نگاهى به وضعيت مطبوعات در آلمان | جهان | DW | 06.09.2004
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

نگاهى به وضعيت مطبوعات در آلمان

اتحاديه ی جهانی مطبوعات در گزارش خود تعداد خوانندگان روزنامه در سراسر جهان را يک ميليارد نفر می داند. اما براساس همان گزارش تيراژ روزنامه ها در سال ۲۰۰۴ پس رفت داشته است. با اين وجود بنگاههای نشر روزنامه برای نوآوری و طرحهای تازه از خود آمادگی های بيشتری نشان می دهند تا از اين راه خوانندگان بيشتری را جذب کنند.

default

از سوی ديگر، روزنامه های رايگان به گونه ای چشمگير در حال پيشروی هستند. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۳ ميلادی تعداد آنها ۱۶ درصد افزايش يافته و در اين ميان سايتهای اينترنتی ان روزنامه ها نيز دو برابر شده اند.

اما روزنامه های معروفی چون Frankfruter Allgemeine Zeitung و يا Süddeutsche Zeitung که در سطح جهان معتبر هستند، در پيوند با مجموع تيراژ روزانه هايشان، روزنامه هايی کوچک به شمار می آيند. زيرا سهم آنها در بازار ۲۶ ميليون نسخه ای تنها ۱ مميز ۳ درصد و ۲ و نيم درصد است. بدينگونه روزنامه های محلی بر بازار فروش حاکمند. اين روزنامه ها اگرچه ظاهرا کوچکند، اما در واقع در پيوند با رشد در رديف غولهای رسانه ای بشمار می روند.

در آلمان تعداد ۳۵۰ روزنامه وجود دارند که روزانه منتشر می شوند. بيشتر روزنامه های محلی و منطقه ای در آلمان از سنتی دیرينه برخودارند و از آنجا که در ميان مردم محل و منطقه نفوذ دارند، انحصار اطلاعات را نيز در اختيار دارند. اما از سوی ديگر بسياری از همين روزنامه های محلی نيز برای ادامه ی حيات خود تلاش سختی می کنند. آنها هم مجبور شده اند همچون روزنامه های بزرگ و سرتاسری از تعداد همکاران خود بکاهند.

بسياری از دفترهای روزنامه های محلی تعطيل شده اند و کارمندان زيادی نيز کار خود را از دست داده اند. با آنکه در سال ۲۰۰۴ ميلادی فروش رسانه های چاپی در آلمان بازهم کاهش داشته است، دست اندرکاران از رفع بحران سخن می گويند و انتظار می رود با فروش بيشتر، درآمد بيشتری به دست آورند.

اما در اين ميان برخی از بنگاههای نشر روزنامه در انديشه ی فروش شرکت خود هستند و از سوی ديگر فشار می آورند تا سياست قانون ادغام شرکتها تعديل گردد. کارشناسان بر آن هستند که تعديل قانون ادغام به سود بنگاههای انتشاراتی بزرگ خواهد بود. در اين صورت روزنامه های بزرگی چون Frankfruter Allgemeine Zeitung و Süddeutsche Zeitung می توانند با روزنامه هايی که در رديف برندگان هستند، شريک شوند.

صاحبان روزنامه ها امروزه اغلب کسانی هستند که پس از پايان جنگ جهانی دوم امتياز روزنامه را از ارتش متفقين دريافت کرده بودند.

پرويز حمزوى

 • تاریخ 06.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A57n
 • تاریخ 06.09.2004
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A57n
ADVERTISEMENT