Komentar: Vječiti antisemitizam mnogih muslimana | Politika | DW | 13.06.2021
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Oglas

Antisemitizam

Komentar: Vječiti antisemitizam mnogih muslimana

Mržnja na Židove mnogih muslimana više niti ne treba neki aktualni povod. Ona se širi stoljećima, iz naraštaja u naraštaj. Tu i pravi znalci Kurana trebaju nešto učiniti, misli Amar Abderahmne.

Antisemitizam se primjećuje gotovo isključivo samo onda kad je mržnja na Židove posve vidljiva kao što su prosvjedi - ili teroristička djela. Pritom je antisemitizam za mnoge muslimane - ali ne samo za njih, zapravo praksa koja se njeguje svakodnevno.

U njegovom pritajenom, tihom obliku je antisemitizam na prvi pogled nevidljiv. Među muslimanima se mržnja protiv Židova prije svega hrani u naraciji koja se širi o Židovima, uglavnom unutar obitelji, ali i u džamijama ili medijima. Prije svega je riječ o naraciji kojom se održava ideja "vječitog neprijatelja".

"Židov" kao psovka

I samu riječ "Yahoudi" (Židov) mnogi muslimani koriste kao psovku kako bi uvrijedili druge muslimane. Ta riječ se povezuje s pojmovima "pohlepa", "izdajnik", ali i "zavjerenik". Osim u raširenom govoru se ta slika njeguje i u romanima, filmovima i televizijskim serijama. Tko na literarnoj i umjetničkoj pozornici zastupa drugačiju poziciju i želi otvoriti vrata dijaloga sa Židovima, brzo se i njega proglašava kao "Yahoudi" - izdajnikom.

Abderahmne Amar

Autor komentara Abderahmne Amar

Ako se analizira ta predodžba Židova kako u svijesti tako i u podsvijesti mnogih muslimana se vidi kako se to ne opravdava sadašnjim iskustvima u ophođenju sa Židovima, nego samo vjerskim spisima i povijesnim događajima. Svi se oni vraćaju još na sukob muslimana i Židova u doba stvaranja islama. Mnogi muslimani dakle sve do danas prošlost projiciraju u današnjicu. Mogu tvrditi kako su današnji Židovi potomci onih koji su se borili protiv proroka Muhameda i muslimana. To objašnjava parole kao što su "Oh, vi Židovi, vojska Muhameda će vas istisnuti!" koja se čula i kod nedavnih prosvjeda zbog sukoba u Pojasu Gaze i u islamskom svijetu i u Europi.

U Kuranu ima stihova koji muslimane upućuju da se odnose prema Židovima kao prema braći. Ima i drugih mjesta u kojima se muslimane poziva da se bore protiv Židova. Iako ti dijelovi pripadaju u posve određeni kontekst (takozvane 'Prilike otkrivenja') i otvoreni su za različita tumačenja, oni koji njima žele opravdati svoju mržnju protiv Židova tvrde kako vrijede u svako doba i u svakoj prilici.

Legenda o svjetskoj vladavini Židova

Tijekom povijesti islama i stoljećima prije šoe, bilo je vremena kad se Židovima postavljao izbor ili da prijeđu na islam ili će biti pogubljeni. U najboljem slučaju su od onda morali plaćati porez za zaštitu (džizja), a dovoljno novca za to su naravno mogli imati samo gospodarski uspješni Židovi.

Među faktorima koji oduvijek potpiruju antisemitizam je i nedostatak napretka u većinom muslimanskim zemljama kako u industriji, tako i u tehnološkom napretku. Taj neuspjeh se opravdava tvrdnjom kako Židovi dominiraju svjetskim gospodarskim poretkom.

Borba protiv antisemitizma čini nužnim sučeljavanje sa svim takvim negativnim pričama. A vjerski spisi se konačno moraju tumačiti u njihovom povijesnom i prostornom kontekstu.