ادامه ديدارهاى دورمقدماتى جام جهانى ۲۰۰۶ در منطقه اروپا | ورزش | DW | 08.09.2005
 1. Inhalt
 2. Navigation
 3. Weitere Inhalte
 4. Metanavigation
 5. Suche
 6. Choose from 30 Languages

ورزش

ادامه ديدارهاى دورمقدماتى جام جهانى ۲۰۰۶ در منطقه اروپا

درراه انتخاب وحضور نمايندگان فوتبال اروپا بتعداد ۱۳ تيم درپيكارهاى جام جهانى فوتبال درسال آينده درآلمان، اين بار تيمهاى شركت كننده دردور مقدماتى در هشت گروه گوناگون تعداد ۲۴ بازى ديگر راپشت سرگذاشتند.

بكن بائر” دركنار ”پله” و عروسك پيكارهارئ جام جهانى ۲۰۰۶

بكن بائر” دركنار ”پله” و عروسك پيكارهارئ جام جهانى ۲۰۰۶

درديدارهاى گروه يك، همانطور كه انتظار ميرفت، هلند تيم پرسابقه اروپادرخانه خود دربرابر تيم گمنام”آندورا” مشكلى نداشت وبا برد ۴برهيچ ، بازهم واين بار پس ۱۰ بازى خودرا دررده اول جدول امتيازات جاى داد. جمهورى چك در ديگر بازى ديشب دربرابر ارمنستان ۴بر۱ موفق بود وخودرا دررده دوم ويك بازى بيشتر قبل از رومانى دررده دوم گروه جاى داد.

درگروه ۲، تيم ملى اوكراين كه انتخاب و حضورش درجام جهانى از قبل مسلم شده است ،اين باردرزمين خود پيروزى را بانتيجه ۱برهيچ به تركيه واگذاركرد وبازهم در رده اول گروه باقى ماند. درحاليكه تركيه با ۲ امتياز بيشتر نسبت به يونان در دنبال برد از قزاقستان ودانمارك با شكست گرجستان با نتيجه ۲برهيچ هريك از شانس انتخاب از اين گروه هنوز برخوردارند

درگروه سوم پرتغال بابيشترين امتيازات بدست آمده تاكنون اين بار درزمين روسيه به نتيجه بهترى جز مساوى بدون گل نرسيدوبازهم تيم اول گروه باقى ماند. بهمين گونه اسلواكى پس از مساوى۱بر۱ با تيم لتونى، بترتيب تيمهاى دوم وسوم اين گروه بوده وهريك با شانس انتخاب روبرو هستند.

درگروه چهارم درحال حاضر سوئيس پس ازبرد ۳بر۱ از قبرس پيشتاز جدول امتيازات است. تيم نامدار فرانسه با موفقيت تنها ۱برهيچ در زمين ايرلند با گل “ هانرى” هم امتياز با سوئيس وبعلت تفاضل گلهاى نامناسب تر دررده دوم گروه قبل از اسرائيل كه ۲برهيچ درمقابل جزاير فاروئه موفق بود، با همين مقدار امتيازت جاى داد. هريك از سه تيم وهمچنين ايرلند از شانس انتخاب از اين گروه برخورداراند.

درادامه پيكارهاى دورمقدماتى جام جهانى ۲۰۰۶ درمنطقه اروپا تيم ملى ايتاليا در گروه پنجم درزمين روسيه سفيد بدون مشكل ۴بر۱ موفق بود واينك به تنهائى پيشتاز اين گروه است. درحاليكه نروژ در رده دوم جدول درزمين خود دور ازانتظار پيروزى را با نتيجه ۲برهيچ به اسكاتلند واگذاركرد وفرصت بس مناسبى رابخاطر بهبود موقعيت خود از دست داد. اسلوونى نيز با مساوى بدون گل با تيم گمنام مولداوى بازهم تيم سوم اين گروه است.

لهستان درگروه ششم باوجود مساوى بدون گل با تيم ولز، بازهم درصدر جدول امتيازات اين گروه جاى ميگيرد. درحاليكه دور از انتظار تيم پرسابقه انگلستان در زمين ايرلند شمالى ۱برهيچ تن بشكست داد وشانس بس مناسبى را بخاطر كسب سه امتياز از دست داد، اما بازهم تيم دوم اين گروه باقى ميماند.اتريش با مساوى بدون گل از شانس انتخاب بدور است.

درگروه هفتم رقابت اسپانيا با “سربستان_ مونته نگرو” بخاطر پيشتازى گروه ، اين بار با كسب مساوى ۱بر۱ مساوى بنفع طرفين بدون نتيجه ماندوبدينگونه اين دو تيم بترتيب دو تيم پيشتاز اين گروه اند.”بوسنى هرزه گوين نيز بعنوان تيم سوم گروه، كم وبيش با شانس انتخاب روبروست. درگروه هشتم اما سوئد اين بارباشكست مجارستان با نتيجه ۱برهيچ در زمين اين تيم ، بر كروآسى در دنبال مساوى اين تيم درخانه مالت، پيشى گرفت . مجارستان پس از اين شكست، بازهم دررده سوم، امااينك با۷ امتياز اختلاف با دوتيم صدر اين گروه فاصله ميگيرد.

 • تاریخ 08.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6v7
 • تاریخ 08.09.2005
 • چاپ چاپ مطلب
 • لینک کوتاه شده https://p.dw.com/p/A6v7