1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

زبان مادری

زبان مادری، نخستین زبانی است که کودک با آن سخن گفتن را می‌آموزد. دانشمندان حوزه‌ی زبان‌شناسی آن‌ را "زبان اول" می‌نامند. ایران کشوری است با اقوام و زبان‌های قومی و بومی گوناگون.

در اصل ۱۵ قانون اساسی ایران آمده است: «استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است.» اما بخشی از این اصل که به "تدریس ادبیات آن‌ها در کنار زبان فارسی" اشاره دارد، ۳۵ سال پس از انقلاب هم هنوز اجرایی نشده است. در این صفحه مجموعه‌ای از نوشته‌ها و گزارش‌های تصویری و شنیداری را درباره وضعیت زبان مادری در ایران و دیگر کشورهای جهان و برنامه‌های دولت ایران در راستای پیاده کردن کامل اصل ۱۵ قانون اساسی برای شما تهیه کرده‌ایم.

نمایش مقاله‌های بیشتر