گفتگو با طالبان؛ موضوع اصلي کنفرانس لندن | افغانستان | DW | 17.01.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

گفتگو با طالبان؛ موضوع اصلي کنفرانس لندن

حکومت افغانستان ميگويد طرح مصالحه با طالبان در کنار مسالهي انتقال مسووليت به دولت افغانستان، مضوع اصلي کنفرانس لندن است.

default

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهور کرزي امروز گفت که امريکا و بريتانيا از طرح مصالحهي دولت افغانستان با طالبان در کنفرانس لندن، حمايت کرده اند.

عمر در رابطه به گفتگوهايي که هالبروک با رييس جمهور کرزي داشته، گفت: "آقاي هالبروک حمايت دولت امريکا را از طرح مصالحهي رييس جمهور افغانستان اعلام کرد".

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

وحیدعمر، سخنگوی حامدکرزی

به گفتهي عمر، ديويد ميليبند، وزير خارجهي بريتانيا که به افغانستان سفر کرده است، نيز حمايت "بلاقيد و شرط" حکومتاش را از اين طرح بيان داشت.

بريتانيا قبل از اين نيز با پيشنهاد يک طرح پنج مادهاي، خواهان ادغام طالبان به دولت شده بود.

هرچند سخنگوي رييس جمهور از بيان هرگونه جزييات اين طرح خودداري کرد، اما گفت که مذاکره در سطوح مختلف از افراد عادي طالبان گرفته تا رهبري آنها صورت ميگيرد.

وحيدعمر افزود: "با تمام کساني که علاقمند باشند که دوباره بيايند زندگي صلح آميز بکنند، در تمام سطوح، وقتي که برنامه معرفي خواهد شد، برنامهي مذاکره و ادغام مجدد، خواهد يافتيد که مذاکره در چند سطح خواهد شد. در سطح سياسي، در سطح ولايات، حتا در سطح محلات با کساني که بسيار در سطح پايين هستند، با قوماندانهاي عادي و در سطح رهبري".

با آن که چند سال است که حکومت افغانستان از مذاکره با طالبان سخن ميگويند، اما طالبان تاهنوز هرگونه مذاکره با دولت افغانستان را منوط به بيرون شدن نيروهاي خارجي از افغانستان کرده اند.

Pakistan Taliban in Bara töten zwei Kriminelle

تاهنوز براي مردم روشن نشده است که دولت با کيها و در چه سطحي مذاکره نموده است. سخنگوي رييس جمهور کرزي ميگويد "تماسهايي" با طالبان وجود داشته، اما از توضيح آن خودداري ميکند.

در همين حال، سخنگوي رييس جمهور کرزي تلاشهايي که در گذشته براي مصالحه با طالبان صورت گرفته، را داراي اشتباهاتي ميداند که اين بار، اصلاح خواهد شد.

به گفتهي وحيد عمر، عدم تضمين امنيت، عدم تامين معيشت و زمينهي کار، از اشتباهات دولت در چند سال گذشته در رابطه به روند مصالحه با طالبان بوده است.

وحيد عمر افزود: "مهم اين است که اين بار، در اين طرحي که ساخته شده، اشتباهاتي را که در گذشته کرديم در رابطه به مصالحه و ادغام مجدد، که يک برنامه را آغاز کرديم، اما به کساني که ميپيوستند به زندگي عادي و ميخواستند دوباره به زندگي عادي خود ادامه بدهند، شرايط زندگي را براي شان درست آماده نکرديم".

Pakistan Taliban Station in Mata Swat Board Schild

به گفتهي وي، اين بار برنامهي "همه جانبه" که در برگيرندهي مجموع اين مسايل است، در نظر گرفته شده است.

به باور تحليلگران، دولت براي وادار کردن طالبان به مصالحه، امتيازهايي را به اين گروه قايل خواهد شد. به باور تحليلگران، در شرايطي که دولت افغانستان به شهروندان پيرو قانون خود خدمات را ارايه کرده نميتواند و همچنان امنيت جاني و شغلي را تضمين کرده نميتواند، چنين نويدي به طالبان، ميتواند نوعي امتياز دهي به شمار رود.

در همين حال، هرچند سخنگوي رييس جمهور ابراز اميدواري ميکند که اين يک "نويد کلان" براي مردم در رابطه به مصالحه با طالبان باشد، اما تاهنوز در رابطه به چگونگي مصالحه با طالبان، نظرهاي مردم جمع آوري نشده و حتا با نمايندگان مردم در پارلمان کشور نيز بحث نشده است.

از سوي ديگر، در هفتهي گذشته نشستي در ابوظبي امارات متحدهي عربي داير گرديد که تلاش براي وادار کردن طالبان به پذيرش مصالحه تعبير گرديد. هرچند سخنگوي رييس جمهور اين مساله را رد ميکند، اما کشورهاي عربي در گذشته نيز تمايلي براي بازگرداندن طالبان به صحنهي قدرت داشته اند.

با اين حال، سخنگوي رييس جمهور ميگويد که موضوع کشيدن نام سران طالبان از ليست سياه شوراي امنيت ملل متحد، در کنفرانس لندن مطرح نخواهد شد.

اين درحالي است که هنوز کابينهي جديد تکميل نگرديده و از گفتههاي سخنگوي رييس جمهور و تعطيل شدن پارلمان معلوم ميشود که يازده وزير باقي ماندهي کابينه، تا اول ماه حوت به پارلمان معرفي نخواهند شد. حکومت رد شدن ده وزير کابينه از سوي مجلس را باعث تاسف، اما براساس قانون از صلاحيتهاي پارلمان ميداند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر

مطالب مرتبط

آگهی