1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سازمان امنیت و همکاری اروپا

سازمان امنیت و همکاری اروپا (او اس سی ای) بزرگ‌ترین سازمان میان حکومتی در مورد امنیت است. فعالیت آن شامل کنترول اسلحه، آزادی رسانه‌ها و انتخابات منصفانه است.

سازمان امنیت و همکاری اروپا بیش از سه هزار کارمند دارد که بیشتر در ساحات فعالیت‌ این سازمان مصروف اند اما تعدادی از آن‌ها در دفتر آن در ویانا کار می‌کنند. ۵۷ کشور شرکت‌کننده در این سازمان غالباً در نیم‌کره شمالی یعنی اروپا، امریکای شمالی و آسیای میانه موقعیت دارند. سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال ۱۹۷۵ در جریان جنگ سرد پس از جنگ جهانی دوم ایجاد گردید. در این صفحه مجموعه مطالب مرتبط با این سازمان را می‌یابید.

نمایش مقالات بیشتر