مراحل پايانى تصويب قوانين اصلاحى در آلمان | جهان | DW | 19.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

مراحل پايانى تصويب قوانين اصلاحى در آلمان

با توافق و سازشى كه ميان دولت فدرال و ايالت ها، ميان دو حزب حاكم ائتلافى و احزاب اپوزيسيون صورت گرفته، راه براى رونق اقتصادى هموار شده است. اين درست است كه ماليات ها به آن صورت اوليه كاهش نيافتند و بازار كار آلمان آنچنان انعطاف پذير نخواهد بود كه جامعه را از ژرفاى ركود بيرون كشانده و به قله رونق اقتصادى بكشاند، ولى اين توافق ها موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادى را از ميان خواهند برد.

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان پس از جلسه هيئت ميانجيگرى

گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان پس از جلسه هيئت ميانجيگرى

برنامه اصلاحات اجتماعى و اقتصادى آلمان نشيب و فرازهاى بسيارى را از سر گذراند. پس از آنكه هيأت ميانجيگرى مجلس نمايندگان آلمان و مجلس شوراى ايالتى با مجموعه اى از توافق ها راه اصلاحات را هموار ساخت، در پذيرش اين طرح هاى اقتصادى ديگر ترديدى باقى نمانده بود. تنها اين مسئله باقى بود كه آيا نمايندگان دو حزب ائتلافى سبزها و سوسيال دمكرات ها يكپارچه به اين اصلاحات رأى مثبت خواهند داد يا خير.

ولى اين مسئله ديگر مشخص شده است. گرهارد شرودر، صدراعظم آلمان در يك مورد مهم از اصلاحاتش نمى تواند روى اكثريت مطلق در صوفوف خود حساب كند. البته اين امر نه تغييرى در قوانين اصلاحى مورد مناقشه ايجاد خواهد كرد و نه در موقعيت حقوقى صدراعظم خللى وارد خواهد ساخت. ولى مقصر خود صدراعظم است. او خود در آستانه تصويب اين اصلاحات شرط را روى رأى اكثريت در صفوف خود گذارده بود و اميدوار بود كه بدين گونه شورشيان درون دو حزب خودى را به نوعى تربيت كند.

ولى شرودر بايد با اين مسئله كنار بيايد. او در بده و بستان ها بسيار سختگير است. وى در عين حال كه يك پراگماتيست نيز هست، بخوبى مى داند كه در تناسب نيرويى كه در ايالت ها و به تبع در مجلس شوراى ايالت ها براى برنامه اصلاحى اش وجود دارد، راه حلى غير از اين وجود نداشته است. اگر او به خواست دمكرات مسيحى ها گردن نمى نهاد، شايد تمامى پروژه اصلاحات را قربانى مى كرد. ولى نيروى اپوزيسيون نيز در بسيارى موارد اصلاحى كه در آغاز از سوى دولت پيشنهاد شده بودند، ولى بعدا از سوى دو حزب ائتلافى دولت تغيير يافته بودند، رأى مثبت داد.

بهرصورت، با توافق و سازشى كه ميان دولت فدرال و ايالت ها، ميان دو حزب حاكم ائتلافى و احزاب اپوزيسيون صورت گرفته، راه براى رونق اقتصادى هموار شده است. اين درست است كه ماليات ها به آن صورت اوليه كاهش نيافتند و بازار كار آلمان آنچنان انعطاف پذير نخواهد بود كه جامعه را از ژرفاى ركود بيرون كشانده و به قله رونق اقتصادى بكشاند، ولى اين توافق ها موانع موجود بر سر راه رونق اقتصادى را از ميان خواهند برد.

 • تاریخ 19.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A59f

مطالب مرتبط

 • تاریخ 19.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A59f
ADVERTISEMENT