1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
Themenheader Erster Weltkrieg

جنگ جهانی اول

موضوع

پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جمهوری وایمار، نخستین تلاش در راه دمکراسی در آلمان

پرش از قسمت گزارش و تحلیل

گزارش و تحلیل

پرش از قسمت نقد و نظر

نقد و نظر

۵۰ سالگی زانوزدنی که تاریخی شد

حبیب حسینی‌فرد