1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Jugoslavija

Jugoslavija je zemlja u jugoistočnoj Europi kojia je postojala od 1918. do 2003.

Iz Jugoslavije je proizišlo nekoliko samostalnih država: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Kosovo.

Više članaka