جايزه بين المللى كارل شهر آخن آلمان | جهان | DW | 14.12.2003
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

جهان

جايزه بين المللى كارل شهر آخن آلمان

جايزه بين المللى كارل شهر آخن آلمان سال ميلادى آينده به رئيس پارلمان اروپا پت كوكس از ايرلند اعطاء خواهد شد

پت كوكس، رئيس پارلمان اروپا

پت كوكس، رئيس پارلمان اروپا

سخنگوى مجمع عالى انتخاب كننده برندگان جايزه كارل در شهر آخن آلمان اظهار داشت كه بااعطاى اين جايزه به كوكس مساعى رئيس نهادى در اروپا مورد ستايش قرار ميگيرد كه با تكيه بر مشروعيت خود زيرا كه تنها مرجع و نهادى در اتحاديه اروپاست كه نمايندگان آن در انتخابات مبتنى بر موازين دمكراسى، از طرف مردم بطور مستقيم انتخاب ميشوند،عماد اين هم پيوندى است و همين پارلمان اروپا نيز بنحوى تعيين كننده باعث پويائى و ايجاد تسريعى درگسترش اتحاديه اروپا شد. جايزه كارك شهر آخن آلمان به ارزش پنج هزار يورو درروز بيستم ماه مه سال دوهزارو چهار ميلادى به برنده آن اعطاء خواهد شد.شهردارشهر آخن آلمان رئيس پارلمان اروپا كوكس را يك اروپائى تمام عيارو از جان و دل خوانده و گفت با اعطاى اين جايزه مهم به وى از مساعى شخصيتى تجليل بعمل مى آيد كه نقشى بسزا درگسترش آتى اتحاديه اروپا ايفاء كرد

وى كه ۵۱ ساله است سال ۱۹۸۹ براى اولين بار بعنوان نماينده پارلمان اروپا انتخاب شد و وى كه عضو فراكسيون ليبرالهاى اين پارلمان است از سال دو هزار و دو ميلادى عهده دار رياست آن شد. وى شهرت خود را از جمله مديون انتقاد شديد در سال ۱۹۹۸ از فساد و رويه غلط كميسيون اتحاديه اروپا در دوران رياست ژاك سانتر است. وى يكى از هواداران سرسخت گسترش اتحاديه اروپاست و از ماه آوريل سال ميلادى جارى نمايندگان مجالس ده كشور اروپائى كه قرار است در آينده نزديك به عضويت اتحاديه اروپا درآيند، همكارى خود را با نمايندگان دول عضو در كميسيونهاى پارلمان اروپا آغاز كردند.كوكس كه پدرش ساعت ساز بود ، قبل از انتخاب در پارلمان اروپا بعنوان روزنامه نگار واستاد رشته اقتصاد در دانشگاه كار ميكرد و سپس از سال ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶ بعنوان مجرى يكى از برنامه هاى تلويزيونى ايرلند درباره اوضاع سياسى ، شهرت فراوان كسب كرد

جايزه كارل از سال ۱۹۵۰ به شخصيت هائى اعطاء ميشود كه در زمينه هم پيوندى و يگانگى اروپا تلاش كردند و از ميان كسانيكه تاكنون موفق بدريافت اين جايزه مهم شدند ، ميتوان از جمله از والرى ژيسكار دستن ، رئيس جمهورى سابق فرانسه ، دو صدراعظم پيشين آلمان كنراد آدنائر وهلموت كل، خوان كارلوس پادشاه اسپانيا و بيل كلينتون رئيس جمهور پيشين ايالات متحده آمريكا نام برد

 • تاریخ 14.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A59i
 • تاریخ 14.12.2003
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A59i