1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله
عکس: BilderBox

تابعیت آلمان - مهاجران در آلمان • مجموعه نوشته‌ها

۱۳۸۹ مرداد ۸, جمعه
https://www.dw.com/fa-ir/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87%D9%87%D8%A7/a-4001515
برای کسب تابعیت آلمان پیش‌شرط‌هایی وجود دارد. یکی از این پیش شرط‌ها، داشتن حداقل اطلاعات درباره‌ی این کشور است. این اطلاعات در ۳۱۰ پرسش گردآوری شده‌‌اند که متقاضی تابعیت، باید به آن‌ها پاسخ دهد. برای آگاهی از وضیت مهاجران در آلمان و شرایط پذیرش مهاجر، این مجموعه نوشته‌ها را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم:
پرش از قسمت گزارش روز

گزارش روز

علی باقری، مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای

ایران در صورت خروج آمریکا از توافق هسته‌ای "غرامت می‌خواهد"

پرش از قسمت تازه‌ترین گزارش‌های دویچه وله
بازگشت به صفحه اصلی