کشته شدن سران طالبان درقندوز، تاثيرات آن برامنيت | افغانستان | DW | 28.04.2010
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
آگهی

افغانستان

کشته شدن سران طالبان درقندوز، تاثيرات آن برامنيت

طي چند روز اخير شماري از فرماندهان طالبان در ولايت قندوز کشته شده اند که مهمترين آنان ملايارمحمد که عنوان والي قندوز را درنزد گروه طالبان داشت، مي باشد.

نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز

نیروهای اردوی ملی افغانستان در ولسوالی چهاردره ولایت قندوز

کشته شدن اين فرمانده شورشي چه تاثيري را مي تواند بر وضعيت نه چندان مطمين قندوز و حوزه شمالشرقي کشور بجا بگذارد؟

اين پرسشي است که آگاهان سياسي پاسخ هاي يکسان بدان ارايه نمي کنند. اما شماري ازآگاهان بدين باورند که جريان هاي اخير نشاندهنده يک روند انکشاف در وضعيت قندوز است که در چنين وضعي بيشتر طالبان آسيب پذير مي باشند.

خانم فرزانه حيدري، آگاه سياسي، معتقد است که کشته شدن ملايار محمد وبرخي از فرماندهان کليدي ديگر طالبان در ولايت قندوز سبب تضعيف روحيه آنان خواهد شد، اومي گويد:

"من فکر مي کنم که طالبان ضربه شديدي خورده اند. وضعيت آنان خراب شده است. اين امر مي تواند يک قدم جديد بسوي بهتر شدن وضع در قندوز وحتي ولايات شمالشرق باشد. "

ترکيب جنگجويان طالب در ولايت قندوز پيچيده است. شماري ازاين جنگجويان را باشندگان مناطق جنوبي افغانستان تشکيل مي دهند که گفته مي شود تعداد اين افراد در روزهاي اخير بيشتر شده است. به علاوه اين که به گفته مقامات محلي شماري از اتباع خارجي ومخصوصاً عرب ها، چچيني ها وافراد مربوط به گروه طاهر يولداش نيز در بين آنان حضور دارند که حضورآنان در جنگ ها ديده شده است.

با چنين ترکيبي آيا مي تواند کشته شدن فرماندهاني نظير ملايار محمد تاثيرات آنچناني بر اين گروه بجا بگذارد؟

خانم جميله يک تن از زنان تحصيل يافته ولايت قندوز معتقد است که در کوتاه مدت شورشيان جاي خالي ملايارمحمد را احساس خواهند کرد؛ اما دردرازمدت اين گروه کوشش خواهد کرد تا با وارد کردن افراد جديد خلاي موجود را پر نمايد، اومي گويد:

"دفعتاً شورشيان حتما دست وپاچه شده اند ومعلومدار است که نمي توانند کمبود ملايارمحمد را ناديده بگيرند، اما در درازمدت کوشش خواهند کرد تا جاي اورا با آوردن افراد جديد پر کنند."

شماري ازآگاهان نيز کشته شدن ملايارمحمد وفرماندهان ديگر گروه طالبان در ولايت قندوز را نشانه اي از موفقيت حملات قواي بين المللي تلقي مي کنند. ظهيرالدين اظهر يک تن ازآگاهان سياسي معتقد است که اين حملات به بهتر شدن وضع درولايت قندوز کمک خواهد کرد، اومي گويد:

"به نظر من بايد اين حملات ادامه پيدا کند. اما به شرط اينکه به افراد ملکي آسيب نرسد. من فکر مي کنم که کشته شدن ملايارمحمد طالبان را در وضعيت دشوار قرارداده است واين امر سبب خواهد شد تا وضع امنيتي درين ولايت بهتر شود ومردم با خاطر آسوده زندگي کنند. مخصوصاً در روستا ها ومناطق دوردست وضع بهبود پيدا خواهد کرد."

آقاي اظهر اضافه مي کند که ملايارمحمد در هراس افگني نقش مهم داشت وحالا که او کشته شده طالبان نخواهند توانسته تا به آساني جاي او را پر نمايند.

ملا يارمحمد که در نزد طالبان عنوان والي قندوز را دارا بود، چند هفته بعد از دستگيري ملاسلام در شهر کراچي پاکستان بدين سمت گماشته شد. او که گفته مي شود اصلاً باشنده ولايت هلمند است، از فرماندهان کليدي طالبان به شمار مي رفت. وي در مدت کوتاهي توانسته بود تا افراد پراگنده اين گروه را در ولايت قندوز دوباره بسيج نمايد.

در حال حاضر به نظر مي رسد که طالبان با وضعيت دشواري در ولايت قندوز روبروشده باشند. حالا در درازمدت وضع درين ولايت چگونه انکشاف خواهد کرد، گذشت زمان بدان پاسخ خواهد داد.

محمد صابريوسفي، قندوز

ويراستار: ياسر

مطالب مرتبط

آگهی