کنفرانس پاريس پل تفاهم با همسايگان وکشورهاي منطقه درمورد امنيت افغانستان | افغانستان | DW | 13.12.2008
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

کنفرانس پاريس پل تفاهم با همسايگان وکشورهاي منطقه درمورد امنيت افغانستان

به روز يک شنبه مقامات بلند پايهء افغانستان، کشورهاي همسايه اش و قدرتهاي بزرگ جهاني درپاريس روي بيرون رفت ازوضع نابسامان جاري درافغانستان، کشورجنگزده اي که فکرمي شود دچاربحران دايمي شده است، اجلاس مي کنند.

ازکشورهای همسایه و منطقه تقاضا می شود تا به افغانستان دربخش دردست گرفتن کنترول اوضاع کمک بکنند

ازکشورهای همسایه و منطقه تقاضا می شود تا به افغانستان دربخش دردست گرفتن کنترول اوضاع کمک بکنند

مقامات فرانسوي گفته است که هدف اين همايش ترغيب کشورهاي همسايهء افغانستان ، به ويژه پاکستان وايران جهت کمک به حکومت افغانستان براي دردست گرفتن کنترول اوضاع مي باشد.

همچنان اين مذاکرات مي کوشد تا زمينه اي به وجود آيد که اين کشورها منازعات ذات البيني شان را حل بکنند.

دراين کنفرانس شاه محمود قريشي وزيرخارجه پاکستان، با آنند شرما معين وزارت خارجه هند درمورد مدعيات حادثهء تروريستي درمومبي به مذاکره خواهند پرداخت.

ازجانب ايالات متحده امريکا دراين کنفرانس ، ريچارد بوچر معين وزارت خارجه آن کشور ، با منوچهرمتکي وزيرخارجه کشورمتخاصم ايران، درامتداد يک ميز قرارخواهند گرفت.

روابط ايران و فرانسه دراين هفته ، پس ازآنکه نيکولاس سارکوزي رئيس جمهور فرانسه تهران را به خاطر تهديدش عليه اسراييل مورد انتقاد قرار داد ، خرابترگرديده است، اما با اينهم ديده مي شود که دوکشورحاضراند روي مسائل منطقوي مذاکره بکنند.

اريک شواليه، سخنگوي وزارت خارجه فرانسه گفته است:" موضوع کارکردن مشترک مشخصاً روي همکاريهاي منطقوي است. چه اين همکاريها روي مسائل وسيع سياسي باشند ويا مسائل امنيتي واقتصادي ".

فرانسه به حيث کشورميزبان، درعين زمان اين کنفرانس را تداوم همايش ماه جون درپاريس مي داند که درآن کشورهاي شرکت کننده وعده 20 مليارد يورو کمک به افغانستان کرده اند.

مقامات فرانسوی درعین زمان این کنفرانس را تداوم کنفرانس بین المللی ماه جون درپاریس می دانند که به افغانستان وعده یک کمک 20 ملیارد یورو ای دارد

مقامات فرانسوی درعین زمان این کنفرانس را تداوم کنفرانس بین المللی ماه جون درپاریس می دانند که به افغانستان وعده یک کمک 20 ملیارد یورو ای دارد

کنفرانس همچنان مي خواهد تا افغانها را که اکنون با 70000 سربازشان عليه شورشيان طالب والقاعده همراه با نيروهاي بين المللي وناتو مي جنگند، ترغيب بکند که نقش بيشتري دراين زمينه برعهده بگيرند.

بسياري گروههاي شورشي ضد حکومت افغانستان وضدسربازان بين المللي، درپاکستان پايگاههاي مصووني دارند. همچنان گفته مي شود که ايران به برخي ازاين گروهها اسلحه مي دهد.کنفرانس مي کوشد تا همسايگان را متقاعد بسازد که به اين نقل وانتقالات پايان بدهند.

مقامات فرانسوي مي کوشند با اين کنفرانس توقعات زيادي را دامن نزنند. آنها براين نظراند که کارهايي دربخش سياسي دراين کنفرانس صورت خواهد گرفت، لاکن همه منتظراند تا باراک اوباما رئيس جمهور منتخب ايالات متحده امريکا در20 ام ماه جنوري رسماً اداره امور را دردست گيرد.

اوباما درجريان مبارزات انتخاباتي اش گفته بود که تعداد سربازان آن کشور را درعراق کاهش مي دهد وسربازان بيشتر درخط جبهه به افغانستان مي فرستد. لاکن تفصيل اين سياست وي تا اکنون ارائه نشده است.

بنابه اظهار برنارد کوشنر وزيرخارجه فرانسه اين کنفرانس درتمام طول روزيک شنبه، دربسته خواهد بود. کنفرانس درمنطقه " لاسلي سان کلود" واقع درحومه غربي پاريس برگزازمي شود.

دراين کنفرانس برعلاوه افغانستان ، همسايگان بلافصلش مانند چين، ايران، پاکستان ، تاجيکستان ، ازبيکستان ، ترکمنستان ، همچنان قدرتهاي منطقوي مانند هند واعضاي پروزنهء شوراي امنيت سازمان ملل متحد مانند ايالات متحده امريکا ، بريتانيا وروسيه نيز شرکت مي کنند.

همچنان اعضاي کشورهاي گروه (8) مانند ايتاليا وآلمان که درافغانستان سرباز دارند، دراين کنفرانس شرکت مي ورزند.

علاوه براينها، کاي آيده نماينده ويژه ملل متحد براي افغانستان، خاويرسولانا متصدي سياست خارجي اتحاديه اروپا و بنيتا فيريرو والدنرکميسارروابط خارجي اتحاديه اروپا نيزدراين کنفرانس شرکت دارند.

اين گروه دروزارت خارجه فرانسه همراه با نمايندگان آسترليا، هالند، جاپان، قزاقستان، قرغزستان ، پولند، عربستان سعودي، اسپانيا، ترکيه وامارات متحده ء عربي غذاي شب را صرف مي کنند.