 

Постари од 45 години

Посебен пропис се однесува на стручњаци над 45 години. Ако сакате да дојдете во Германија, мора да имате плата од најмалку 3685 евра бруто или доказ дека сте уплаќале за пензија.

Посебна регулатива за дефицитарните занимања

На пример, ако сте лекар, информатичар или геријатриска медицинска сестра и имате најмалку пет години работно искуство, не ви треба формално признавање на квалификациите. Но, работодавачот мора да се обврзе дека ќе ги покрие трошоците за живот и депортација во тек од една година – кога работниот однос ќе заврши, доколку вработениот не сака доброволно да ја напушти Германија.

Доаѓате со семејството?

Ако во Германија доаѓате со семејството, мора да приложите доказ дека можете да го издржувате и имате доволно голем стан, тоа значи околу 950 евра по лице месечно и 10-12 квадратни метри простор по лице. Деца до две години не се сметаат. Исто така, вашата сопруга или сопруг и деца постари од 16 години мораат да поседуваат основно знаење на германски јазик, на ниво А1. Како новодојден немате право на социјална помош.

Уште важат посебните правила за Западен Балкан

И покрај тоа што новиот закон стапува во сила од 1 март, стариот закон за земјите од Западен Балкан важи до крајот на годината. Според тој закон за доаѓање во Германија, не беше потребна диплома, ниту положен испит за знаење јазик, а можеа да доаѓаат и неквалификувани работници. Препорака на правниците е да не се повлекуваат старите барања, иако нивната обработка може да трае и подолго од истекот на важноста на стариот закон, до 31.декември 2020 година. 

Дали законот се однесува на бегалците и барателите на азил?

Во основа, да, но само за мал број луѓе со т. дулдунг, толериран престој. Одреденото лице мора да докаже дека работи најмалку еднаипол година повеќе од 35 часа неделно и на тој начин заработува доволно за живот. Покрај тоа, мора да зборува германски на ниво Б2 и не смее да биде казнувано.