1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

طالبان

مطالب

طالبان عمده‌ترین گروه شورشی در افغانستان بود که از سال ۲۰۰۱ به بعد علیه حکومت افغانستان و نیروهای بین‌المللی زیر رهبری امریکا جنگید و در آگست ۲۰۲۱ برای بار دوم به قدرت رسید.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها

نمایش مطالب بیشتر
عبور از قسمت مطالب برگزیده دویچه وله

مطالب برگزیده دویچه وله

عبور از قسمت دیدگاه

دیدگاه