1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

سازمان امنیت و همکاری اروپا

مطالب

سازمان امنیت و همکاری اروپا (او اس سی ای) بزرگ‌ترین سازمان میان حکومتی در مورد امنیت است. فعالیت آن شامل کنترول اسلحه، آزادی رسانه‌ها و انتخابات منصفانه است.

عبور از قسمت گزارش‌ها

گزارش‌ها