1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ИПА фондови

Инструментот за претпристапна помош, скратено ИПА, е механизам на Европската унија за помош на земјите кандидати за членство во ЕУ и земјите потенцијални кандидати.

ИПА инструментот е воспоставен во 2006 година од страна на Советот на ЕУ со цел да се подобри ефикасноста на надворешната помош на ЕУ. Согласно регулативата на ЕУ, се помагаат демократските институции и владеењето на правото; реформите во јавната администрација; спроведување на економски реформи; човековите и малцинските права, промоција на полова еднаквост и развој на граѓанското општество.

Покажи повеќе написи