کمسيون بررسي اسرائيل جنگ لبنان رامصيبت خواند | مصاحبه ها | DW | 30.04.2007
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مصاحبه ها

کمسيون بررسي اسرائيل جنگ لبنان رامصيبت خواند

قراراست امروزدوشنبه گزارش کمسيون بررسي جنگ بالبنان دراسراييل بخشي ازگزارشش را انتشاردهد. قبلاً درفرازهايي ازاين گزارش ، جنگ لبنان مصيبت خوانده شده است.

حجم تجارت اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا 40% مجموع تجارت جهان می باشد

حجم تجارت اتحادیه اروپا وایالات متحده امریکا 40% مجموع تجارت جهان می باشد

امروزدوشنبه سي ام ماه اپريل بلاخره بااضطراب انتظاربرده مي شود که " گزارش وينوگراد"، که بانام قاضي ورئيس پيشين کمسيون بررسي مسما شده است ، درمورد حمله اسرائيل به لبنان انتشاريابد. هرچند که دراخيرهفته؛ بخشي از محتواي اين گزارش به اطلاع عامه رسانيده شده است . اين گزارش به صورت بيرحمانه اي نواقص رهبري سياسي ونظامي را برملا مي سازد. قبل ازهمه اهود المرت نخست وزير، اميرپيريتس وزيردفاع و درعين زمان دان هالوتس رئيس ستاد ارتش يا لوي درستيز اسراييل با شدت متهم شده اند. درگزارش گفته مي شود که المرت به همه توصيه هاي مقامات نظامي تسليم شده بدون آنکه درمورد راهيافتهاي بديل سوالي را مطرح نمايد. پيرتس فقط چند هفته پيش به مقام وزارت دفاع رسيده بود ، وکمترمي دانست کارها به کجا مي انجامند وهالوتس رئيس ستاد ارتش يا لوي درستيز هم سياست وهم ارتش را مجبوربه قبول عقايدش ساخته بود.

اوفرشيلاخ ژورناليست دراين رابطه مي گويد:

" وي به وزرا گفت : شما فقط درمورد چيزي تصميم مي گيريد که ما به شما پيشنهاد مي کنيم وطبعاً درمورد مجموعه پيشنهادهاي مي تصميم مي گيريد.درمورد اجزاي اين مجموعه به صورت عليحده تصميم گرفته نمي شود. يا شما بايد امروزتصميم بگيريد ويا اينکه من نيروهاي ذخيره را مرخص مي کنم . شيلاخ مي گويد : من اين را يک کودتا مي دانم . نخستين بارنيست که چنين چيزي اتفاق مي افتد ، اما رفتاري که هالوتس کرد درگذشته هرکز چنين صراحت نداشته است."

اوفرشيلاخ يکي ازمبرزترين ژورناليستهاي اسرائيلي است. وي همين چندروزپيش همراه با يک تن ازهمکارانش کتابي را درمورد جنگ لبنان انتشارداد که محاربه تابستان گذشته را چنان به طورمفصل واساسي ودرهمه ابعاد آن بررسي مي کند که گزارش وينو گراد دربرابرآن ناچيزاست.

دراين کتاب گفته مي شود ، هنگامي که المرت روي پيشنهادهاي درازمدت ارتش پاي مي فشرد، هيچ يک ازوزرا به بديلهاي ممکن ديگر، هدفهاي ستراتژيکي وپيامدهاي ممکن آن برباشندگان شمال اسرائيل سوالي نکردند.

امروز دوشنبه جزئيات پنج روزاول جنگ اسرائيل با لبنان ازطرف مقامات رسمي ، يعني همان کمسيوني که خود اهود المرت نخست وزيراسرائيل تعيين نموده بود، به اطلاع عامه مردم اسرائيل رسانده مي شود.

براي آن نيروهاي ذخيره که درست پس ازختم جنگ طالب استعفاي حکومت شدند، اکنون روشن مي شود که چه بايد اتفاق بيفتد.

يکي ازاعتراض کنندگان مي گويد:

" نخست وزيرووزيردفاع بايد استعفا بکنند. وزيردفاع؛ نوبه کارآغازنموده بود وچيزي ازمسائل نمي دانست ، اما با آنهم وي تصميم گرفته است ومسئووليتش را بردوش دارد. اين يک مصيبت است. اينکه نخست وزيرشخصاً وي را بدين مقام منصوب نموده است يک مصيبت است وهم اينکه اين جنگ چنين سهل انگارانه به راه انداخته شده است ، صاف وساده يک مصيبت است."

قراراست شام امروز دوشنبه نخستين همايش اعتراضي درتل ابيب برگذارشود.

دربيت المقدس مي گويند که در مطبخ بويناک سياست اکنون اين غلغله مي جوشد که ديگرالمرت نمي تواند خودرا برکرسي قدرت نگه دارد. درصورتي که وي مجبوربه استعفا ساخته شود، يکي ازمعاونان وي که عبارت ازتسي پي ليوني وزيرخارجه ، ويا شيمون پيرس 84 ساله باشند ، اين مقام را تصدي خواهند نمود.

آگهی