رآى گيرى مجلس نمايندگان آلمان در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا | جهان | DW | 12.05.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

رآى گيرى مجلس نمايندگان آلمان در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا

يكى از موضوعات اصلى تفسيرهاى امروز روزنامه هاى آلمان مباحثات و رآى گيرى در مجلس نمايندگان آلمان در مورد قانون اساسى مشترك كشورهاى عضو اتحاديه اروپا است.

default

روزنامه» برلينر تسايتونگ« (Berliner Zeitung) چاپ برلين در اينباره چنين اظهار نظر كرده است: دولت و احزاب بزرگ آلمان قصد دارند در رابطه با رآى گيرى در مورد قانون اساسى اتحاديه اروپا در پارلمان از هر كار پر مخاطره جلوگيرى كنند. از نظر اصل و محتواى قضيه حق با آنها است، زيرا اتحاديه اروپا براى آنكه از هم پاشيده نشود احتياج به پيشرفت ملموس دارد. قانون اساسى مشترك اروپا يكى از گامهاى اوليه و مهم در اين راه بشمار ميرود. مضاف بر آن اين قانون اساسى وظيفه دارد كه روندى را برگرداند كه تا كنون باعث شهرت نيكى براى اتحاديه نبوده، و اين كار اينست كه براى اولين بار در جريان همبستگى بيشتر كشورهاى عضو نظارت دمكراتيك بر امور تضعيف نميشود، بلكه بر عكس تقويت ميشود. ولى موافقين قانون اساسى اروپا در برلين و بروكسل نتوانسته اندمنافع اتحاديه اروپا و قانون اساسى آنرابطور قانع كننده به مردم اين كشورها تفهيم كنند.

روزنامه »باديشه نويسته ناخريشتن« (Badische Neueste Nachhrichten) چاپ شهر كارلسروهه در همين مقوله چنين آورده است:
اگر كوچكترين اثرى از سلب قدرت از تك تك دولتهاى عضو در متن قانون اساسى مشترك اروپا وجود ميداشت، هيچيك از سران و رهبران ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا و مخصوصآ نخست وزير انگلستان تونى بلر و رئيس جمهور فرانسه ژاك شيراك با آن موافقت نميكردند.
هر كس كه با اين قانون اساسى مخالفت كند بايد بداند كه قانون و قراردادى بهتر از اين كه هست نميتوان تنظيم كرد، زيرا در متن فعلى همه جنبه هاى لازم امر در نظر گرفته و بر سر آن توافق حاصل شده است.

 • تاریخ 12.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5kT
 • تاریخ 12.05.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A5kT
ADVERTISEMENT