روز جهانى مهاجرت و برخورد به اين مسئله جهانگير | جهان | DW | 18.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

روز جهانى مهاجرت و برخورد به اين مسئله جهانگير

بيش از ۱۸۰ ميليون مهاجر در سراسر جهان پراكنده اند. پديده مهاجرت در دوران كنونى ابعادى وسيع يافته است. سازمان ملل متحد سرانجام بعد از بررسى هاى فراوان حاضر به قبول كنوانسيونى براى تامين حقوق مهاجران جهان شد.

default

موضوع هايى چون پناهنده، مهاجر و شرايط آنها در بسيارى از كشورهاى جهان به صورت تابو درآمده و برخوردى علمى و منطقى با اين پديده نمى شود. بحث ها در اين مورد با خشونت توام گرديده. شعار مى دهند كه با هجوم مهاجران زندگى اقتصادى فلج شده، يا اين كه مهاجران باعث افزايش جرم و جنايت و قانون شكنى در جامعه شده اند. اين گونه تهمت هاى بى پشتوانه نشان دهنده ترس از غريب و غريبه است. كسانى را كه نمى شناسيم و پيشينه شان براىمان روشن نيست، موجب ترس ما مى شوند. اما فقط افراد ناشناس نيستند كه ما را به هراس وامى دارند، بلكه هر پديده جديدى مثلا در زمينه تكنيك و علم نيز موجب ترس مردم مى شود. انسان ها تمايل به حفظ شرايط موجود را دارند و تغيير برايشان سخت است.

اما واقعيت جهان نشان از تغييراتى دائمى مى دهد. در جهان همه چيز در حال تغييرى دائمى ست. و مهاجرت انسان ها به مناطق ديگر را هم بايد در در همين چارچوب بررسى كرد، زيرا مهاجرت بخشى از وجود انسان اجتماعى ست. مهاجرت به اندازه خود انسان قديمى ست. و چه بعضى ها بخواهند يا نخواهند، هيچگونه پيشرفت روحى و اجتماعى را بدون پديده مهاجرت نمى توان متصور شد. هر جامعه اى كه حاضر نباشد ايده هاى جديد را بپذيرد، دير يا زود، محكوم به نابودى ست. جوامع تغيير مى يابند و از درونشان جوامع ديگرى پديد مى آيند. در اين عرصه از برخورد نظرات گوناگون ميان آنچه بوده و آنچه عرضه مى شود، نظرات و شيوه تفكر جديدى حاصل مى گردد، پاى مى گيرد و نهادينه مى شود و باز مردم به همين نظرات جديد پايبند مى شوند و فكر مى كنند كه اين تفكرات ديرينه و ازلى بوده اند و هيچگاه تغيير نخواهند كرد.
اين روند تغيير و درهم آميزى افكار و زبان هاى گوناگون را مى توان در رابطه با هر پيشينه فرهنگى و تاريخى و مثلا در تاريخ و زبان آلمانى نيز به وضوح ديد.

اما تفاوت مهاجرت در گذشته و حال، در بعد جهانى آن است. امروزه پديده مهاجرت به سراسر جهان كشيده شده و اين درهم آميزى فرهنگى در سراسر جهان ديده مى شود. ديگر مهاجران ضرورتى براى زندگى در كشورهاى هم مرز با منطقه قديمى زندگى شان ندارند و به خاطر تسهيلات موجود، مى توانند به سراسر جهان بروند.

امروزه ۱۸۰ ميليون مهاجر در سراسر جهان پراكنده اند. آنها وزنه اى هستند كه ديگر نمى توان ناديده گرفت. از اين درهم آميختگى فرهنگى و زبانى مى توان استفاده كرد و به تغيير ساختار فكرى واجتماعى يارى رساند، اما بايد به مسائل و مشكلات مهاجران نيز توجه كرد. بايد آنها را جدى گرفت، تا از اين طريق جلوى برخورد هاى خشونت بار در اجتماع گرفته شود و محيطى آرام و انسانى براى زندگى در كنار هم پديد آيد.

 • تاریخ 18.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5YI
 • تاریخ 18.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5YI
ADVERTISEMENT