1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

جنگ جهانی اول

پایان جنگ جهانی اول و تأسیس جمهوری وایمار، نخستین تلاش در راه دمکراسی در آلمان

صد سال از پایان جنگ جهانی اول می‌گذرد. این جنگ یکی از مهم‌ترین رویدادهای تاثیرگذار قرن بیستم بود که قربانیان پرشمار گرفت و ویرانی‌های گسترده بر جای گذاشت؛ نظم جهان را تغییر داد و مرزهای جغرافیایی جدید کشید و دنیا را آبستن کشمکش‌های تازه آینده کرد. در نتیجه‌ی این جنگ سه انقلاب روی داد و چهار امپراتوری فروپاشیدند با آخرین روزهای جنگ جهانی اول، انقلاب آلمان همراه شد که به عمر نظام قیصری در این کشور پایان داد. نتیجه انقلاب تاسیس جمهوری وایمار بود که در تاریخ به عنوان نخستین تلاش در راه دمکراسی در آلمان ثبت شده است. در سالگرد صدمین سال پایان جنگ جهانی اول نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها، نه تنها در اروپا بلکه در سراسر جهان، به زمینه‌های بروز‌، چگونگی انجام و پایان این جنگ، تاثیرات آن بر عرصه‌های گوناگون زندگی بشر و درس‌هایی می‌پردازند که از آن می‌توان برای قرن بیست و یکم آموخت.

نمایش مقاله‌های بیشتر